Пошук по сайту


Укра ї н а міністерство освіти та науки україни управління освіти І науки дніпропетровської міської ради

Укра ї н а міністерство освіти та науки україни управління освіти І науки дніпропетровської міської ради


У К Р А Ї Н А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ № 28 м. Дніпропетровська


49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубиніна, 12 kzonvk28@i.ua Телефон: 776-59-97

НАКАЗ

«_____»__________________20 р. №___
Про організацію і ведення цивільного

захисту в КЗО НВО №28
На виконання вимог законів України "Про правові засади цивільного захисту" та “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1998 року № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” і наказу начальника ЦЗ Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2009 року № 814 "Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру",
НАКАЗУЮ:
1. Встановити наступну структуру цивільного захисту школи:

1.1. Керівний склад цивільного захисту школи:

- керівник цивільного захисту школи;

- відповідальна особа з ЦЗ школи - перший заступник керівника ЦЗ школи;

- заступник керівника ЦЗ школи з матеріально-технічного забезпечення;

- заступник керівника ЦЗ школи з евакуаційних заходів;

- керівники структурних підрозділів ЦЗ школи.

1.2. Керівні органи цивільного захисту школи:

- штаб цивільного захисту школи у складі, визначеному Положенням про штаб цивільного захисту школи;

- шкільна комісія з питань надзвичайних ситуацій у складі, визначеному Положенням про шкільну комісію з питань надзвичайних ситуацій;

- шкільна евакуаційна комісія у складі, визначеному Положенням про евакуаційну комісію школи;

- шкільний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у складі, визначеному Положенням про шкільний штаб з ліквідації НС техногенного та природного походження.
1.3. Невоєнізовані формування цивільного захисту школи:

- пост радіаційного та хімічного спостереження у складі 3 осіб (командир поста та два хіміки-дозиметристи);

- санітарний пост у складі 5 осіб (командир поста, 2 сандружинниці та 2 санітари);

- пункт зберігання і видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у складі 4 осіб (начальник пункту, командир ланки розвантажування майна, командир ланки видачі ЗІЗ, командир ланки підготовки ЗІЗ до використання)

- група пожежогасіння у складі 4 осіб (командир поста та 4 нештатних пожежників);

- аварійно-рятувальна ланка у складі 4 осіб (командир поста та 4 нештатних рятувальників);

- група охорони громадського порядку у складі 5 осіб (командир групи, та 4 патрульних);

- ланка оповіщення та зв’язку школи у складі 4 осіб (командир ланки та 3 связистів).

- аварійно-рятувальна група у складі 5 осіб (командир ланки та 4 нештатних рятувальника)
2. Визначити призначення і функції:

2.1. Керівного складу цивільного захисту школи:

- керівник ЦЗ школи відповідає за організації і стан ЦЗ школи, постійну готовність органів управління, сил і засобів до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, несе повну відповідальність за забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи від наслідків НС.

- відповідальна особа з ЦЗ школи - перший заступник начальника ЦЗ школи забезпечує виконання усіх рішень у сфері ЦЗ школи, захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи від наслідків надзвичайних ситуацій та попередження цих ситуацій, організовує розроблення і здійснення відповідних заходів цивільного захисту, керує штабом ЦЗ школи. У разі відсутності керівника ЦЗ школи виконує його обов’язки у повному обсязі;

- заступник керівника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи об’єктів школи в умовах НС, накопичення і збереження об’єктового матеріального резерву та засобів індивідуального захисту для учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, забезпечує невоєнізовані формування ЦЗ школи необхідними матеріально-технічними засобами та забезпечує пристосування наявних підвальних приміщень навчального корпусу для укриття учасників навчально-виховного процесу і працівників школи в умовах радіоактивного та хімічного забруднення;

- заступник керівника ЦЗ школи з евакуаційних заходів відповідає за розробку плану евакуації школи, керує евакуаційною комісією школи;
2.2. Керівних органів цивільного захисту школи:

- штаб цивільного захисту школи організовує проведення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи та своєчасне їх оповіщення про загрозу або виникнення НС, розробляє План дій органів управління і сил ЦЗ школи з запобігання та ліквідації НС, організовує і контролює підготовку невоєнізованих формувань ЦЗ школи та навчання усіх учасників навчально-виховного процесу і працівників школи з питань цивільного захисту;

- шкільна комісія з питань надзвичайних ситуацій координує діяльність керівників усіх структурних підрозділів школи, пов`язану з розробленням та здійсненням профілактичних заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного і природного походження, зменшенню можливої заподіяної шкоди внаслідок виникнення НС, організовує проведення робіт, пов`язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій об`єктового рівня;

- шкільна евакуаційна комісія здійснює планування евакуаційних заходів, підготовку та проведення евакуації, контроль за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованих учасників навчально-виховного процесу і працівників школи у безпечному районі;

- шкільний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації керує проведенням робіт, пов`язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об`єктового рівня.
2.3. Невоєнізованих формувань цивільного захисту школи:

- пост радіаційного та хімічного спостереження веде радіаційну та хімічну розвідку, здійснює контроль за опроміненням та зараженням учасників навчально-виховного процесу і працівників школи при загрозі або виникненні НС, що можуть призвести до радіаційного та хімічного забруднення;

- пост медичної допомоги надає першу медичну допомогу ураженим при виникненні надзвичайних ситуації та евакуйовує їх з небезпечної зони, веде санітарно-епідемічне спостереження;

- пункт видачі засобів індивідуального захисту доставляє засоби індивідуального захисту зі складів на пункт видачі, підготовляє і після визначення потрібного розміру шолом-маски, видає протигази учасникам навчально-виховного процесу і працівникам школи, проводить технічну перевірку і визначає кінцеву придатність протигаза до використання;

- пост протипожежних заходів здійснює контроль за своєчасним виконанням заходів спрямованих на підвищення протипожежної стійкості навчального корпусу школи, забезпечує готовність засобів пожежного захисту до дій за призначенням, а при виникненні пожежі - організовує та проводить гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння та евакуацію за межі небезпечної зони усіх людей, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

- група охорони громадського порядку виконує завдання щодо надійної охорони навчального корпусу школи та підтримання громадського порядку при виникненні надзвичайної ситуації і під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі і евакуаційних заходів, сприяє своєчасному укриттю в захисній споруді школи учасників навчально-виховного процесу та працівників школи, що присутні у навчальному корпусі школи за сигналами ЦЗ, контролює дотримання режиму світломаскування;
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ школи.
4. Наказ у повному обсязі довести до керівництва школи, керівного складу ЦЗ школи, особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи та евакокомісії.

Керівник цивільного захисту школи –

директор КЗО НВО №28 Н.М. Ломако


Відповідальна особа з ЦЗ школи – заступник

директора школи з навчально-виховної роботи В.А. Сосницькаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Департаменти (управління) освіти І науки обласних та Київської міської державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти та науки України Управління освіти Херсонської...
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 3 52 з поглибленим вивченням української мови

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки Департамент освіти І науки Запорізької...
Головне, щоб молочні продукти були якісними та безпечними. Розроблена методика визначення якості допоможе орієнтуватися на ринку...

Міністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти І науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...

Соціального педагога
Міністерства освіти науки України, Положення про Центр практичної психології І соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка