Пошук по сайту


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА


30.09.2015

м. Київ

N 2498


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2015 р. за N 1384/27829

Про затвердження Типового договору розподілу природного газу


Відповідно до статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір розподілу природного газу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 22 січня 2015 року N 33 "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за N 171/26616 (зі змінами).

3. Суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору розподілу природного газу в тримісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

4. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
30 вересня 2015 року N 2498

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2015 р. за N 1384/27829



ТИПОВИЙ ДОГОВІР
розподілу природного газу

I. Загальні положення


1.1. Цей Типовий договір розподілу природного газу (далі - Договір) є публічним, регламентує порядок та умови переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу, які належать споживачам (їх постачальникам), до об'єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

1.2. Умови цього Договору однакові для всіх споживачів України та розроблені відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем).

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України на невизначений строк. Фактом приєднання Споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього Договору, яку в установленому порядку Оператор ГРМ направляє Споживачу Інформаційним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цього Договору, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

група споживання - визначена згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем група побутового споживача, що розраховується за лічильником газу, яка відображає річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців;

EIC-код - персональний код ідентифікації Споживача як суб'єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку природного газу (за необхідності), присвоєний Оператором ГРМ в установленому порядку, який обліковується Оператором газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС);

заява-приєднання - письмова заява-приєднання Споживача до умов цього Договору, складена відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та його об'єкта та є невід'ємною частиною цього Договору;

норми споживання - об'єм та вид споживання природного газу, установлені згідно із законодавством для проведення побутовими споживачами розрахунків за спожитий природний газ у разі відсутності лічильників газу.

Оператор ГРМ - оператор газорозподільної системи в особі
_____________________________________________________________________________, що
 (найменування Оператора ГРМ)

здійснює розподіл природного газу на підставі ліцензії від ________________________ року, виданої ___________________________, серія ___, N ________;

особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на сайті Оператора ГРМ, що містить персоніфіковані дані Споживача та його об'єкта (об'єктів), статистичні дані про обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахунків за цим Договором та іншу інформацію, а також передбачає обмін інформацією між Оператором ГРМ та Споживачем, у тому числі для передачі показань засобів вимірювальної техніки (лічильника газу) та/або формування звіту за спожитий природний газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до особистого кабінету захищена логіном та паролем Споживача і надається Оператором ГРМ Споживачу особисто або в інший дозволений законодавством спосіб;

персоніфіковані дані - персоніфіковані дані щодо Споживача та його об'єкта (назва, П. І. Б., EIC-код, перелік вузла(ів) обліку та відповідні дані вузла обліку, величина приєднаної потужності об'єкта Споживача тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення взаєморозрахунків та визначення об'єму споживання природного газу;

підтверджений обсяг природного газу - об'єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб Споживача, з яким укладено договір постачання природного газу на відповідний розрахунковий період, підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) та доведений Оператору ГРМ у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Регулятора від 30 вересня 2015 року N 2493;

послуга з розподілу природного газу - послуга Оператора ГРМ, яка надається Споживачу та включає в себе забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності його об'єкта і розподіл (переміщення) належного Споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об'єкта Споживача;

постачальник - суб'єкт господарювання, з яким Споживач в установленому порядку уклав договір постачання природного газу;

сайт Оператора ГРМ (сайт) - офіційний сайт Оператора ГРМ в мережі Інтернет, розміщений за адресою: ___________________, який містить чинну редакцію цього Договору та Кодексу газорозподільних систем, права та обов'язки Сторін (визначених цим Договором), іншу інформацію, а також порядок звітності та формування об'ємів (обсягів) природного газу за відповідний період;

Споживач - фізична або юридична особа чи фізична особа - підприємець, об'єкт якої підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу" та Кодексі газорозподільних систем.

1.5. Надалі за текстом цього Договору Оператор ГРМ та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - Сторони.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Подання на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змін до Кодексу...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, що додається

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії", що додається

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова
Відповідно до Закону України „Про електроенергетику”, Указу Президента України від 23. 11. 2011 №1059 „Про Національну комісію, що...

Рішення №61/2748 від 16 липня 2015 року м. Боярка Про звернення до...
Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Визнати такою, що втратила чинність, постанову нкрекп від 22 січня 2015 року n 33 "Про затвердження Типового договору на розподіл...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка