Пошук по сайту


Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні дороги частина І. Проектування Частина II. Будівництво

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні дороги частина І. Проектування Частина II. Будівництво

Сторінка1/44
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Частина І. Проектування

Частина II. Будівництво

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.2.3-4:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО:

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції (Дор'якість)РОЗРОБНИКИ:

Керівник розробки I частини "Проектування" В. Щербаченко; керівник розробки II частини "Будівництво" канд. техн. наук В. Вирожемський.

Виконавці: д-р техн. наук В. Жданюк;

кандидати техн. наук Ф. Гончаренко, С. Головко, В. Даценко, В. Зінченко, П. Коваль, І. Кіяшко, М. Міщенко, В. Титар, Л. Федоренко, С. Харченко;

інженери Т. Бондар. А. Булатов, В. Гірман, Л. Гохман, І. Гречухова, С. Кіщинський, К. Краюшкіна, В. Котул, Н. Ростовська, Р. Русин, М. Резнік, М. ЯковенкоВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Мінрегіонбуду України, Державна Служба автомобільних доріг України (Укравтодор)ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 292НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-4-2000


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Споруди транспорту
Автомобільні дороги

Частина I. Проектування

Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2007

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-4-2000

Чинні від 2008-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Ці Норми встановлюють вимоги на проектування та будівництво нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільні дороги).

Норми не поширюються на відомчі (технологічні) автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, автомобільні дороги на приватних територіях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-96

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В. 1.1-3-97

Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006

Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у шкідливих районах України

ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14-2006

Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-16-2007

Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ДБН В.2.5-20-2001

Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2587-94

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2734-94

Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94

Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036-2000

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092-2002

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123-2002

Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування

ДСТУ Б А. 2.4-4-99

СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А. 2.4-13-97

СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

ДСТУ Б В.2.1-2-96

(ГОСТ 25100-95)

Основи та фундаменти будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96)

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям

ДСТУ Б В.2.3-9-2004

Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-17:2007

Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001

Будівельні матеріали. Щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95)

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Будівельні матеріали. Матеріали на основі в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-114-2002

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-121-2003

Будівельні матеріали. Споруди транспорту. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2003

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127-2006

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

СНиП II-44-78

Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні)

СНиП 1.02.07-87

Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва)

СНиП 2.01.15-90

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій будинків та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування)

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.07-86

Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.05.06-85

Магистральные путепроводы (Магістральні шляхопроводи)

СНиП 2.06-15-85

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затопления та підтоплення)

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

ГОСТ 3344-83

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва. Технічні умови)

ГОСТ 5180-84

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик)

ГОСТ 6665-91

Камни бетонные, железобетонные бортовые. Технические условия (Камені бетонні, залізобетонні бортові. Технічні умови)

ГОСТ 6666-81

Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Камені бортові із гірських порід. Технічні умови)

ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 10180-90

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 12536-79

Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава. Ґрунти (Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу

ГОСТ 18105-86

Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності)

ГОСТ 18659-81

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови)

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови)

ГОСТ 22733-77

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Ґрунти. Методи лабораторного визначення максимальної щільності)

ГОСТ 23558-94

Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия (Матеріали щебеневі, гравійні і піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови)

ГОСТ 24451-80

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та устаткування)

ГОСТ 25458-82

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев'яні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 25459-82

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 25584-90

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації)

ГОСТ 26193-84

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия (Матеріали з відсіву від подрібнювання вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 26804-86

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови)

ГОСТ 17.5.3.06-85

Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни к ладовища, крематорії та колумбарії....
Зат "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві" (Укркомунндіпрогрес)

Державні будівельні норми україни меліоративні системи та споруди...
З введенням в дію дбн в 4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" з 1 січня 2000 р втрачають чинність сніП 06. 03-85 "Мелиоративные...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди Заклади соціального захисту
...

Державні будівельні норми україни вишукування, проектування І територіальна...
Український державний головний науково-дослідний І виробничий інститут інженерно-технічних І екологічних вишукувань (Укрндіінтв)...

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Дослідження та розробки в галузі транспорту Код згідно з дк 015-97...
«Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530мм до 1220мм із заміною ізоляції без...

Дослідження та розробки в галузі транспорту Код згідно з дк 015-97...
«Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530мм до 1220мм із заміною ізоляції без...

Державні будівельні норми україни містобудування. Планування І забудова...
Норми передбачають можливість їх зміни чи доповнення в зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів України‚ розвитком соціально-економічних...

Споруди транспорту
Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізнич­ного транспорту"

Основні законодавчі акти про охорону праці закон
Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка