Пошук по сайту


Лекція з курсу "Цивільний захист" - Сторінка 4

Лекція з курсу "Цивільний захист"

Сторінка4/4
1   2   3   4
дерев'яні будівлі; 5 - дерев'яні не заштукатурені будівлі. Найбільш небезпечними є будівлі і споруди, виконані із матеріалів, що згоряють (3, 4 і 5 ступенів вогнестійкості). Приблизний час розвитку пожежі до повного охоплення вогнем: для будівель і споруд 1, 2 ступенів - не більше 2-х годин; будівель і споруд 3 ступеня - не більше 1,5 години; для будівель і споруд 4 і 5 ступенів - не більше 1 години.

“Будівельні норми і правила” забороняють в межах міста будувати підприємства, які виділяють виробничі шкідливі відходи і є вибухонебезпечними. Відстані від промислових підприємств і громадських будівель визначаються санітарними нормами в залежності від виду шкідливих речовин, що виділяються.

Базисні склади розміщують за межами міст. Великі склади нафтопродуктів розміщують на берегах річок нижче за течією, щоб у випадку аварії або пожежі нафтопродукти не могли потрапити у річку в межах міста.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення безпеки підприємств, установ покладено на керівників або уповноважених ними осіб. Згідно з цим законом вони зобов'язані:

1. Розробляти комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

2. Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати контроль за їх виконанням.

3. Організовувати навчання працівників щодо пожежної безпеки.

4. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не використовувати його не за призначенням.

5. Проводити службові розслідування випадків пожеж.

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Загальні умови пожежної безпеки:

Кожний працівник повинен знати місце розташування первинних засобів пожежегасіння і вміти ними користуватися, працівники повинні знати правила поведінки при пожежі, шляхи евакуації.

Легкозаймисті та горючі рідини дозволяється зберігати у спеціально відведених місцях, у межах їх потреби відповідно до норм.

Мастильні матеріали, легкозаймисті та горючі рідини повинні зберігатись окремо від інших матеріалів і речовин, у спеціальних ємностях.

Забороняється розкидати пожежонебезпечні матеріали. Після використання їх треба винести з приміщення у спеціально відведене місце. Не захаращувати ними підвальні або горищні приміщення.

У разі виникнення пожежі працівники повинні негайно повідомити про це пожежну охорону телефоном 01. Керівництву розпочати ліквідацію пожежі всіма наявними засобами.

Розглянемо споруди і пристосування, які не дають можливості вогню перекидатися на інші об'єкти (будинки, дерева тощо). До таких споруд відносяться протипожежні перешкоди. Вони призначені для обмеження поширення пожежі. Це протипожежні стіни, перекриття, екрани, зони і протипожежні розриви. Протипожежні стіни і перекриття обладнуються пристроями і пристосуваннями для надання їм димо- і газонепроникності.

До місцевих перешкод відносяться:

пристосування, які обмежують розливання рідин;

діафрагми для обмеження поширення продуктів горіння пустотами конструкцій, перекриття і покриття, різноманітні шибери, заслінки в повітряних каналах вентиляційних систем і пневмотранспорту, що призначений для транспортування горючих речовин;

дахові зони, стіни або перегородки, які призначені для обмеження поширення горіння в площині покриття, або в об'ємі дахових приміщень.

Ефективність протипожежних перешкод досягається тим, що вони не загоряються, досить вогнестійкі і забезпечують герметичність для обмеження поширення продуктів горіння при пожежах.

Практика показала, що продукти горіння при пожежах становлять небезпеку для життя і здоров'я людей вже в початковій стадії розвитку пожеж. Тому, при проектуванні будівель, їх будівництві і експлуатації приймаються заходи, які не дають можливості задимлення при пожежах евакуаційних шляхів (сходів, коридорів, фойє та ін.), поверхів і окремих приміщень і забезпечують виведення продуктів горіння. Технічне розв'язання протидимного захисту евакуаційних шляхів повинно гарантувати їх захист від задимлення протягом часу, достатнього для безпечної евакуації людей за межі приміщення.

Процес руху людей, через те, що їм загрожує небезпека, інстинктивно починається одночасно в одному напрямку - в сторону виходів. Це призводить до того, що проходи швидко заповнюються людьми при значній густоті потоків. Із збільшенням густоти потоків швидкість руху зменшується. Це створює певний ритм процесу руху. Найбільш поширеними шляхами евакуації є проходи, коридори, фойє і східці. Шляхи сполучення, які зв'язані з механічним приводом (ліфти, ескалатори), не відносяться до шляхів евакуації, оскільки кожний механічний привід зв'язаний з джерелом енергії, яке при пожежі може вийти з ладу.

Запасними виходами називають такі, що не використовуються при нормальному русі, але можуть бути використані у випадку необхідності при вимушеній евакуації. Процес евакуації має свої правила і етапи. Завжди і за будь-яких умов із приміщення, яке загорілося, в першу чергу повинні бути евакуйовані діти, літні люди і жінки, тому що вони найбільш чутливі до тих шкідливих явищ, які виникають при пожежі. Процес евакуації із будівель ділиться на три етапи. Перший етап - це рух людей від найбільш віддаленої точки приміщення до евакуаційного виходу. Другий етап евакуації - рух людей від евакуаційних виходів із приміщень до виходів на вулицю. Інколи у виробничих і жилих одноповерхових будівлях вихід з приміщень співпадає з виходом на вулицю. У цьому випадку другий етап евакуації виключається. Третій етап - рух людей від виходу із будівель і розсіювання їх у міському потоці або на заводській території. Виходити з приміщень, підвальних і цокольних поверхів допускається через загальні східцеві площадки при умові відсутності на шляху евакуації матеріалів, які загоряються.

Коридори і проходи, призначені для евакуації, повинні мати по можливості меншу довжину і мінімальну кількість поворотів.

Розглянемо способи і засоби гасіння пожеж, які визначаються в кожному окремому випадку в залежності від стадії розвитку пожеж і масштабів загоряння. Будь-яку пожежу легше ліквідувати в початковій стадії.

Успіх швидкої локалізації і ліквідації залежить від наявних вогнегасних засобів, уміння ними користуватися, а також від засобів пожежного зв'язку і сигналізації для виклику пожежної допомоги.

Розглянемо властивості деяких вогнегасних засобів:

вода має найбільшу теплоємкість і придатна для гасіння більшості горючих речовин;

вогнегасна піна - це суміш газу з рідиною, її застосовують для гасіння речовин, які швидко загоряються;

хімічна піна утворюється при взаємодії карбонату або бікарбонату з кислотою в присутності піноутворювача. При розтіканні хімічної піни утворюється шар товщиною 7-10 см - стійкий, малоруйнівний від дії полум'я. Вона не взаємодіє з нафтопродуктами, не пропускає пари рідини;

повітряно-механічна піна - механічна суміш повітря, води і поверхнево-активної рідини, яка знижує поверхневий натяг води (піноутворююча). Вогнегасна дія повітряно-механічної рідини полягає в ізоляції і охолодженні горючих речовин;

інертні гази ( СО і N ) і водяна пара швидко зміщуються з горючими випарами і газами, зменшуючи концентрацію кисню і допомагаючи припиненню горіння більшості горючих речовин;

тверді вогнегасні речовини застосовують для ліквідації невеликих осередків загоряння речовин, які не піддаються гасінню водою або іншими засобами.

До автоматичних засобів гасіння відносяться спринклерні і дренчерні установки. Спринклерні установки можуть бути трьох видів: водяні, водоповітряні і повітряні. Практика застосування спринклерних установок свідчить, що вони забезпечують гасіння понад 90% пожеж. Для підвищення ефективності дії інколи доцільно подати воду відразу по всій площі приміщення. У цьому випадку застосовують дренчерні установки групової дії. До числа засобів гасіння пожеж в початковій стадії відносяться: внутрішні пожежні крани, вогнегасники, кошми, пісок.

Пінні вогнегасники призначені для гасіння твердих, рідких речовин і матеріалів. Вогнегасним засобом в цих вогнегасниках є хімічна і повітряно-механічна піна.

Газові вогнегасники призначені для гасіння невеликих осередків горіння речовин, матеріалів і електроустановок за виключенням речовин, горіння яких проходить без доступу кисню повітря.

Спеціальні вогнегасники призначені для гасіння невеликих загорянь речовин і матеріалів у тих випадках, коли застосування пінних або вуглекислотних вогнегасників неефективне або може обумовлювати небажані наслідки (вибух, наступний розвиток пожежі). Порошковий вогнегасник призначений для гасіння невеликих осередків загорянь лужних металів, органічних сполук кремнію та ін. Вуглекисло-брометилові вогнегасники призначені для гасіння невеликих осередків горіння волокнистих і інших твердих матеріалів, а також електроустановок.

Кошма - це грубе шерстяне азбестове полотнище. Кошми застосовують для гасіння загорянь з малою площею горіння.

Пісок застосовують там, де можливе розливання невеликої кількості палива і рідин, які легко загоряються.

Рятування людей - головне завдання рятувальних робіт на пожежах. Із зон можливого розповсюдження пожежі проводиться евакуація людей і матеріальних цінностей. Рятуючи потерпілих із будинку, який загорівся, необхідно дотримуватись таких правил:

розшук людей здійснюється, з метою безпечності, парами (один розшукує, а другий страхує його з допомогою мотузки, знаходячись в менш небезпечному місці);

в умовах сильного задимлення для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину, рятівникам слід працювати в протигазах, з використанням спеціального патрона;

двері в задимлених приміщеннях відкривати обережно, тому що швидкий прилив повітря викличе спалах полум'я;

через сильно задимлені приміщення краще рухатись плазом або пригнувшись;

відшукуючи потерпілих, покличте їх: пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, шафу та в інші місця;

при евакуації потерпілого із будинку, що горить, необхідно вкрити його будь-яким покривалом;

якщо на вас загорівся одяг, не старайтесь бігти - це ще більше роздмухує полум'я. Краще лягти на землю і, перекочуючись, постаратися збити його;

побачивши людину, на якій загорівся одяг, накиньте на неї пальто, плащ або якесь покривало і щільно притисніть, цим ви обмежите доступ повітря і швидше припините горіння; при наявності в потерпілого опіків накладіть пов'язки і відправте його до медпункту.

При пожежах людина може отримати небезпечні тілесні пошкодження. Вогонь зумовлює опік окремих відкритих ділянок шкіри. Опіки бувають різних ступенів: І ступінь опіку - це почервоніння і біль шкіри; II ступінь - утворення пухирів, наповнених біологічною рідиною; III ступінь - омертвіння шкіри і підшкірного покрову.

При опіках понад 20-25% поверхні тіла гине більше половини потерпілих. Чим раніше надано медичну допомогу людині, що одержала опіки, тим менші будуть ускладнення. При наданні допомоги перш за все потрібно погасити одяг, що горить. Частину тіла, що обпалена, звільнити від одягу, обрізавши його навколо, залишаючи на місці ті частини, що прилипли до опіку. Забороняється розрізувати пухирі, доторкатися до опіку руками, змазувати уражені місця жиром, маззю та іншими речовинами. На обпечену поверхню накладають стерильну пов'язку. Можуть бути використані контурні проти опікові пов'язки, які заздалегідь заготовляють для обличчя, грудей, спини, живота, стегон у відповідності з контурами границь цих областей тіла, стерилізують і промочують спеціальною рідиною.

При великих опіках, що займають більшу поверхню, потерпілого краще загорнути в чисте простирадло, провести всі заходи запобігання шоку і терміново транспортувати в медичний заклад.

Перша медична допомога при опіку очей полягає в тому, що потерпілому необхідно покласти стерильну пов'язку на очі і створити спокій.

При наданні першої медичної допомоги потерпілим від запалювальних речовин необхідно в першу чергу перервати горіння цих речовин. На місце опіку накладають змочену у воді пов'язку або занурюють обпечені ділянки у воду.

Дотримання вищевказаних порад, правил, вказівок дасть можливість зберегти життя і здоров'я людини і забезпечити охорону і безпеку її життєдіяльності.
1   2   3   4

Схожі:

Доктрина про міжнародний цивільний процес
Вико­ристовуючи термін "міжнародний цивільний процес", пам'ята­ють про його умовність. Поняття "міжнародний цивільний процес" сформувалося...

Лекція №1 на тему “Судові та інші правоохоронні органи” як навчальна...
Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи” І його співвідношення з іншими навчальними дисциплінами

Міністерство регіонального розвитку та будівництва україни
...

Лекція тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”
Тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”

Лекція «Поліморбідна внутрішня патологія: шляхи поєднання традиційного...
Вельмишановний (а) член Асоціації, лікар загальної практики – сімейної медицини

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Цивільний кодекс україни

Захист вітчизни
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни І державного стандарту...

Захист вітчизни
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни І державного стандарту...

Цивільний процесуальний кодекс україни
Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дійБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка