Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо організації та проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики віл-інфекції/сніду

Методичні рекомендації щодо організації та проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики віл-інфекції/снідуМетодичні рекомендації

щодо організації та проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Останнім часом ВІЛ-інфекція (вірус імунодефіциту людини) та її кінцева стадія СНІД (синдром набутого імунодефіциту) є однією з найважливіших проблем людства. За двадцятилітню історію існування захворювання на нашій планеті ВІЛ-інфекція вразила близько 55 млн. та забрала життя майже 21,8 млн. чоловік.

Епідемія СНІДу охопила переважну більшість території нашої держави. В Україні ВІЛ-інфекція поступово почала поширюватись з 1987 року. Особливо загрозливого характеру епідемія набрала у 1995 році.

Станом на 01.05.2008 року в Україні зареєстровано майже 128 729 ВІЛ-інфікованих громадян . Серед ВІЛ-інфікованих є понад 10 тисяч дітей, більшість із яких народжені жінками, інфікованими ВІЛ. СНІД — термінальну стадію ВІЛ-інфекції — діагностовано у 21 594 пацієнтів, з них більше 12 тис. уже померли від СНІДу.

Розповсюдженість ВІЛ-інфекції у різних регіонах України нерівномірна. Найвищі показники в Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Донеччині, АР Крим та м. Севастополі. На ці 6 регіонів припадає 70% усіх випадків.

Найнижчі показники у західних регіонах України: Закарпатті, Івано-Франківщині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Буковині, Волині. На ці 7 областей припадає трохи більше 4 % усіх випадків.

Переважна більшість ВІЛ-інфікованих зареєстрована серед групи осіб у віці від 20 до 29 років та від 30 до 39 років, тобто серед найпрацездатнішого репродуктивного населення. Поширеність ВІЛ/СНІДу в Україні характеризується переважною вразливістю молоді (15-28років). Серед усіх ВІЛ-інфікованих протягом останніх років спостерігається високий відсоток підлітків: 2,2-4,4%, що значно перевищує аналогічні показники в країнах Західної Європи (0,5-0,7%).

За останні два роки збудник захворювання активно поширюється всіма трьома шляхами: через кров споживачів ін'єкційних наркотиків, через статеві стосунки, від хворої матері до дитини.

Споживачі ін’єкційних наркотиків складають 62% загальної кількості ВІЛ-інфікованих.

Оскільки причиною поширення ВІЛ-інфекції /СНІДу в Україні є наркотизація і проституція, слід активізувати інформаційну та роз'яснювальну роботу з питань здорового способу життя, профілактики раннього вживання наркотиків, хвороб, що передаються статевим шляхом. Ця робота повинна проводитись обдумано і цілеспрямовано з врахуванням вікових, психолого-фізіологічних особливостей учнів. Слід пам'ятати, що некваліфікована, необережна інформація може викликати нездорову цікавість і стати умовою виникнення бажання спробувати, наприклад, дію наркотиків. Необхідно уникати докладного пояснення суті наркотизації організму людини, увагу варто зосередити на тому, як, і з ким треба говорити про подібні захворювання.

Необхідне впровадження широкої та якісної освітньо-пропагандистської кампанії, як одного з найважливіших компонентів первинної профілактики – запобігання інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, розуміння та підтримки всього спектру дій суспільства у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Необхідно взяти до уваги такі поради:

- подаючи інформацію про ВІЛ-інфекцію/СНІД не варто обмежуватися проведенням лише окремих бесід, спеціальних лекцій тощо, така робота має стати складовою частиною різноманітних виховних заходів;

- профілактична робота по боротьбі зі СНІДом, наркоманією повинна зосереджуватися не на фіксації шкідливих наслідків, наприклад, вживання наркотиків, психотропних речовин, а на реальних перевагах здорового способу життя;

- повинен забезпечуватися комплексний і систематичний виклад усіх знань щодо активізації боротьби зі СНІДом та його профілактики;

- вся робота повинна підпорядковуватися основній і надто важливій меті: виховання у дітей та підлітків почуття відповідальності за стан власного здоров'я і власну поведінку.

Пріоритетним напрямком профілактичної роботи залишається інформаційно-просвітницька робота з дітьми та учнівською молоддю.

Єдиним засобом профілактики ВІЛ/СНІДу на сьогодні залишається неспецифічна, тобто медико-соціальна профілактика, метою якої є запобігання ВІЛ-інфікування підлітків, і яка грунтується на таких принципах:

  • підвищення рівня профілактичних знань та вмінь серед підлітків;

  • зменшення соціально-психологічних факторів, які формують поведінку високого ризику ВІЛ-інфікування;

  • профілактика виникнення, лікування та реабілітація у підлітків захворювань, які сприяють інфікуванню ВІЛ (захворювань, що передаються статевим шляхом; наркотичної залежності тощо).

Метою такої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах слід вважати:

- зміцнення морального та фізичного здоров'я школярів;

- привернення уваги учнівської молоді до власного здоров'я та розвиток умінь і навичок збереження його;

- постійна пропаганда принципів здорового способу життя , підготовка молодих волонтерів, які працюють з однолітками;

- інформування дітей та підлітків про негативні наслідки вживання наркотичних засобів (тютюну, алкоголю, наркотичних та психотропних речовин);

- залучення батьків та широкої громадськості до утвердження принципів здорового способу життя.

Реалізація даної мети передбачає організацію та проведення:

-днів, тижнів, місяців профілактики шкідливих звичок;

-колективних, індивідуальних бесід, профілактичних консультацій;

-диспутів, дискусій, обміну думками та обговорення матеріалів преси, книг (за темою) , вечорів запитань та відповідей;

- круглих столів (діалог з проблеми);

- усних журналів (тематичних);

- анкетування (тестування);

- психологічних тренінгів;

- рольових вправ, комунікативних ігор;

- клубів за інтересами (КВК, ЩО? ДЕ? КОЛИ?);

- зустрічей з медичними працівниками, представниками правоохоронних органів;

- зустрічей (за бажанням та згодою) з тими, хто позбувся шкідливих звичок;

- конкурсів, виставок дитячих творчих робіт, залучення учнів до розробок інформаційних матеріалів (газет, буклетів тощо);

- семінарів для молодих волонтерів, які працюють з однолітками «рівний-рівному».

Медикам, педагогам, психологам доцільно використовувати у груповій та індивідуальній роботі з учнями навчально-методичні рекомендації щодо шляхів та методів формування у дітей та підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя. Учні мають зрозуміти, що між захворюванням на СНІД, вживанням наркотичних речовин, правопорушеннями і злочинністю існує тісний зв'язок.

Загальноосвітнім навчальним закладам доцільно створитиі спеціалізовані центри по боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом під егідою «АнтиСНІД». Їх можна створювати як в кожному загальноосвітньому (позашкільному) навчальному закладі, так і на базі декількох навчальних закладів (міжшкільні). Очолити центри мають вчителі-волонтери, учні-старшокласники, батьки, що мають певні здібності до роботи зі згаданої проблеми.

Метою та завданнями діяльності центрів «АнтиСНІД» є:

- профілактична робота щодо розповсюдження ВІЛ-інфекції, хвороб, що передаються статевим шляхом, наркоманії та інших соціально-небезпечних захворювань шляхом конкретного інформування та просвітництва дітей і підлітків;

- тестування серед учнів з проблеми ВІЛ/СНІДу;

- створення спеціалізованої бібліотеки, відеотеки зі згаданої проблеми;

- підготовка та розповсюдження тематичних інформаційних матеріалів (стіннівок, плакатів, буклетів тощо);

- організація і проведення учнівських акцій і заходів, спрямованих на первинну профілактику і формування навичок здорового способу життя;

- підготовка волонтерів та інструкторів для інформаційної роботи в навчальних закладах.

Спеціалізовані центри «АнтиСНІД» можуть проводити лекторії для батьків з питань організації сімейного виховання щодо формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків, вечори знайомств, сімейного відпочинку, тематичні вечори, рольові ігри, обмін досвідом , тренінги, засідання «круглого столу». Особливу увагу в діяльності згаданих центрів слід приділити:

- підготовці учнівської молоді до сімейного життя;

- роботі з дітьми девіантної поведінки, схильними до бродяжництва та жебрацтва – «дітей вулиці», для яких загроза зараження СНІДом досить висока;

- роботі з дітьми-сиротами, з дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- роботі з дівчатами-підлітками групи ризику.

Профілактичну роботу доцільно проводити за принципом диференціації, тобто окремо з такими групами учнів, які:

- мають схильність до порушень правил поведінки та агресивності;

- вживають алкогольні напої, наркотичні, психотропні речовини та курять;

- мають певні ознаки наркоманії, перебувають на обліку у наркологічній службі;

- проживають у неблагополучних сім'ях.

Запровадити проведення акцій:

- в квітні місяці (7 квітня) до Всесвітнього дня здоров’я;

-в травні місяці(31 травня) присвячені боротьбі з курінням;

- в червні місяці(26 червня) присвячені боротьбі з наркоманією;

-1 грудня – до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

В ході проведення акцій учні мають засвоїти, що:

- вірус ВІЛ-інфекції поступово руйнує частини імунної системи, яка захищає організм від хвороб;

-СНІД - це завершальна небезпечна для життя, стадія зараження ВІЛ. СНІД означає, що вірус імунодефіциту людини спричинив сильні ушкодження імунної системи людини. Організм залишився беззахисним перед інфекціями, з якими бореться імунна система;

- шляхи зараження ВІЛ/СНІДом;

- коли ВІЛ/СНІД не передається;

- симптоми і перебіг хвороби (постійне відчуття втоми, пітливість ніг, особливо в нічний час, безпричинне схуднення до 10 кг протягом місяця, відсутність апетиту, діарея тривалий час (більше місяця), сухий кашель, що не припиняється і не піддається лікуванню, задишка, підвищена температура тіла до 38 С тривалий час, збільшення лімфатичних залоз на шиї під пахвами або в паху, висипання на шкірі).

Крім того, учні повинні пам'ятати, що:

- страх - це не метод профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- за зовнішнім виглядом не можна визначити, хто заражений, а хто - ні;

- хворі на ВІЛ-інфекцію інколи виглядають здоровими, хоч вони є вірусоносіями;

- ВІЛ-інфіковані часто самі не знають про свій стан, а ті, хто знають, часто приховують це;

- безпечний секс свідчить про бережне ставлення партнерів один до одного;

- необхідно дотримуватись правил безпечного сексу, бути обачним у виборі партнера;

-ВІЛ-інфіковані особи та хворі на СНІД потребують соціального захисту, милосердя і співчуття, шанобливого ставлення до людської гідності з боку суспільства;

- усвідомлення загрози ВІЛ/СНІДу, знання про основні шляхи поширення інфекції, правильна поведінка - основний вид захисту для всіх нас на сьогоднішній день;

- обережність має стати зброєю проти ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Додаток 1
Орієнтовна тематика бесід для учнів з питань попередження захворювання на СНІД.

4 - 5 класи

1. Учням про попередження СНІДу в Україні.

2. Що потрібно знати учням про СНІД?

3. СНІД і ти.

4. Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

5. Учням про способи зараження, шляхи передачі та ознаки СНІДу.

6. Що ми знаємо про ВІЛ-інфікованих людей.

7. Медичні методи попередження СНІДу.

8. Індивідуальна гігієна - запорука попередження СНІДу.
6 - 8 класи

1. Актуальність попередження СНІДу в Україні.

2. Чи потрібні учням знання про СНІД?

3. «Міфи» і правда про СНІД.

4. Звідки ти можеш одержати інформацію про СНІД?

5. Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

6. СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки.

7. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), його вплив на організм людини.

8. Способи зараження ВІЛ, шляхи передачі ВІЛ та ознаки СНІДу.

9. Попередження СНІДу:

а)медичні методи;

б)соціальні методи;

в)індивідуальні методи (прийняття рішень, інформованість індивідуальна гігієна, моральні та духовні аспекти).

10. Твій внесок у справу попередження СНІДу.
9 - 11 класи

1. Наркоманія і СНІД.

2. Особливості виникнення і розвитку наркотичної залежності у неповнолітніх.

3. Чому неповнолітні починають вживати наркотичні речовини?

4. Вплив наркотичної залежності на працездатність та професійну діяльність.

5. Наркоманія і ступінь ризику ВІЛ-інфікування.

6. Особливості розвитку епідемії СНІДу в Україні.

7. Шляхи попередження ВІЛ-інфікування: соціальні, психологічні, медичні, гігієнічні.

8. Основні положення Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення».

9. Будова ВІЛ та його властивості (руйнування клітин імунної системи людини вірусом).

10. Регіональні та національні особливості поширення СНІДу.

Додаток 2
Орієнтовна тематика бесід для дівчаток-підлітків з проблем

статевої культури та поведінки
У наш час загальноосвітні навчальні заклади у спілкуванні з учнями повинні позбавлятися від заборон на «делікатні» теми. Особливу увагу необхідно приділяти статевому вихованню і сексуальній освіті дівчаток-підлітків. Учениць доцільно знайомити з найелементарнішими знаннями про шлюб та сім'ю, репродуктивну функцію людини, статевий та психосексуальний розвиток особистості, культуру взаємин обох статей. Систему статевого виховання слід розглядати як складову частину процесу формування особистості в цілому. Тому метою проведення бесід з дівчатами-підлітками слід вважати:

- розширення знань про психофізіологічні особливості розвитку організму дівчинки;

- формування навичок здорового способу життя та готовності до створення повноцінної сім'ї;

- викликати у дівчаток підліткового віку бажання до самовдосконалення, самоствердження як особистості;

- попередження відхилень у статевій свідомості та поведінці дівчаток-підлітків, розпусти та статевої злочинності.

Працюючи окремо з колективом дівчаток-підлітків, рекомендуємо користуватися основними дидактичними принципами: знання мають подаватися від простого до складного, від часткового до загального. Варто застосовувати традиційні методи навчання: бесіда, розповідь, пояснення, демонстрація кіно- та відео матеріалів.

Запропонована тематика бесід з проблем статевої культури та поведінки розрахована на дівчаток , що навчаються у 4-8 та 9-11 класах.
Орієнтовна тематика бесід для учениць 4-8 класів
1. Характерні особливості жіночої статі.

2. Статеві особливості розвитку, будови і функції організму дівчинки (емоції, поведінка, міжстатеве спілкування).

3. Вплив статевого дозрівання на самопочуття і настрій дівчаток.

4. Чому підлітковий вік називається «важким», критичним?

5. Вікові та статеві особливості індивідуального здоров'я дівчинки.

6. Особливості формування здоров'я молодших школярів (дівчаток).

7. Початок і строки статевого дозрівання дівчаток. Зміни у фізичному розвитку.

8. Культура володіння собою як основа найменш конфліктного вирішення протиріч у період статевого дозрівання.

9. Сексуальні експериментування як прояви сексуальної поведінки.

10. Психологічні й фізіологічні протипоказання початку статевого життя, вагітності, абортів дівчаток-підлітків.

11. Попередження венеричних захворювань, профілактика СНІДу серед неповнолітніх.

12. Попередження підліткової вагітності.

ІЗ. Особиста гігієна дівчинки.

14. Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки: одяг і здоров'я.

15. Запобігання вживанню алкоголю, наркотичних речовин та куріння серед дівчат-підлітків.
Орієнтовна тематика бесід для учениць 9-11 класів
1.Статеві психофізіологічні особливості розвитку дівчинки -підлітка.

2.Психосексуальний розвиток і статева соціалізація дівчинки.

З .Товаришування, дружба, кохання, секс.

4.Вікові особливості статевих стосунків дівчат.

5.Репродуктивна функція юнака і дівчинки.

6.Шкідливість для здоров'я і принципи запобігання вагітності у підлітковому віці.

7.Принципи особистої гігієни тіла дівчинки.

8.Підліткові вугри, їх попередження та догляд за шкірою, дівчатам про косметику.

9.Харчування, краса і здоров'я.

10.Сексуальна культура і здоров'я.

11.Стать і статева свідомість.

12.Психосексуальна культура і здоров'я.

ІЗ. Профілактика статевих розладів та ХПСШ (інфекційні хвороби, які передаються статевим шляхом).

14.Попередження зґвалтування та статевого насильства, статевих відхилень та збочень.

15.Раннє статеве життя неповнолітніх, його причини та наслідки:

а) медико-фізіологічні;

б)морально-психологічні;

в)соціально-правові.

16.Шлюб, сім'я та здоров'я. Пріоритет здоров'я в сім'ї.

17.Запобігання вроджених вад у дітей.

18.Особливості здоров'я вагітної і породіллі:

а)зміни фізичного здоров'я;

б) зміни психічного стану.

19.Планування сім'ї і попередження небажаної вагітності.

20.Формування здоров'я дітей і принципи догляду за немовлям.

21.Система охорони здоров'я матері і дитини в Україні.

22.Формування, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді як основна умова здоров'я народу України.

23.Сексологія як наука, її значення для збереження і зміцнення здоров'я.
Орієнтовна тематика бесід для учнів з питань профілактики

пияцтва, алкоголізму та наркоманії
Працюючи над реалізацією постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» загальноосвітні навчальні заклади повинні організувати виховну роботу з учнями відповідно до сучасних вимог життя.

Головне завдання сьогодення - пропагувати здоровий спосіб життя, здійснювати заходи щодо профілактики, наркоманії та алкоголізму серед дітей, правопорушень та злочинності.

Роботу по запобіганню таким негативним проявам в поведінці учнів рекомендуємо проводити з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей. Значна роль відводиться педагогам та медичним працівникам.

Бесіда - найбільш розповсюджена форма роботи в школі. Розпочати виховний захід можна з ознайомлення з виставкою літератури, переглянути кінофільми або прослухати аудіо касету з даної теми.

Необхідно переконливо на конкретних прикладах проілюструвати наслідки неправильних вчинків дітей-підлітків, допомогти учням розібратися в складних ситуаціях, викликати їх на відверту розмову.

Додаток 3
Орієнтовна тематика бесід
1 - 4 класи

1. Учням про алкоголь і наркотики.

2. Наркотики - шкідливі отруйні речовини.

3. Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення здоров'я. Безалкогольне дозвілля.

4. Пити - здоров'ю шкодити. Що таке добре, а що погано.

5. Права і обов'язки учнів.
5 - 9 класи

1. Тверезість - норма життя.

2. Алкоголь і здоров'я.

3. Підлітку особливо шкідливий алкоголь.

4. Хвороби, викликані алкоголем.

5. Вуличний травматизм і алкоголь.

6. Наркоманія - тяжке захворювання.

7. Боротьба з пияцтвом та алкоголем - справа всіх і кожного.

8. Охорона громадського порядку - обов'язок кожного. Законодавство про боротьбу з пияцтвом та наркоманією.
10- 11 класи

1. Сучасна медицина про шкідливий вплив алкоголю на здоров'я.

2. Вплив алкоголю на потомство: п'ють батьки - страждають діти.

3. Алкоголь руйнує сім'ю.

4. Пияцтво руйнує сім'ю.

5. Пристрасть до алкоголю - це небезпечно!

6. Вплив алкоголю на продуктивність праці.

7. Від пияцтва до злочину - один крок.

8. Вино - ворог мудрості і спільник божевілля.

9. Шляхи викоренення пияцтва та наркоманії.
Орієнтовна тематика бесід

для учнівської молоді (група ризику)
1. Безумство з моєї вини.

2. Відповідальність неповнолітніх перед законом за пияцтво.

3. Кримінальна відповідальність неповнолітніх перед законом за пияцтво. Відповідальність за залучення неповнолітніх до пияцтва.

4. Алкоголізм та наркоманія - медико-соціальна проблема (причини, поширення, наслідки).

5. Шкідливий вплив наркотиків на здоровий організм підлітка.

6. Дівчатам-підліткам про алкоголізм та наркоманію.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Державний заклад
Державна служба україни з питань протидії віл-інфекції/сніду та інших соціально небезпечних захворювань

Наказ
Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами...

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії віл-інфекції/сніду на 2016-2018 роки

Законом України від 19 лютого 2009 року n 1026-vi
Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки

Про організацію виконання обласного плану заходів щодо проведення...
Зош і-іііст.) та демонстрація електронних презентацій «Ми проти насилля!» (Стовбинодолинський нвк); анкетування серед учнів «Що я...

Методичні рекомендації з виховної роботи: На допомогу класному керівникові Зміст
Система організації роботи класного керівника

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Методичні рекомендації щодо організації роботи гуртків з художньо-естетичного напрямку
Солонцова Інна Олександрівна, методист Фастівського районного еколого-етнографічного центру

Організаційно-методичні рекомендації для громадських інспекторів...
Міністерства освіти І науки України від 28. 12. 2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка