Пошук по сайту


III. Основні відомості про емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка2/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №269631

3. Дата проведення державної реєстрації

09.10.1997

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

24721658.4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2853

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв

85.32 Професiйно-технiчна освiта

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя емiтентом - акцiнерним товариством не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УкрСиббанк", м. Харкiв (вiддiлення №459 в м. Суми)

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26004040238901

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "ДБ Сбербанку Росiї", м. Київ (Сумське вiддiлення №1)

5) МФО банку

320627

6) поточний рахунок

260080133653

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ №617279

22.02.2012

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

22.02.2017

Опис

Товариствоi планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Серiя АА №0В000829

26.06.2008

Державний комiтет ядерного регулювання України

25.06.2020

Опис

Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

№99

05.11.2015

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

05.11.2020

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї (дозволу)

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.

Серiя АЕ 636185

27.01.2015

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

27.01.2020

Опис

Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Серiя АЕ №612524

03.03.2015

Регiональне Управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв

02.03.2016

Опис

Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв

Серiя АЕ 2292654

21.07.2014

Мiнiстерство Промислової полiтики України

21.07.2020

Опис

Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка