Пошук по сайту


План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток головна мета діяльності підприємства

План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток головна мета діяльності підприємства

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Управління формуванням та використанням прибутку

торговельного підприємства “ Казка”
План
Вступ

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

  1. Прибуток – головна мета діяльності підприємства .

  2. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства

Розділ ІІ Дослідження формування та використання прибутку

торговельного підприємства “ Казка”

  1. Аналіз формування прибутку торговельного підприємства “ Казка”

  2. Аналіз використання прибутку торговельного підприємства “ Казка”

  3. Фактори , що впливають на динаміку зміни прибутку підприємства

Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку

  1. Формування прибутку підприємства на наступний період

  2. Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період

Висновки


Додатки

ВСТУПВ сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися зміна форм та методів управління економікою підприємств. У господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів , реформ не завжди носить позитивний характер , тому більша частина господарюючих підприємств знаходиться в стані ризику. Суб’єкти господарювання відчувають дефіцит обігових коштів , не завжди вчасно можуть розрахуватися з своїми борговими зобов”язаннями , а це в першу чергу веде до збитків.

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану підприємства є удосконалення напрямків формування прибутку , аналіз методів його максимілізації , оптимізація витрат та розробка стратегії управління прибутком . Крім того , кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток . Прибуток – це грошовий дохід , утворений в результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції :

 • оцінка підсумків джіяльності підприємства

 • розподіл доходу між підприємством і державою , підприємст-вом і його робітниками , між сферою виробництва і невиробничою сферою

 • джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже , у зростанні прибутку зацікавлені як підприємство , так і дер-жава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшення трудового внеску колективу підприємства , а і за рахунок інших факторів. Саме тому , на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування , розподілу та використання прибутку.

Головними завданнями , які стоять перед підприємством з метою управління формуванням та використанням прибутку є :

 • систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку

 • виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу

 • вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку

 • виявлення резервів збільшення прибутку

 • розробка заходів для використання виявлених резервів

Курсова робота виконується на матеріалах торговельного підприємства ”Казка ”, яке було створене 15.12. 1999р у відповіднос-ті з чинним законодавством та Законів України “ Про підприємства”, “ Про підприємсництво ”, “ Про власність ”.
Розділ І Суть прибутку та джерела його формування


  1. Прибуток – головна мета діяльності підприємства


Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток – це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного суб’єкта господарювання , оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства :

 • виробництво і реалізація

 • якість і асортимент

 • ефективність використання виробничих ресурсів

 • собівартість продукції

Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками його діяльності : виробничої , збутової ,постачальницької , інвестиційної , фінансової. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами.

Крім цього , прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства , найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави : у доходи бюджету здійснюються відрахування від олержаного доходу підприємства , значною частиною якого є прибуток . Це означає , що доходи підприємства повинні задовільняти не тільки фінансові потреби , а й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки , освіти , охорони здоров’я . Таким чином , у збільшення прибутку зацікавлені як підприємство , так і держава.

Прибуток , як економічний показник , являє собою різницю між ціною реалізації та собівартості продукції ( товарів , послуг ), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

В торгівлі з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей формування доходів та витрат , прибуток визначаєть-ся , як різниця між доходом підприємства та його поточними витратами ( мал . 1 )


Податкові платежі , що

входять в ціну товару


Валовий доход

від реалізації

товарівЧистий доход від реалізації товарів

Витрати

обігу


Прибуток від

реалізації

Податкові платежі , що

входять в ціну товару

Доходи від

інших видів

реалізації


Собівар -

тість


Чистий доход від іншої реалізаціїПрибуток від

ін.реалізації

Доходи від опе-рацій з основни-

ми фондами і н/а


Податки за раху-нок доходу

Доходи від поза-

реалізаційних

операцій

Витрати на операції


Чистий доход від

ін. операцій


Прибуток від ін.операційБалансовий прибуток торговельного

підприємства


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План вступ. Економічна суть податку на прибуток підприємств та його...
Основні проблеми функціонування податку на прибуток підприємств та можливі шляхи їх розв’язання

План вступ Сутність підприємства та його роль в економіці. Види підприємства...
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

План Вступ Розділ Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого...
Розділ Основні проблеми та шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні

План Розділ І. Створення закордонних дочірніх фірм І офшорні зони...
Розділ ІІ. Перелік та аналіз декількох найбільш інвестиційно привабливих офшорних зон

1. тематичний план навчальної дисципліни
Суть інвестиційної діяльності, механізм її здійснення. Теоретичні засади державне регулювання інвестиційних процесів. Поняття інвестиційного...

План Вступ Товарна біржа. Мета І функції товарної біржі
Добре, утім, хоча б те, що автори його використовували нейтральні, без ідеологічної лайки, вираження для характеристики явища, що...

План Вступ 3 Поняття І значення майнового страхування І його функції...
Воно має відповідники в інших мовах: «insuranse» — в англійській, «versicherungs» — у німецькій. Західні філологи вважають, що термін...

Розділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків
Розділ Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі вкф «Віта-Авто»

5. Економічні основи господарювання підприємства І його результати
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка