Пошук по сайту


Районна програма

Районна програма

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішенням Первомайської

районної ради

від

РАЙОННА ПРОГРАМА

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА НА 2012-2015 РОКИ"
Обґрунтування необхідності прийняття районної ПРОГРАМИ «Дошкільна освіта на 2012-2015 роки»
Організація дошкільної освіти в Первомайському районі здійснюється відповідно до Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст.19 Закону України “Про дошкільну освіту” щорічно оновлюється банк даних дітей від 0 до 6 років за мікрорайонами навчальних закладів. У 2011 році на території району проживає 550 дітей дошкільного віку від 0 до 6 років. Дошкільною освітою охоплено 222 дитини, що складає 41%, дітей п’ятирічного віку – 100% (103 дитини).

В цілому по району на 100 місцях виховується 34 дитина.

В районі функціонує 13 дошкільних установ, різних типів: ясла-садок та дитячі садки.

На території району поряд з класичною формою здобуття дошкільної освіти запроваджуються нові її форми (групи короткотривалого перебування дітей, групи вихідного дня, прогулянкові групи). На даний час функціонує 2 дошкільні навчальні заклади з організацією роботи у вигляді групи короткотривалого перебування дітей, в яких отримують дошкільну освіту 12 дітей.

В районі інтенсивно проводиться робота з реорганізації дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси: у 2010-2011 навчальному році розпочали функціонування Біляївський та Михайлівський навчально-виховні комплекси. З січня 2012 року працюватимуть Берецький та Правдинський навчально-виховні комплекси. В наступні роки ця робота продовжуватиметься.

Середній показник вартості харчування на одну дитину в день по району складає: у яслах – 8,80 грн., садку – 13,00 грн., середній показник виконання виконання натуральних норм харчування у дошкільних закладах у 2011 році становить 90%.

Витрати на утримання однієї дитини в рік в дошкільних закладах відповідно до нормативних розрахунків 2011 року становили в середньому 5898 грн. Із них майже 67,4 % – це заробітна плата працівників ДНЗ, 11,84 % – вартість харчування та 12,19 % – комунальні послуги.

На виконання Закону України "Про мови" у 2011 році збільшилась кількість дітей, які навчаються українською мовою.

В районі забезпечують надання дошкільної освіти 35 педагогічних працівників, з них вищу педагогічну освіту мають 5 чоловік, що складає 14 % від загальної кількості педагогів.

Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах району забезпечують за програмами: «Дитина» (2003 р.), Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2009 р.); програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (2010 р.).

Навчально-виховний процес забезпечується психологічним супроводом.

Матеріально-технічна база постійно оновлюється придбанням меблів, пральних машин, комп’ютерної техніки, газових плит, іграшок.

Програмою передбачено здійснити заходи щодо поліпшення матеріально-технічного стану дошкільних навчальних закладів, а залучивши кошти місцевого бюджету, позабюджетні кошти має надійти фінансування на подальше забезпечення закладів технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою відповідно до реальних можливостей.

Мета і основні завдання Програми

Мета:
- реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;
- забезпечення доступності дошкільної освіти;

  • забезпечення заходів з охорони здоров’я дітей;

  • якісної підготовки дітей до школи.


Завдання:
- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;

- сприяння, при необхідності, відкриття ДНЗ в селах району;

- зміцнення матеріально-технічної бази та покращення фінансування ДНЗ;
- виявлення шляхом соціального-педагогічного патронату дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, та сприяти їх залученню до ДНЗ для здобуття дошкільної освіти за різними формами;
- запровадження різних форм надання дошкільної освіти з метою забезпечення максимального охоплення дітей від 1 до 6 років та дітей п’ятирічного віку (не менше 100 %);
- покращення харчування дітей у ДНЗ відповідно до натуральних норм харчування, визначених чинним законодавством;
- забезпечення якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей у ДНЗ;
- здійснення кадрового забезпечення закладів дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб;
- забезпечення якості дошкільної освіти.

Очікувані результати


1. Впорядкування мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності відповідно до потреб населення.
2. Відкриття дошкільних закладів, при необхідності.
3. Збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років.
4. Створення системи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, особливу увагу приділяючи дітям соціально-вразливих та пільгових категорій.
5. Забезпечення дошкільних закладів сучасним обладнанням, оновлення методичних матеріалів, інших засобів навчання дітей.
6. Забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування дітей дошкільного віку.
7. Підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням інноваційних технологій.
8. Вдосконалення підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб.
Фінансування та контроль за виконанням Програми


Фінансування заходів районної Програми буде здійснюватись за рахунок доходів місцевих бюджетів та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством, починаючи з 2012 року.

Заступник голови районної ради Т.О. Руденко
Головня С.М.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма передбачає дальше створення необхідних умов для набуття
Затвердити Національну програму правової освіти населення (далі Програма), що додається

Проект паспорту міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма

Козівська районна рада Тернопільської області Шосте скликання Тридцять...
Розглянувши пропозиції райдержадміністрації, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Програма гуртка "Вокальний спів"
Програма вокального гуртка розрахована на трирічну підготовку учнів молодшого, середнього та старшого віку. В групі 1-го року навчання...

Програма створення втц І джерела їх фінінсування 22 Інформаційна...
Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2

Програма створення втц І джерела їх фінінсування 22 Інформаційна...
Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка