Пошук по сайту


Урок-тренінг. Час: 45хв. І організаційний момент. Привітання. Гра «комплімент по колу»

Урок-тренінг. Час: 45хв. І організаційний момент. Привітання. Гра «комплімент по колу»

Тема: «Охорона біосфери. Червона книга.»

Причепурився сам тепер

причепури свою планету

Маленький принц

(Сент Екзюпері)

Мета: розширити знання учнів про цілісність біосфери, необхідність берегти і охороняти природу Землі, познайомити із заходами по охороні природи, природоохоронними територіями своєї місцевості, розвивати інтерес до предмета, здібності до самоосвіти. формувати екологічні, соціальні, комунікативні компетентності учнів; створити атмосферу, що сприяє осмисленню проблем людини і біосфери.

Матеріали: папір, маркери, клей, ножиці, скотч, набір кольорових стікерів, дидактичні матеріали для виконання тренінгових вправ під час роботи в групах(«Дерево очікувань»), годинник, чисті бейджі.

Тип уроку: урок-тренінг.

Час: 45хв.

І Організаційний момент.

 1. Привітання. Гра «комплімент по колу»(учасники стають у 2 кола: зовнішнє та внутрішнє; учні, що стоять навпроти один одного, говорять годин одному компліменти).

 2. Знайомство(на першу букву свого імені потрібно назвати рису характеру).

 3. Прийняття правил роботи групи.

Учитель: Давайте об’єднаємося в 5 груп («Біологи», «Депутати», «Журналісти», «Експерти», «Міністри»).
У навчанні мені найбільше допомагає правило…

Приходити вчасно.

Бути позитивним.

Говорити коротко.

Бути доброзичливим.

Бути тут і зараз.

Бути активним.

Говорити по-одному.

Уміти слухати інших.

Не крутитися.

Бути толерантним..


Складання правил роботи в групі
Учитель: Ці правила допоможуть зробити наше спілкування цікавим, корисним, продуктивним.

ІІ. Блок мотивації навчальної діяльності.

Учитель: Тема нашого заняття – «Охорона біосфери. Червона книга.»

Вправа «Мої очікування» (учасники тренінгу пишуть на стікерах свої очікування(сподівання) від заняття і прикріплюють на «Дерево очікувань» - не зачитують вголос).

Учитель: Біосфера – велетенська екологічна система, яка включає всі види живих організмів. Кожний біологічний вид унікальний і неповторний. Людина також є частиною даної системи. На протязі всієї своєї історії людство не тільки вивчало природу і відкривало нові землі. Люди використовували природні скарби. Відповідно до того, як людей ставало все більше, а розвиток науки і техніки давав їм нові можливості, все помітніше відчувалися зміни в природі, викликані діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її збідніння: зникають або стають рідкісними багато видів організмів, гинуть цілі угруповання. Останнім часом виникло багато проблем, які потребують негайного розв’язання. Однією з головних проблем сучасності є охорона природи.

ІІІ. Блок вивчення нового матеріалу з рефлексією.

1.Вправа «Мозковий штурм».

Учитель: Чому природу треба охороняти? Ви називаєте, а я записую на дошці.

Вплив людини

Прямий Непрямий

Знищення живих Знищення середовища Забруднення

організмів існування живих істот довкілля

1.Полювання 1.Розорення степів 1. Хімічні речовини

2. Риболовля 2.Осушення боліт 2. Промислові відходи

3.Збирання рослин 3. Знищення лісів 3. Сміття

2.Прес – конференція.

Учитель: Як охороняти природу? (виступи від творчих груп)

Учні заздалегідь отримують завдання підготувати повідомлю і

з певних питань.

На уроці присутні фахівці з охорони природи. Це члени державних установ, науковці.

Група 1 «Біологи» ( виступ від групи учений – біолог).

Учені виявляють види та угруповання організмів, яким загрожує небезпека, з'ясовують, скільки їх залишилось в природі і де саме намічають заходи по їх охороні. Ми наполягаємо на тому, щоб ввести заборону на знищення будь-яких істот, що потребують охорони У 1948 році при ООН було створено Комісію з охорони видів рослин і тварин, що зникають, а згодом — Міжнародну Червону книгу,куди заносили відомості про живих істот, які опинилися на межі вимирання. В Україні першу Червону книгу випущено в 1980 р. Пізніше її було перевидано у доповненому варіанті. (1980 р.— видів рослин —151, ссавців — 29; 1996 р.— рослин — 476 видів, ссавців — 41. Демонструють малюнки рослин і тварин Червоної книги України і саму книгу). Зелена книга України з'явилась у 1987 р.

До неї занесені рідкісні й зникаючи угруповання, які потребують охорони.

Група 2 «Депутати» (виступає від групи депутат Верховної Ради).

Правову основу охорони природи становлять закони внутрішні державної і міжнародної ваги. У Конституції України статті 13, 14, і 16 (можна прочитати одну із статей). Основний законодавчий акт у галузі охорони природи — Закон України про навколишнє природне серн вище, затверджений Верховною Радою 1 липня 1991 року.

Група 3 «Журналісти» (виступає від групи журналіст).

Але, незважаючи на потужну правову базу, ще не визначено правових норм прямої дії багатьох положень цього Закону, а це ускладнює його виконання й робить малоефективним. Тому він потребує уточнень і доробки.

Група 4 «Експерти» (виступає від групи експерт з охорони природи).

Важливий крок на шляху спасіння природи — виділення територій, де рослини і тварини зберігаються у недоторканості. Це створення заповідників, заказників, національних парків. Сьогодні • світі є близько 350 біосферних заповідників, три з них в Україні: Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський. (Доповнити інформацією про природоохоронні території своєї місцевості, демонстрація зображень тварин і рослин, що охороняються.)

«Тварини й рослини — своєрідні барометри. Якщо раптово ви­валяється, що тварини й рослини зникають, то це попередження: з екосистемою щось негаразд. Тому охорона рослин і тварин за своєю суттю — охорона нас самих... Треба захищати їх, бо якщо підуть вони, підемо й ми». Дж. Даррел.

Група 5 «Міністри» (виступає від групи представник міністерства освіти).

Хочу навести вислів давньокитайського філософа Гуань-Цзи: «Розраховуєш на рік — саджай рис. Розраховуєш на 10 років — саджай дерево. Розраховуєш на 100 років — освічуй людей».

Освіта в галузі навколишнього середовища розглядається нині педагогічною

громадськістю як безперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Проте її центральною ланкою є школа, оскільки саме за шкільних років формування особистості відбувається найінтенсивніше.

Хто ж займається вивченням питань з охорони природи? Чи тільки громадські та державні установи зобов'язані піклува­всь про стан довкілля?

Певна річ, ні. Це обов'язок кожного з нас. (Повторити правила поведінки у природі.)

Я бачу, що ви трішечки стомились. То давайте порухаємось.

Рахунка: «Раз, два, три, чотири, п’ять.»

Сідайте, будьте добрі, на свої місця. І наступним нашим завданням буде вправа.

V. Рефлексія

1.Вправа «Від чого залежить здоров’я природи?»
На дошці малюється шкала, праворуч позначка «середовище», ліворуч – «людина». Усім учасникам роздаються стікери, пропонується подумати і дати відповідь на питання: «Від чого, на вашу думку, залежить здоров’я: від самої людини чи від середовища, яке її оточує?». Потім кожен учасник кріпить стікер відповідно до свого рішення біля правої позначки або лівої, а хто вважає, що від людини і середовища, то ближче до середини.

2. Бесіда, записи в зошиті.

Яких результатів вдалось досягти людині у справі охорони при­роди?

Результативність охорони природи.

 1. Створення Міжнародної Червоної книги (1975р.) Створення Червоної книги України (1996р.) Створення Зеленої книги України (1987р.).

 2. Прийняття законів про охорону довкілля.

 3. Впровадження екологічних освітніх програм у навчальних за­кладах.

 1. Створення заповідного фонду — заповідників, заказників Зроблено багато. Але чому, незважаючи на зусилля фахівців галузей, питання охорони природи стоїть у світі на першому мігмі

У ході бесіди формування висновків:

 • недосконалі закони;

 • не всі держави підтримують природоохоронні акти;

 • недостатньо знань;

 • знання не стали переконаннями.

 1. Вправа «Мозковий штурм»

а) Чому зникають живі організми і навіть ділі угруповання?

б) Наведіть приклади прямого впливу людини на живі організми.

в) Наведіть приклади непрямого впливу людини на природу.

г) Чому необхідно зберігати різноманітність живих організмів?

д) Назвіть заходи з охорони природи.

е) Назвіть природоохоронні території. З якою метою вони створені?

є) Наведіть приклади рослин і тварин Червоної книги України

VІ. Підсумки

Етап підведення підсумків забезпечує перевірку здійснення власних очікувань та усвідомлення того, чого навчив даний тренінг кожного конкретного учасника.

1.Вправа « Мої очікування» ( завершення )


Учасники по черзі підходять до «Дерева очікувань», знімають свої стікери і коментують чи справдилися очікування.

2. Вправа « Тепер я зможу ...» – тренер пропонує закінчити речення сказавши що тепер зможе учасник після тренінгу .

Потім учасники висловлюють свої міркування, доводячи свою власну точку зору.

Наприклад : Тепер я зможу – розказати сусідам про проблеми навколишнього середовища; Тепер я зможу милуватися первоцвітами, а не рвати їх; Тепер я зможу зробити свій внесок у вирішення екологічних проблем біосфери; Тепер я зможу написати статтю в газету про збереження природних ресурсів і так далі.

3. Складання Пам’ятки « 10 правил , які збережуть біосферу»

 1. Вирощувати кімнатні рослини та впорядковувати квітники.

 2. З опалого листя робити компост , а не спалювати його.

 3. Здавати макулатуру.

 4. Сортувати сміття вдома і класти до різних контейнерів.

 5. Частіше ходити пішки та їздити на велосипеді, а не на транспорті.

 6. Обговорити проблеми біосфери вдома, в школі, з друзями!

 7. Милуватися первоцвітами, а не рвати їх!

 8. Саджати дерева, а не нищити їх.

 9. Дотримуватися певних правил поведінки у природі.

 10. Бережно ставитися до багатств природи.


Учні роблять пам’ятку в яскравій оригінальній формі і кріплять до щоденника , або вдома на видному місці.

Загальний плакат - пам’ятку можна розмістити в класі ( в школі на коридорі тощо )

Заключні слова тренера: У одному німецькому зоопарку є напис на одній з кліток: «Найстрашніший звір на Землі». Коли цікаві відвідувачі заглядають туди, то бачать там – себе !

Тільки людина здатна змінити ситуацію планети Земля на краще!

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку. Організаційний момент
Відповідь: Тіло може ковзати вздовж похилої площини, рухаючись прискорено або рівномірно, а також може залишатися нерухомим

Підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал
Гра може тривати цілий урок або бути одним із його взаємопов'язаних елементів. Перетворюватіі урок у безперервний ланцюжок ігор не...

Урок з фізики вчитель КирпаР. П. Тема: Безпека людини під час роботи...
...

4 Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або...

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
Призначити відповідальною за організаційний та методичний супровід складання робочого навчального плану заступника директора з навчально-виховної...

Урок з фізики узагальнюючий урок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...

Області заочний семінар-тренінг на тему: «Професіограма юриста»
Підстава проведення семінару-тренінгу: тематична програма заочних семінарів тренінгів для юрисконсультів на 2011 рік, затверджена...

Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок...
Сонячна система І розповісти, які планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; виховувати необхідність берегти...

Урок засвоєння нових знань. Література рідного краю Форма уроку:...
Обладнання: портрет Василя Слапчука; збірка «Як довго ця війна тривала»; епіграфи

План визначення митної вартості товару залежно від базисних умов...
Як зазначено у Інструкції №307, митна вартість ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети на момент...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка