Пошук по сайту


Затверджено рішення

Затверджено рішення

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __ сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 №__/10 “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки”

 

ХАРКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ м. ХАРКОВА на 2011-2015 роки


м. Харків
2010 р.

ЗМІСТ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 3

2.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

3. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОСВІТИ М. ХАРКОВА, МЕТА ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ 6

3.1. Удосконалення змісту освіти 6

3.1.1. Дошкільна освіта. 6

3.1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 7

3.1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 21

3.2. Створення умов розвитку системи освіти 24

3.2.1. Кадрова політика 24

3.2.2. Науково-методичний супровід реалізації Програми 25

3.2.3. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 28

3.2.4. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 30

3.3. Реалізація комплексних проектів освіти 33

4. НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 41

4.1. Удосконалення змісту і технологій освіти 41

4.1.1. Дошкільна освіта 41

4.1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 43

4.1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 52

4.2. Створення умов розвитку системи освіти 56

4.2.1. Кадрова політика 56

4.2.2. Науково-методичних супровід реалізації програми 57

4.2.3. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 61

4.2.4. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 63

4.3. Реалізація комплексних проектів освіти 66

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 73

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 73

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 74

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 74

8.1. Удосконалення змісту освіти 74

8.1.1. Дошкільна освіта 74

8.1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 74

8.1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 75

8.2. Створення умов розвитку системи освіти 76

8.2.1. Кадрова політика 76

8.2.2. Науково-методичний супровід реалізації Програми 76

8.2.3. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 76

8.2.4. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 77

8.3. Реалізація комплексних проектів освіти 771. ПАСПОРТ ПРОГРАМИНазва Програми: «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки»


Підстава до розробки Програми:


Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні»

Замовник Програми:

Харківська міська рада

Головний розробник Програми:

Департамент освіти

Головна мета Програми:

Створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти м. Харкова

Основні задачі Програми:

- Забезпечення якості та доступності послуг з дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів.

- Оновлення змісту і структури освіти на основі Державних стандартів освіти.

- Розвиток моральних основ соціалізації особистості на основі традиційних цінностей українського суспільства.

- Використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій та розвитку творчого потенціалу особистості.

- Створення механізмів координації та інтеграції мережевої взаємодії в роботі з обдарованими дітьми та талановитою молоддю.

- Створення ефективних механізмів фінансування та ресурсного забезпечення освітньої сфери.

- Розвиток механізму громадсько-державного управління освітою як чинника забезпечення якості освіти, її відкритості та інвестиційної привабливості.

- Розвиток системи психологічного супроводу освітнього процесу на всіх рівнях освіти і в різних типах навчальних закладів.

- Формування здоров'язбережного освітнього середовища, що враховує адаптаційні резерви школярів і забезпечує збереження їх психосоматичного здоров'я і духовно-моральний розвиток.

- Створення міської системи контролю та нагляду у сфері освіти.

- Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

- Комплексна інтеграція навчальних закладів м. Харкова в світову інформаційну систему шляхом розвитку у м. Харкові єдиного освітнього інформаційного середовища.

- Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.

- Подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання  сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

Строки реалізації Програми:

2011-2015 роки

Джерела фінансування:

- Кошти бюджету міста Харкова.

- Інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

Обсяги фінансування:

Розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому законом порядку.

Очікувані кінцеві результати реалізації програми:

- Відкриття 5 нових дошкільних навчальних закладів і не менш 45 груп повного дня і 20 груп короткотривалого перебування в діючих дитячих садках.

- Доведення показника охоплення дошкільною освітою дітей від року до шести до 80%, дітей п’ятирічного віку – до 100%.

- Оновлення обладнання пралень дошкільних навчальних закладів та технологічного обладнання харчоблоків навчальних закладів.

- Створення власних сайтів всіх дитячих садків.

- Оновлення ігрових майданчиків у 50% дошкільних навчальних закладів.

- Продовження оновлення спортивного інвентарю та меблів в навчальних закладах.

- Створення в кожному районі м. Харкова сучасного базового шкільного стадіону.

- Завершення капітального ремонту басейну Харківського палацу дитячої та юнацької творчості.

- Продовження роботи з розвитку школи інклюзивної освіти (доступної для дітей з особливими потребами).

- Створення міської системи дистанційного навчання для школярів і педагогів.

- Будівництво єдиної телекомунікаційної мережі системи освіти міста.

- Доведення середнього показника кількості учнів на 1 комп'ютер по школах міста до 20. - Розробка плану поетапного виготовлення технічної документації та свідоцтв про право власності територіальної громади на будівлі комунальних закладів освіти міста та документів про закріплення за ними земельних ділянок, розпочати реалізацію плану.

- Приділення особливої уваги питанню сприяння в забезпеченні педагогів житлом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення №41 від 04 червня 2013 р. Президент пл данілов В. Б. «Затверджено»

Затверджено рішення районної ради
Конституції України, а самі звернення громадян відіграють особливу роль у забезпеченні постійного зв’язку між державою І громадянином,...

Рішення ім'ям україни
Заявник, звернувся до суду зі скаргою, в якій просив скасувати рішення, посилаючись на те, що рішення суб'єктом оскарження постановлене...

Примітки до фінансової звітності Публічного акціонерного товариства...
Статут пат «ск «Поiнт» (далі – Компанія) у новій редакції затверджено Загальними зборами акцiонерiв та зареєстровано Подiльською...

До рішення №43 14 сесії від 07. 11. 2007 року
Хмельницькобленерго”. Підготовлено проект рішення про внесення змін в рішення про створення комісії по передачі з комунальної власності...

I. Відкриття зборів
Наглядової ради Товариства (Протокол №84 від 22 лютого 2016р.) затверджено головою Зборів Соколова Олега Анатолійовича, згідно з...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

До рішення Затоківської селищної ради
Про оприлюднення проекту рішення про затвердження «Положення щодо порядку проведення земельних торгів у селищі Затока»

М. Тодики доктора юридичних І політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка