Пошук по сайту


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.09.2012 № 1181

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11.10.2012 за № 1715/22027

Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування природним газом для юридичних осіб, що додаються.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С.Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України В.Цушко

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М.Бродський

(лист № 3041/0/20-12 від 03.09.2012 про

погодження проекту регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

13.09.2012 № 1181

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11.10.2012 за № 1715/22027

 

ПРАВИЛА

користування природним газом для юридичних осіб

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення).

1.2. Дія цих Правил поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1.3. Терміни, наведені у цих Правилах, вживаються в такому значенні:

авансовий платіж – часткова оплата грошовими коштами (у розмірі, обумовленому  договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу природного газу, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;

виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати газу – нормативна кількість природного газу, яка витрачається на здійснення технологічних процесів при видобуванні, підготовці до передачі в Єдину газотранспортну систему України (далі – ЄГТСУ), транспортуванні, розподілі та зберіганні (закачуванні, зберіганні, відбору) природного газу в межах ЄГТСУ;

вузол обліку природного газу (далі – вузол обліку) – сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів;

газопостачальне підприємство (далі – постачальник) – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

газорозподільне підприємство – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об’єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

газотранспортне підприємство – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

гарантований постачальник – визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу;

добова норма – середньодобова норма споживання природного газу, яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів відповідного місяця;

договір на постачання природного газу за регульованим тарифом – договір двох сторін (постачальника природного газу за регульованим тарифом і споживача), зміст якого визначено у Типовому договорі на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженому постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1155/19893;

договір на постачання природного газу за нерегульованим тарифом (договір на постачання газу) – договір двох сторін (постачальника природного газу за нерегульованим тарифом і споживача), який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час постачання постачальником за нерегульованим тарифом природного газу споживачу за узгодженою сторонами ціною, що не перевищує граничний рівень ціни, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для відповідної категорії споживачів;

договір про технічне забезпечення газом об’єкта газоспоживання субспоживача – договір двох сторін (основного споживача і субспоживача), який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення передачі газу, замовленого субспоживачем, мережами основного споживача;

дозволена потужність об’єкта газоспоживання – максимальна величина потужності, яку газорозподільне/газотранспортне підприємство дозволило споживачу на підставі нормативних документів відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж, технічних умов та/або проектної документації;

дублюючий вузол обліку – вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, що обліковується комерційним вузлом обліку;

дублюючий засіб вимірювальної техніки – засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки, що входить до складу комерційного вузла обліку;

експертиза засобів вимірювальної техніки – комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується засіб вимірювальної техніки, та відповідності маркування пломб;

засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

кваліфікований споживач – споживач, рівень кваліфікації якого відповідає ступеню, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника;

комерційний вузол обліку газу – вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при здійсненні транспортування, розподілу та постачання природного газу;

комерційний облік газу – визначення в точці комерційного обліку газу обсягу переданого (прийнятого) газу для оформлення сторонами договору (технічної угоди) актів приймання-передачі (надання послуг, звітності) для проведення комерційних взаєморозрахунків;

контрольний огляд вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

коректор об’єму газу – сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об’єм газу за стандартних умов;

користування природним газом – споживання природного газу з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов оплати використаного природного газу та послуг з його розподілу і транспортування для отримання договірних обсягів природного газу;

лічильник газу – засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму газу, що проходить через нього;

межа балансової належності газопроводів – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками об’єктів системи газопостачання (газоспоживання) за ознаками права власності, або користування, або повного господарського відання;

межа експлуатаційної відповідальності – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

недорахований обсяг природного газу – обсяг природного газу, використаний споживачем, але не врахований комерційним вузлом обліку;

об’єкт газоспоживання – газопроводи та споруди на них, в яких розміщені газові прилади і пристрої споживача, інше газове обладнання, що належать споживачу (субспоживачу) на правах власності чи користування та призначені для користування природним газом та/або його обліку;

обчислювач об’єму газу – засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача об’єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об’єм газу за стандартних умов;

оператор Єдиної газотранспортної системи України (далі – Оператор) – газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України;

основний споживач – споживач природного газу, який передає частину природного газу своїми газопроводами субспоживачам;

параметри газу – густина (у разі використання потокового густиноміра), тиск і температура газу;

підтверджений обсяг газу – підтверджений в установленому порядку Оператором місячний обсяг природного газу, виділений газопостачальному підприємству для забезпечення об’єктів газоспоживання його споживачів;

планові платежі – перерахування коштів частинами з певною періодичністю протягом розрахункового періоду;

повірка засобів вимірювальної техніки – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик;

постачання природного газу – господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і полягає в наданні послуг та пов’язана з реалізацією природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;

природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі – природний газ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура – 20 °C) і є товарною продукцією;

прихований газопровід – газопровід, витрата природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку, який представник газопостачального (газорозподільного/газотранспортного) підприємства без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, земельних робіт, оздоблювальних матеріалів під час попереднього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити;

пункт призначення природного газу (далі – пункт призначення) – межа балансової належності об’єкта газоспоживання споживача;

розподіл природного газу – господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з транспортуванням природного газу газорозподільними мережами з метою його доставки споживачам;

розрахунковий період – період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг споживання/розподілу/транспортування природного газу та здійснюються відповідні розрахунки;

споживач природного газу (далі – споживач) – юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ відповідно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину;

суб’єкт ринку природного газу – власник природного газу, газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та інші фізичні або юридичні особи, відносини між якими встановлюються на підставі договорів;

субспоживач – споживач природного газу, об’єкти газоспоживання якого приєднані до газопроводу основного споживача;

технічна перевірка вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і у відповідних органах, уповноважених на проведення метрологічних робіт;

точка вимірювання – місце встановлення комерційного вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу;

точка комерційного обліку газу – межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур у передбачених цими Правилами випадках визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/розподілу/транспортування природного газу за певний період;

транспортування природного газу – господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами);

якість газу – відповідність параметрів та фізико-хімічного складу газу, що передається споживачу в пункті призначення, параметрам та фізико-хімічному складу газу, встановленим міжнародними та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), державними стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами.

1.4. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві (субспоживачеві) природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач (субспоживач) зобов’язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

1.5. Гарантований постачальник, який здійснює діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом, укладає з усіма споживачами та субспоживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим та об’єкти газоспоживання яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного постачальника, договір на постачання природного газу за регульованим тарифом відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1155/19893.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова
Відповідно до Закону України „Про електроенергетику”, Указу Президента України від 23. 11. 2011 №1059 „Про Національну комісію, що...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома таку інформацію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Подання на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змін до Кодексу...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, що додається

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії", що додається

Типовий договір на розподіл природного газу
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності кредитними...
Ршої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка