Пошук по сайту


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка5/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Соколов Олег Анатолiйович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Секретар Наглядової ради

Ямбуренко Микола Миколайович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Молчанов Артем Володимирович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Мотова Катерина Володимирiвна

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Новiков Андрiй Євгенович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Скриннiк Юрiй Миколайович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Хромов Василь Володимирович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Голова Правлiння

Осiпенко Юрiй Олександрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Перший заступник Голови Правлiння

Нефедов Микола Олексiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Iгнатьєва Ольга Володимирiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Вернигора Свiтлана Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Корнiєнко Олександр Олександрович

д/н д/н д/н

2132

0.006899213

2132

0

0

0

Член Правлiння/Головний бухгалтер

Ященко Лариса Павлiвна

д/н д/н д/н

115

0.000372143

115

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Реута Володимир Дмитрiйович

д/н д/н д/н

1

0.000003236

1

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ситнiк Надiя Iванiвна

д/н д/н д/н

181

0.000585721

181

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Федоренко Свiтлана Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

2436

0.007882965

2436

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка