Пошук по сайту


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка7/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Шевченкiвський Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Згiдно договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумський фондовий центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37052871

Місцезнаходження

40011 Україна Сумська Сумський Суми Супруна, 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286699

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.10.2013

Міжміський код та телефон

(0542) 619-268

Факс

(0542) 619-268

Вид діяльності

Провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Опис

Згiдно договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" на дату припинення ведення реєстру.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01034 Україна Київська Шевченкiвський Київ пров. Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №581214

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-41-58

Факс

(044) 278-51-40

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй Емiтента.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Антiка"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37268513

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський Київ Хрещатик, 12-а, 2 пов.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)390-09-20

Факс

(044)390-09-20

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

Юридичнi послуги згудно Договору №1 вiд 20.10.10
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю Страхова компанiя "Мотор-гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31154435

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька Запорiзький Запорiжжя Версаєва буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 299005, АВ №299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.11.2006

Міжміський код та телефон

(061) 212-96-96

Факс

(061) 212-96-96

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори добровiльного страхування майна, договори добровiльного страхування майна що є предметом застави, договори обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружини (команд), договори добровiльного страхування орендованого майна, договори добровiльного страхування вантажiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Провiдна"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Україна Київська Київський Київ пров. Повiтрофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 520914

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 492-18-18

Факс

(044) 492-18-18

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори добровiльного страхування майна що є предметом застави
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Альянс Україна»

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32253696

Місцезнаходження

04119 Україна Київська Київський Київ Дегтярiвська, 21-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ284449

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.04.2006

Міжміський код та телефон

(044) 459-00-51

Факс

(044) 459-00-52

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори страхування вантажу
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне Товариство «Страхова компанiя «Планета»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

34478784

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Київський Київ Ярославська, 11-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №293925, АЕ №2932

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 353-05-90

Факс

(044) 599-55-14

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори добровiльного страхування майна
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя "АХА Страхування»"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна Київська Київський Київ Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483289, АВ №4832

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

(044) 391-11-21

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори добровiльного страхування майна що є предметом застави
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна Київська Київський Київ Саксаганського, буд. 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 520674, АВ 5206

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.04.2014

Міжміський код та телефон

(044) 225-60-00

Факс

(044) 225-60-02

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договори добровiльного страхування наземних транспортних засобiв (Автокаско), договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23731031

Місцезнаходження

01011 Україна Київська Київський Київ Гусовського, 11/11. офiс 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво П № 000296

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.10.2015

Міжміський код та телефон

(044) 222-60-10

Факс

(044) 569-19-00

Вид діяльності

Дiяльнiсть в сферi бух.облiку i аудиту; консультування з питань оподаткування.

Опис

Аудит фiнансової звiтностi за 2015 рiк складеної вiдповiдно до вимог МСФЗ, для подання до НКЦПФР.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна Київський Київ Жилянська, б. 48,50А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1973

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

(044) 490-90-00

Факс

(044) 490-90-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть в сферi бух.облiку i аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Аудит Пакету звiтностi, пiдготовлений вiдповiдно до облiкової полiтики групи ГМС за 2015 рiк.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка