Пошук по сайту


Розпорядження

Розпорядження

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
27.02.201364


Про проект районної комплексної середньострокової програми розвитку села в Скадовському  районі на 2013 – 2015 роки


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», на виконання доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації – керівника апарату від 26 листопада 2012 року № 185-д “Щодо розроблення проектів місцевих програм розвитку села на 2013 – 2015 роки” та на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 листопада 2012 року № 707 «Про створення робочої групи щодо розроблення проекту районної програми розвитку села на 2013 – 2015 роки» з метою припинення негативних процесів у соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєздатності сільського господарства, гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції, визначення пріоритетів розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення розвитку села в Скадовському районі на 2013 – 2015 роки. Керуючись статтею 6, пунктом 7 частини першої статті 13, пунктом 3 статті 16, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект районної комплексної середньострокової програми розвитку села в Скадовському районі на 2013 – 2015 роки, що додається, (далі – Програма).

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад після схвалення проекту Програми забезпечити виконання її заходів та щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації про фактичне їх виконання.

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію про хід виконання Програми Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови

районної державної адміністрації В.М. Кулюк

ПРОЕКТ

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СЕЛА

В СКАДОВСЬКОМУ РАЙОНІ

на 2013 – 2015 роки

Скадовськ 2013 рік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2011 року № 844;

Розпорядження голови райдержадміністрації від 30 листопада 2012 року № 707

3.

Розробник Програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


4.

Співрозробники Програми


Структурні підрозділи райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Терміни реалізації Програми

2013 – 2015 роки


8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми


Державний, районний, місцевий бюджети

9.


Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього


20563,96 тис. грн.


у тому числі за рахунок: державний бюджет


1161,40 тис. грн.


районний бюджет


7163,43 тис. грн..місцевих бюджетів12087,43 тис. грн.інші джерела


151,70 тис. грн.

10.

Основні джерела фінансування Програми

Державний, районний, місцевий бюджети та інші джерела1. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Аграрний сектор економіки району – це комплекс, який забезпечує продовольчу безпеку населення району, тісно пов'язаний з природними умовами, технічними можливостями і висококваліфікованими людськими ресурсами.

Загальна площа району складає 146,1 тис. га, в тому числі землі сільськогосподарського призначення 91,0 тис.га, з них - рілля 79,3 тис.га, із неї площа ріллі реформованих господарств складає 13,4 тис. га або 16,9 %, фермерських 9,9 тис. га або 12,5 %, використовується населенням самостійно 47,6 тис. га або 60,0 %, інші землекористувачі 6,5 тис. грн. або 8,2 %, не надані в користування 1,9 тис. га або 2,4 %.

Чисельність наявного населення району - 48,7 тис. чоловік, з них: сільське – 26,4 тис. чоловік.

Провідна галузь аграрного комплексу – це виробництво продукції рослинництва. Валовий збір зернових в районі у 2012 році склав 68,3 тис.тонн. Валовий збір ярих зернових культур становив 55,2 тис.тонн або 80,8% від зального обсягу зернових, в чому числі 20,4 тис.тонн ячменю, 15,5 тис. тонн кукурудзи, 15,9 тис. тонн рису.

Крім традиційних культур, на полях Скадовщини все більшого поширення набувають перспективні культури, попит на які зростає. Зокрема, активно нарощується виробництво овоче-баштанних культур, валовий збір за 2012 рік овочів склав 98,2 тис. тонн або на 12,7% більше ніж у 2011 році, баштанної продукції зібрано 133,6 тис. тонн, це 105,4% до фактичного виконання 2011 року.

На даний час в районі діє сільськогосподарський кооператив “Лідія”, одинадцять сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю, п'ять сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: “Агросервіс Скадовщини”, “Марфуша”, “Птаховчанка”, “Роксолана”, “Радгоспне”.

Крім того, в районі працює одне Державне підприємство “Дослідне господарство Інституту рису НААН України”, 178 фермерських господарств 12476 одноосібних господарств.

Особлива увага приділяється покращенню становища в тваринницькій галузі району. Розвиток цієї життєво важливої галузі здійснюється за такими напрямами:

- удосконалення роботи діючих і створення нових спеціалізованих великотоварних господарств з промисловою технологією виробництва;

- створення власної селекційно-племінної бази;

- поліпшення умов утримання і годівлі худоби та птиці.

Вагомим результатом цієї роботи вже стало суттєве підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин. Всіма категоріями господарств району 15324 тонн молока, що на 0,3 % більше до відповідного періоду минулого року.

У 2012 році всіма категоріями господарств реалізовано худоби у живій вазі 5690 тонн за рахунок збільшення поголів’я свиней та птиці, це більше на 178 тонн ніж в 2011 році. Найбільшу кількість худоби у живій вазі реалізували господарства населення 4869 тонн, це більше на 307 тонн ніж у 2011 році. Від ефективного використання маточного поголів’я отримано: на 100 маток корів - 99 голів телят, це більше на 2 голови ніж у 2011 році; на 100 свиноматок - 2395 голів поросят, це більше на 196 голів ніж у 2011 році; на 100 вівцематок - 103 голови ягнят, це більше на 2 голови ніж у 2011 році.

Виробництво яєць всіма категоріями господарств району склало 13800 тис. штук що на 2,2 % більше до 2011 року.

У 2012 році сільським господарством вироблено валової продукції на суму 581,8 млн. грн., що становить 100,2 % до виробництва 2011 року, в 2013 році планується зростання виробництва валової продукції сільського господарства на 3,8 %.

2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Свідченням затяжної кризи в аграрній сфері області є наступні:

1. Невідпрацьована структура посівних площ на 2013 рік згідно з вимогами нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах, а саме:

- не відповідає вимогам питома вага кормових культур (при нормативі 20% передбачається 6,5 %);

    • недостатні площі бобових культур у зерновій групі;

    • питома вага парових площ складає – 11,3% при нормативі 18-20%;

2. Зменшилося виробництво валової продукції в сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2012 роком на 12,8 %.

3. Складний меліоративний стан зрошувальних земель (підтоплення, засолення), спричинений недостатністю фінансування на реконструкцію, модернізацію та відновлення зрошувальних систем.

4. Недостатнє використання мінеральних добрив. Відсоток удобреної площі складає 45,3 %, що призводить до недоотримання запланованого врожаю.

5. Висока питома вага особистих підсобних господарств населення у виробництві продукції тваринництва:

- молока – 91%;

- м’яса – 78%.

6. Значне випереджаюче зростання цін на матеріально-технічні ресурси, що споживаються у сільському господарстві, порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію.

7. Зношення основних виробничих фондів до 92 %, що є суттєвою перешкодою на шляху отримання кредитів та забезпечення сприятливого інвестиційного клімату.

8. Відсутність надійних каналів збуту сільськогосподарської продукції, нерозвиненість інфраструктури аграрного ринку, а також інформаційної та фінансової підтримки даного процесу.

3. ОСНОВНА МЕТА ПОГРАМИ
Програма розроблена з метою реалізації ініціативи соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне село», основним принципом якої є розбудова сільськогосподарської кооперації.

Основною метою Програми є забезпечення життєздатності сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності за рахунок підвищення якості життя мешканців сільських населених пунктів.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена потребою у невідкладних заходах для забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій.
4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Розвиток соціальної сфери села й аграрного сектору забезпечується шляхом:

  • створення комфортних умов проживання сільського населення;

- реалізації ініціативи соціально-економічного розвитку сільських територій “Рідне село”, зокрема стосовно того, що зі збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок його інтенсифікації держава не повинна допустити скорочення виробництва продукції у господарствах сільських жителів та зменшення числа українців, які проживають у селах;

- розмежування між центральними та місцевими органами виконавчої влади повноважень щодо реалізації соціальної політики на селі та комплексного розвитку сільських територій;

- посилення ролі сільських громад щодо контролю за ефективним використанням земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів, охороною довкілля;

- вдосконалення міжбюджетних відносин у частині спрямування до місцевих бюджетів коштів, необхідних для виконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій з утримання закладів соціально-культурного призначення, надання суспільно необхідних послуг населенню та розв'язання інших завдань розвитку села;

- запровадження компенсації за рахунок коштів державного бюджету витрат підприємств агропромислового комплексу, пов'язаних з будівництвом об'єктів соціальної сфери у сільських населених пунктах.

З метою належної реалізації містобудівної документації та моніторингу забудови, іншого використання територій необхідно забезпечити створення та функціонування служб містобудівного кадастру при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури.


5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

1. Розвиток соціальної сфери та сільських територій:

- забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі у сільській місцевості;

- забезпечення розвитку освіти у сільській місцевості;

- поліпшення інженерної інфраструктури;

забезпечення розвитку медичного обслуговування у сільській місцевості;

2.Розвиток аграрного ринку:

- забезпечення розвитку рослинництва;

- удосконалення системи моніторингу земель;

- меліорація земель;

- забезпечення розвитку галузі тваринництва;

- забезпечення створення і розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3. Розвиток культури у сільській місцевості:

- покращення матеріально-технічного стану закладів культури сільської місцевості;

- забезпечення бібліотечних фондів сільських бібліотек та їх інформатизація;

- розвиток жанрів аматорського мистецтва, організація та проведення заходів, спрямованих на пропаганду історичних та культурних надань краю, району;

- закріплення спеціалістів в закладах культури сільської місцевості.
6. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

6.1. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА ТА

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

6.1.1. Забезпечення впровадження соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості

Протягом 2013 – 2014 років буде проведена робота по впровадженню соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості району. З урахуванням їх результатів буде закінчена паспортизація сільських населених пунктів Скадовського району.

Необхідно сприяти розширенню сфери застосування праці сільського населення на підприємствах агропромислового комплексу, малих підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та надання побутово-комунальних послуг, на заготівельних, збутових та агросервісних фірмах, особистих селянських господарствах, проводити моніторинг впливу їх діяльності на стан економіки та ринку праці в районі.

Потрібно охопити соціальним обслуговуванням через структурні підрозділи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менше 80% громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 08. 2013 року №195/2013-р

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 вересня 2014 року №541 «Про утворення на особливий...

Розпорядження
Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2015 року №601 Про профілактику...

Розпорядження
Про виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 листопада 2015 року №647 «Про план обласних заходів...

Розпорядження
Рекомендувати головам міської, селищної та сільських рад, керівникам підприємств, установ І організацій у порядку І на умовах, визначених...

Розпорядження
«Про зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 березня 2012 року №165 «Про створення мобільної групи...

Розпорядження
Положення, на виконання розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2014 року №359 «Про приписку...

Розпорядження
Земельного кодексу України, розпорядження голови адміністрації "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником...

Рішення від 17. 02. 2011 р. №193
України “Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...

Розпорядження
Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 року за №1511/24043, розпорядження голови адміністрації від 27 листопада 2013 року №279/2013-р...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка