Пошук по сайту


Література.1 - Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Сторінка4/5
1   2   3   4   5


Література.

1.А.А.Пересада ,′′Основы инвестиционной деятельности′′,Киев:Либра,

1996г1.-330с.

2.Банківська Справа ,ж.,№4 1999р.стор.19-20.

3.Бизнесс Информ,ж.;№2 1998г. стр.75,83-84.

4.Бизнесс Информ,ж.;№11-12 1999г. стр.70-74.

5.Вісник НБУ;ж.,червень,№6 1999р.стор.62.

6.Закон України ′′Про лізинг′′,Відомості ВРУ,1998р.;№16.

7.Рейзвіх Е.П.′′Інвестиційна діяльність′′,Посібник.Кіровоград,КІСМ, 1997р.,-165с.,стро.100-103.

8.Урядовий Кур′єр,ж.№4-5.1998.стор.4-7.

9.Шевчук В.А.,Рогожин П.С.,′′Основи інвестиційної діяльності′′ Київ : Генеза,1997р.,384с.,стор.330-334.

10.Ю.В.Николенко,М.М.Діденко,А.В.Шегда Основи економічної теорії , Підручник:У 2 кн.Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менед-жмент.Відтворення в національному та світовому господарстві, К: Либідь,1998р,272с.,стр 37-40.

Додатки

Таблиця№1.Предпосилки лізингу

Структура предпосилок

Склад предпосилок


1.історичні

1.1 існування традицій орендного підприємництва

1.2 Можливість використання досвіду орендних відносин

в період економічних реформ.

2.Економічні

2.1 Необхідність розвитку ринкових відносин і формування

ефективних елементів ринкової інфраструктури.

2.2 Оєктивна потреба в нових формах і джерел кредитува

ння і інвестування.

2.3.Потреба в більш раціональному розміщенні і використа

нні основних засобів виробництва.

2.4 Структурні зміни в сфері матеріального виробництва і

послуг юридичним особам

2.5 Можливість виходу українських товаровиробників через

допомогу лізингу на ринок інших країн.

3.Організаційно-технічні3.1 є досвід зовнішньоторгівельних операцій

3.2 Прийняття банківських закладів в лізингових операцій

3.3 Проведення процесу реконструювання великих під-

прємств з елементами лізингу

3.4 Почавшийся процес створення лізингових підприємств

4.Суспільно-політичні


4.1 Розширення державної політики в області лізингу.

4.2 існування спеціалізованої суспільної організації

ХРО Лізинговий фонд

4.3 Створення Укрлізингу

5.Науково-дослідницькі5.1 Знання для спеціалістів лізингу,як методу стимулюван-

ня розвитку виробничих сил

5.2 Заохоченність в дослідженні проблем лізингу


6.Соціальні

6.1 Підвищення рівня життя через оновлення основних

засобів

7.Правові

7.1 Створення основ законодвства о лізингу

7.2 Встановлення пільг по лізингових операціям.


Кредитор
Кредитні ресурси Плата за кредитЛізингова компанія


Поставка устаткування

по умовах лізингу


Ініціатор створення

компанії-місцеві

органи

самоврядування


Поставка Поставка устатку-

устаткування вання

Плата за устат- Лізингові

кування платежі
Страховий Страхові

контроль платежі
1   2   3   4   5

Схожі:

„ Лізинг в Україні: стан та перспективи розвитку”
Одним з таких нетрадиційних методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в міжнародній діяльності визначається перш за все самими...

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " передумови...
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит"
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка