Пошук по сайту


Рішення Президії лсоу «18»

Рішення Президії лсоу «18»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Президії ЛСОУ

«18» листопада 2015 р.
Президент ЛСОУ

_________О.Ф. Філонюк
План роботи

Ліги страхових організацій України

на 2016 рікНайменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання


І. Основні напрямки вдосконалення страхової діяльності


1.1

Участь у реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року

Постійно

Президія, Профільні Комітети ЛСОУ

1.2

Підтримка проекту Закону України «Про страхування» (нова редакція) № 1797-1 щодо його прийняття Верховною Радою України

Постійно

Президія, Профільні Комітети ЛСОУ

1.3

Сприяння прийняттю Верховною Радою України розробленого ЛСОУ проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо зміни системи оподаткування у сфері страхування

Протягом року

Президія

Профільні Комітети ЛСОУ

1.4

Удосконалення страхового захисту в системі охорони здоров’я та її громадське обговорення

І півріччя

Президія,

Профільні Комітети ЛСОУ

1.5

Розробка концептуальних засад страхового захисту населення від природних і техногенних катастроф

II півріччя

Президія,

Профільні Комітети ЛСОУ

1.6

Розробка і супроводження проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням державного регулювання страхової діяльності:
Президія

Профільні Комітети та робочі групи ЛСОУ

1.6.1

авіаційного страхування:

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації» (нова редакція)

Протягом року

1.6.2

cтрахування життя, пенсійного страхування, медичного страхування:

проект Закону України «Про страхування» (нова редакція) № 1797-1.

проекти законів України щодо пенсійного страхування


проект Закону України «Про обов’язкове медичне страхування»

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування, страхування життя, пенсійного забезпечення)»

Протягом року


1.6.3

страхування в аграрному секторі:


проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою»; (розробка)

І півріччя

1.6.4

страхування будівельно-монтажних ризиків:


проекти нормативно-правових актів по впровадженню в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій в будівництві житла)»

Протягом року
1.6.5

страхування майна громадян від вогню та стихійних явищ:


проект Закону України «Про змін до Закону України «Про страхування» та деяких законів України (щодо обов’язкового страхування майна);

ІI півріччя
1.6.6

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:


проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Протягом року
перестрахування:


проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування», постанови Кабінету Міністрів України № 124 від 04.02.2004, розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо перегляду порядку регулювання перестрахування, відміни реєстрації договорів перестрахування.

Протягом року
1.6.7

запобігання відмиванню коштів:


проекти нормативно-правових актів по реалізації Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

І - ІІ півріччя
1.6.8

страхування відповідальності перевізника:


проект Закону України «Про внесення змін до деяких ЗУ щодо страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та третіх осіб».

І - ІІ півріччя
1.6.9

страхування туристів та страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності:


проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»

Протягом року
1.6.10

страхування відповідальності за заподіяння шкоди органам доходів і зборів України при ввезенні та/або переміщенні товарів під митним контролем на/через митну територію України:1.6.11

1.7

проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (щодо гарантування сплати митних платежів)
обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування:

проект постанови Кабінету Міністрів України N 358 від 6 квітня 2011 р. «Про внесення змін до Порядку і правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування»
Розвиток фінансової грамотності в Україні у сфері страхування

І півріччя


І півріччя

І півріччя


ІІ. Внутрішньо-організаційна діяльність ЛСОУ


2.1

Робота над проектом Статуту ЛСОУ (нова редакція)

I півріччя

Дирекція


2.2

Підготовка і організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Ради та Президії ЛСОУ

Протягом року

Дирекція


2.3

Підготовка і організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Комітетів ЛСОУ


Відповідно до планів роботи комітетів

Дирекція

Голови Комітетів ЛСОУ

2.4

Проведення засідань тематичних робочих груп ЛСОУ з метою обговорення важливих питань, обміну досвідом, прийняття рішень і підготовки відповідних пропозицій

У разі необхідності

Дирекція


2.5

Представлення і захист інтересів членів ЛСОУ в органах законодавчої і виконавчої влади

Постійно

Дирекція

2.6

Робота зі страховими організаціями щодо членства в ЛСОУ

Постійно

Дирекція

2.7

Контроль за надходженням членських внесків

Постійно

Дирекція

2.8

Підготовка і проведення робочих зустрічей ЛСОУ з органами державної влади і з проблем та перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку

Протягом року

Президія


2.9

Розсилка членам ЛСОУ інформаційних та інших матеріалів за напрямками діяльності

Протягом року

Дирекція


2.10

Забезпечення учасників страхового ринку-членів ЛСОУ страхових організацій України законодавчими та нормативними актами органів державної влади, що стосуються сфери страхування


Постійно

Дирекція


ІІІ. Діяльність ЛСОУ з інформаційного забезпечення


3.1

Періодичне проведення прес-конференцій, «круглих столів», брифінгів щодо тенденцій, перспектив розвитку і проблем страхового ринку України

Протягом року

Рада,

Президія

Комітети ЛСОУ

3.2

Зустрічі з PR-спеціалістами страхових компаній, журналістами профільних фінансових ЗМІ

Протягом року

Дирекція


3.3

Продовження співпраці з інформаційним агентством «Інтерфакс-Україна»

Постійно

Дирекція


3.4

Налагодження контактів із спеціалізованими ЗМІ з інших країн світу, підписання угоди (меморандуму) про співпрацю

Протягом року

ЛСОУ


3.5

Підтримка і інформаційне наповнення веб-сайту ЛСОУ та сторінки ЛСОУ у Фейсбуці

Постійно

Дирекція

3.6

Постійне поновлення інформації щодо розгляду листів і звернень ЛСОУ до органів державної влади шляхом розміщення інформації про це на веб-сайті ЛСОУ

Постійно

Дирекція

3.7

Підготовка аналітичних, інформаційних та іміджевих матеріалів для ЗМІ, що висвітлюють діяльність ЛСОУ

Постійно

Президія,

Дирекція

ІV. Діяльність ЛСОУ з аналітичного забезпечення


4.1

Продовження роботи з реалізації проекту «Відкрите страхування» шляхом розміщення інформації про діяльність страховиків на сайті ЛСОУ

Щоквартально

ЛСОУ


4.2

Постійне інформування через засоби масової інформації про діяльність ЛСОУ та її учасників

Протягом року

ЛСОУ


4.3

Збір та аналіз статистичних даних із видів страхування та розміщення їх на офіційному сайті ЛСОУ

Щоквартально

ЛСОУ


4.4

Проведення аналізу іноземних страхових ринків, в тому числі ринків країн СНД, і розповсюдження отриманої інформації за допомогою електронних та інших засобів

Постійно

ДирекціяV. Міжнародна діяльність ЛСОУ


5.1

5.2
5.3

Участь у 16му Міжнародному фінансовому форумі учасників страхового ринку у м. Одеса

Участь у Міжнародній Карпатській конференції

Поглиблення відносин зі страховиками інших країн та їх національними та міжнародними об’єднаннями

Вересень


Лютий
Постійно

ЛСОУ


ЛСОУ
ЛСОУ

5.4

Опрацювання і підписання двосторонніх угод про співробітництво з асоціаціями страховиків інших країн

І-ІІ півріччя

Рада,

Президія

5.5

Участь у міжнародному конкурсі рефератів студентів країн СНД

І-ІІ квартал

Рада,

Президія

5.6

Координація роботи проектів, які займаються дослідженням ринку страхування України, зокрема:

  • Робота з проектами Європейської комісії;

  • Робота з проектами USAID у напрямках реформування ринку небанківських фінансових послуг та недержавного пенсійного забезпечення;

  • Робота зі Світовим банком у питаннях дослідження та розвитку страхового законодавства;

Протягом року

Рада,

Президія

5.7

З метою розвитку взаємовигідних зв’язків страховиків України із зарубіжними партнерами та сприяння інтеграції України в міжнародний страховий ринок:

  • Участь в організаційних заходах (конференціях, виставках тощо) страхових організацій та об’єднань страховиків інших країн

  • Обмін інформацією із зарубіжними об’єднаннями страховиків щодо спільних планів з питань функціонування

Постійно

Рада,

Президія


5.8

Сприяння підготовці і проведенню страхових форумів, конференцій в Україні

І, ІІ півріччя

Рада,

Президія


VІ. Робота із ЗМІ по суспільно-політичному позиціонуванню ЛСОУ і зміцненню іміджу страхової спільноти


6.1

Моніторинг інформації, що публікується в ЗМІ зі страхової тематики

Постійно

Рада,

Дирекція


6.2

Організація аналітичної роботи і ведення статистики по всій інформації в ЗМІ, яка стосується страхового ринку

Постійно

Дирекція


6.3

Розробка структури і бази для зберігання матеріалів щодо страхування (які публікуються в ЗМІ, а також інформації внутрішнього користування)

ІІ-ІІІ квартал

Дирекція

6.4

Організація роботи ЛСОУ з PR-структурами страхових організацій – членів ЛСОУ з метою продовження взаємозв’язку

Постійно

ДирекціяVІІ. Діяльність ЛСОУ по окремим питанням взаємодії з органами державної влади


7.1

Верховна Рада України7.1.1

Участь в розробці і підготовці до розгляду проектів законів України, які прямо або опосередковано пов’язані із страховою діяльністю

Згідно Плану законотворчої роботи

ВР України; Комітетів ВР України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань податкової та митної політики

Рада,

Президія

7.1.2

Проведення зустрічей з керівництвом профільних Комітетів з метою обговорення питань законодавчого забезпечення страхової діяльності

Щопівроку

Рада,

Президія

7.1.3

Участь у Громадській колегії при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Постійно

ЛСОУ

7.1.4

Здійснення заходів по реалізації Меморандуму між ЛСОУ, іншими учасниками фінансового ринку та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності

Протягом року

Рада,

Президія

7.2

Секретаріат Президента України7.2.1

Співпраця з відповідними управліннями щодо підготовки експертних висновків на закони, що стосуються функціонування страхування в Україні, які готуються в Секретаріаті Президента та/або подані на підпис Президентові України

Постійно

Рада,

Президія


7.2.2

Підготовка пропозицій до проектів та чинних Указів Президента України, в тих питаннях, які належать до повноважень Ліги

Виходячи з постійного моніторингу

Рада,

Президія


7.3

Рада Національної безпеки і оборони України7.3.1

Підготовка пропозицій до законодавчих актів в рамках Комісії з питань фінансової безпеки

Відповідно до Плану роботи

Рада,

Президія

7.4

Кабінет Міністрів України7.4.1

Ініціювання створення Експертної ради з питань страхування при Кабінеті Міністрів України

ІІ півріччя

Президія

7.4.2

Участь в підготовці документів з питань розвитку і діяльності страхової галузі

Відповідно до плану роботи КМ України

ЛСОУ,

Профільні Комітети ЛСОУ

7.4.3

Участь у роботі Ради з питань реформування системи охорони здоров’я

Відповідно до Положення про Раду

ЛСОУ,

Профільний Комітет ЛСОУ

7.4.4

Підготовка пропозицій щодо подальшого функціонування ринку страхових послуг України відповідно до Комплексної програми розвитку ринку фінансових послуг до 2020 року

Відповідно до плану підготовки Програми діяльності Уряду

Президія


7.4.5

Підготовка змін до Постанов Кабінету Міністрів України з обов’язкових видів страхування або здійснення їх узагальнюючої кодифікації, з метою вдосконалення страхового законодавства у сфері обов’язкового страхування та приведення його у відповідність сучасним положенням нормативно-правових актів законодавства України

Протягом року

ЛСОУ,

Профільні Комітети ЛСОУ

7.4.6

Ініціювання розробки та затвердження нормативно-правових актів щодо видів обов’язкового страхування, механізм впровадження яких законодавчо не врегульований

Постійно

Президія

7.5

Міністерство фінансів України7.5.1

Участь в розробці законопроектів, нормативно-правових актів та/або внесення змін до діючих нормативно-правових актів, які належать до сфери страхування та бухгалтерського обліку

Постійно

Президія

7.6

Міністерство аграрної політики України7.6.1

Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, які з питань страхування в аграрному секторі економіки

І-ІІ квартали

Рада,Президія

7.6.2

Проведення спільних семінарів для популяризації положень Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції» в обласних, районних управліннях сільського господарства, с/г виробниках на місцях

Відповідно до спільного плану проведення семінарів

ЛСОУ,

Профільний Комітет ЛСОУ

7.6.3

Співпраця по аналізу програм страхування

Постійно

ЛСОУ,

Профільний Комітет ЛСОУ

7.7

Державна фіскальна служба7.7.1

Участь в розробці законопроектів та внесенні змін до діючих нормативно-правових актів з питань страхування, які належать до сфери оподаткування страхування

Постійно

Президія

7.8

Національний банк України7.8.1

Робота з підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів в галузі страхування, з питань, що належать до компетенції Національного Банку України

Протягом року

Президія

7.9

Державна служба фінансового моніторингу7.9.1

Участь у підготовці нормативно-правових актів, що ініціюються органами державної влади з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Постійно

Президія


7.9.2

Постійна робота у складі міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до плану роботи робочої групи

ЛСОУ


7.9.3

Проведення спільних нарад, семінарів, конференцій щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у частині страхової діяльності

Протягом року

ЛСОУ

Участь у Громадській раді при Державній службі фінансового моніторингу

Протягом року

ЛСОУ
Участь у Раді з питань досліджень методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

Протягом року

ЛСОУ

7.10

Інші міністерства і відомства7.10

Участь в підготовці проектів відповідних нормативно-правових актів з питань розвитку і функціонування ринку страхових послуг

Постійно

Президія


VІІІ. Діяльність ЛСОУ по взаємодії з Нацкомфінпослуг до рефорування в НБУ


8.1

Продовження реалізації Угоди про співробітництво с Нацкомфінпослуг

Постійно

Президія

8.2

Проведення регулярних зустрічей з керівництвом Нацкомфінпослуг для вирішення проблемних ситуацій страхового ринку

Постійно

Президія


8.3

Участь в роботі Громадської ради при Нацкомфінпослуг

Постійно

Президія

8.4

Спільна робота зі спеціалістами і підрозділами Нацкомфінпослуг в робочих групах з підготовки законопроектів, внесення змін і доповнень до діючого законодавства, підготовка нормативно-правових актів

Відповідно до Планів роботи ЛСОУ, Комітетів ЛСОУ і Нацкомфінпослуг

ЛСОУ,

Профільні Комітети ЛСОУ

8.5

Участь спеціалістів, керівників підрозділів, членів Нацкомфінпослуг у засіданнях Комітетів ЛСОУ *

*За згодою

ЛСОУ

Профільні Комітети ЛСОУ

8.6

Проведення спільних конференцій, нарад, семінарів, „круглих столів” з актуальних питань страхової справи

Протягом всього періоду

Президія


ІХ. Діяльність ЛСОУ по взаємодії з вітчизняними громадськими організаціями, об’єднаннями, союзами та асоціаціями


9.1

Підтримка співпраці і взаємодія з :

Постійно

ЛСОУ
- Моторним (транспортним ) страховим бюро України


- Ядерним страховим пулом

- Аграрним страховим пулом

- Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок


- Українською федерацією убезпечення

- Асоціацією «Страховий бізнес»

- Харківським союзом страховиків

- Українським кредитно-банківським союзом

- Американською торгівельною палатою

- Торгово-промисловою палатою- Асоціацією українських банків


- Незалежною асоціацією банків України


- Українським союзом промисловців і підприємців


  • Європейською бізнес асоціацією


- Міжнародною Торговою Палатою


- Федерацією страхових посередників України

- Товариством актуаріїв України


- Українською асоціацією інвестиційного бізнесу

- тощо.План роботи Ліги страхових організацій України на 2016 рік

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Президії лсоу «17»
Внесення пропозицій до Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-2016 роки

Рішення Президії Черкаської тпп від 23 вересня 2004 р., протокол №14(40)
Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року №1701-iv, Положенням про Третейський суд при Черкаській торгово-промисловій...

Рішення Президії Федерації
Iii. Мета І завдання чемпіонату україни з американського футболу серед команд вищої ліги 4

Vii з’їздом членів Інші об’єднання юридичних осіб Ліга страхових...
Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади діяльності Ліги страхових організацій України як об’єднання учасників...

Viiі з’їздом членів Інші об’єднання юридичних осіб Ліга страхових...
Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади діяльності Ліги страхових організацій України як об’єднання учасників...

Рішення ім'ям україни
Заявник, звернувся до суду зі скаргою, в якій просив скасувати рішення, посилаючись на те, що рішення суб'єктом оскарження постановлене...

Рішенням Президії Федерації тхеквондо втф
Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України “Про фізичну культуру І спорт”, Положення про державний комітет України...

До рішення №43 14 сесії від 07. 11. 2007 року
Хмельницькобленерго”. Підготовлено проект рішення про внесення змін в рішення про створення комісії по передачі з комунальної власності...

Закон україни
Української рср, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою...

До рішення Затоківської селищної ради
Про оприлюднення проекту рішення про затвердження «Положення щодо порядку проведення земельних торгів у селищі Затока»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка