Пошук по сайту


Страхова компанія - Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Страхова компаніяСтрахування технічних

фінансових рисків
ризику


Блок-схема №1 Структурна схема лізингових відносин
Форма № У 6.01
(назва вищого навчального закладу
Кафедра

Дисципліна

Спеціальність

Курс Група Семестр


Завдання

на курсовий проект(роботу) студента
( Прізвище,ім′я,по батькові )

1.Тема проекту(роботи)
2.Строк здачі студентом закінченого проекту(роботи)

3.Вихідні дані до проекту(роботи)
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки(перелік питань,які підлягають розробці)
5.Перелік гарфічного матеріалу(з точним зазначенням обов′язкових креслень)


6.Дата видачі завдання
Календарний план
п/п.

Назва етапів проекту(роботи)

Строк виконання

етапів(проекту)роботи.

ПриміткиСтудент

(підпис)

Керівник

(підпис) (Прізвище,ім′я,по батькові)

" " 199 р.

1   2   3   4   5

Схожі:

„ Лізинг в Україні: стан та перспективи розвитку”
Одним з таких нетрадиційних методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в міжнародній діяльності визначається перш за все самими...

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " передумови...
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит"
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка