Пошук по сайту


Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОДАЖЕМ (РЕАЛІЗАЦІЄЮ) ТОВАРІВ, ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН, І ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ
Постанова Кабінету Міністрів України

від 1 серпня 2013 р. N 533
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з контролю за цінами, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України

М. Азаров

Додаток

до Постанови Кабінету Міністрів України

від 1 серпня 2013 р. N 533
КРИТЕРІЇ,

ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОДАЖЕМ (РЕАЛІЗАЦІЄЮ) ТОВАРІВ, ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН, І ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

1. У цих критеріях термін "суб’єкт природної монополії" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про природні монополії", термін "монопольне (домінуюче) становище на ринку" - у значенні, наведеному в статті 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про ціни і ціноутворення" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, є:

1) сукупний обсяг реалізації таких товарів (у грошовому виразі);

2) належність суб’єкта господарювання до суб’єктів природних монополій;

3) монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання на ринку;

4) порушення вимог законодавства про ціни і ціноутворення;

5) підвищення більш як на 10 відсотків цін на зазначені товари протягом певного періоду часу.
3. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) займають монопольне (домінуюче) становище на ринку;

2) є суб’єктами природних монополій;

3) здійснюють продаж (реалізацію) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, на суму від 5 млн. гривень та більше на рік;

4) здійснюють продаж (реалізацію) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, ціни на які підвищені більш як на 10 відсотків протягом одного місяця;

5) допустили протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), порушення вимог законодавства про ціни і ціноутворення.
5. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) здійснюють продаж (реалізацію) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, на суму від 3 до 5 млн. гривень на рік;

2) здійснюють продаж (реалізацію) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, ціни на які підвищені більш як на 10 відсотків протягом трьох місяців.
6. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які здійснюють продаж (реалізацію) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, та не відносяться до суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення здійснюються з такою періодичністю:

1) з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

2) із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

3) з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.
8. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

Затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України

від 1 серпня 2013 р. N 533
ПЕРЕЛІК

ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. N 483 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 37, ст. 1238).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2010 р. N 255 "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. N 483" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17, ст. 781).
3. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1390 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 85).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. N 417 "Про внесення змін до пункту 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. N 483" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 45, ст. 1609).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закону України
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05. 04. 2007 №877-V, нами,...

Перевірки з охорони праці
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. На підставі викладеного Держпраці України та її...

Закон України
...

Закон україни
...

Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Загальні правила проведення перевірок будуть однаковими для всіх контролюючих органів. 26 грудня набирає чинності Закон, який визначає...

Роз’яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів...

Загальні положення щодо державної регуляторної політики державна...
З 15 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 11. 09. 2003 №1160-iv “Про засади державної регуляторної політики у сфері...

Закону України «Про перевезення на таксі»
Цей Закон визначає засади здійснення господарської діяльності в сфері перевезень на таксі та надання послугБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка