Пошук по сайту


2.2.План-конспект уроку по темі: «Епічний театр» Б.Брехта - Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»

Сторінка3/3
1   2   3

2.2.План-конспект уроку по темі: «Епічний театр» Б.Брехта

Для визначення вивчення творчості Б.Брехта і його «епічного театру» в школі, ми перш за все вирішуємо для себе, яким би ми хотіли відобразити його в свідомості учнів, які знання ми хочемо їм дати. При цьому, звичайно, не можна говорити про якісь канони в роботі над темою. Різні системи уроків. Різноманітні прийоми і методи.

Виходячи з сказаного, пропонуємо таку систему уроку:
Конспект уроку: «Епічний театр Бертольда Брехта»

Цілі уроку: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Б. Брехта, з авангардистською течією у мистецтві – експресіонізмом та його роллю в становленні світогляду молодого митця, звернути увагу на традиції та новаторство драматургії Брехта, показати суть теорії епічного театру; розвивати дослідницькі навички; виховувати патріотичні почуття, естетичний смак, інтерес до художньої літератури, театру.

Тип уроку: урок–лекція.

Обладнання: портрет Б. Брехта, стенд з фотографіями акторів театру «Берлінер ансамбль»,записи музики до постановок театру.

Випереджальні завдання:

1.Група учнів (істориків) повинні простежити основні історичні події, які відбувалися в Німеччині в першій половині ХХ століття, коли жив і працював Б. Брехт, коротко проаналізувати їхній вплив на літературу.

2.Учні–літературознавці повинні підготувати розповідь про розвиток літератури в Німеччині, дати короткі відомості про письменника

Хід уроку:

1.Вступне слово вчителя. Знаменитий німецький письменник Б. Брехт був одним із тих універсальних людей мистецтва, які так рідко народжуються. Він був поетом, прозаїком, драматургом, теоретиком мистецтва, публіцистом, створив свій театр, театр Брехта, поєднавши в одній особі драматурга, режисера, педагога і керівника.

Під час уроку вчитель показує портрет письменника, звертає увагу на фотографії, коротко характеризує їх.

2. Виступ учнів з індивідуальним завданням

3.Лекція вчителя :

План:

1.Назвати найвидатніші п’єси Брехта(«Страх і відчай у Третій імперії», «Життя Галілея», «Добра людина із Сечуаню», «Кавказьке крейдяне коло», «Трьохкопійчана опера», «Матінка Кураж та її діти»)

2.«Бойове мистецтво, – за словами Брехта, – змушує людину визначити власну позицію в реальному житті. Читач або глядач повинен думати, аналізувати, приймати рішення».

3.Епічний театр – це неаристотелівський театр, хоча є різниця: термін «неаристотелівський театр» пов’язаний із запереченням старих систем, а епічний театр – з утвердженням нових.

4.Головний принцип — впливати передусім на «розум», а не на «серце» глядача.

5.Основним принципом є «ефект очуження» – «принцип художньої творчості», який передбачає незвичайне зображення звичайного.

6. Суть епічного театру Брехта: записати і розібрати схему «Драматична та епічна форми театру» (Станіславського і Брехта), (Зарубіжна література, 1998, № 7, с. 52, або Всесвітня література, 1999, № 2, с. 64).

Матеріали до вивчення: п'єса Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти».

Домашнє завдання до наступного уроку може бути різним, але повинно відповідати вимогам навчальної програми.

ВИСНОВКИ
Брехт – творець інтелектуальної драми, тобто драми, в основі сюжету якій лежить розвиток авторської думки, а не саморозвиток характерів і подій. Стихія Брехта – аналіз і переконання. Він докопується до самих прихованих його глибин і несе істину глядачу (читачу), висловлює знайдену ним істину не в прямому авторському слові, мобілізує думку глядача, примушує його настирливо думати, поволі направляючи хід його роздумів у вірне русло.

В даному дослідженні були досягнуті поставлені на початковому етапі цілі, були вивчені основоположні аспекти становлення Б.Брехта як теоретика і практика «епічного театру» в контексті німецького реалістичної драми, систематизовані і узагальнені ключові поняття і специфічні характеристики «епічного театру. Також було розкрито художнє значення «ефекту очуження» в теоретичній і художній практиці Брехта і його внесок у розвиток світового театрального мистецтва.

Узагальнюючи все вищезгадане можна зробити такі висновки, що суть драматичної концепції Брехта:

1.Він вважав, що світовий театр ділиться на дві частини: драматичний

(аристотелівський) і епічний (традиційний)

Класифікація Брехта, природно, має свої нюанси, що, проте, не віднімає у неї світовий масштаб.

2.Традиційний театр уподібнюється життю. Глядач залучається до дії, головний тип сприйняття – емоційний. Катарсис (наголос на перший склад) – моральне очищення через співпереживання від дій на сцені.

Епічний театр. Брехт: «Він розповідає про подію, глядач – спостерігач, стимулюється його активність, збуджує інтерес до ходу дії. Головне – розум». Потрібний аналіз ситуації, роздум над проблемами.

3.У традиційному театрі головне – розв'язка. У епічному – те, що відбувається по ходу дії. Результат не так важливий, оскільки він даний в умовах завдання. Брехт робив п'єси по відомих сюжетах («Життя Галілея», наприклад), аби показати умовність кінцівки. Поважно як це зроблено, які міркування застосовуються за ходом п'єси.

Ефект очуження – головний принцип драматургії Брехта. Це – визначена система прийомів, за допомогою якої драматург очужує глядача. Штучність, умовність, ось що присутнє в брехтівських творах. Руйнується принцип достовірності.

Прийоми для втілення ефекту очуження: пісенні номери: арії, дуети, хори («Трьохкопійчана опера»). Відома пісня «Mack а knife», написана Френком Синатрою, заспівана Луї Армстронгом і переспівана Роббі Уїльмсом. Імітація манери брехтівських театрів – фільм «Кабаре». Функції пісень: руйнування реальності, антрактні функції, функції коментарю.

Фігура ведучого для формальної організації сценічної дії. Він дає коментар, міркує, пропонує варіанти розвитку дії. Це руйнує ілюзію. Маски. Знеособленість, гранична узагальненість героїв.

Новаторство Брехта виявилося і в тому, що він зумів сплавити в нерозривне гармонійне ціле традиційні, опосередковані прийоми розкриття естетичного вмісту (характери, конфлікти, фабула) з відвернутим рефлексуючим початком. Що ж додає дивну художню цілісність, здавалося б, суперечливому з'єднанню фабули і коментарю? Знаменитий брехтівський принцип «очуження» – він пронизує не лише власне коментар, але і всю фабулу.

«Очуження» у Брехта і інструмент логіки, і сама поезія, повна несподіванок і блиску. Брехт робить «очуження» найважливішим принципом філософського пізнання світу, найважливішою умовою реалістичної творчості.

Творчість Б.Брехта, його «епічний театр» – не тільки невід’ємна частина літературно–мистецького життя Німеччини минулого століття, але й світової культури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5т. – М.: Искусство, 1965. – 816с.

 2. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник. – К.: Ґенеза, 2004. –

464с.

 1. Гете и Шиллер. Переписка (1794-1805):В 2т. – М.–Л., Академія, 1937 468 с.

 2. Глумова–Глухарёва Э. И. Драматургия Бертольда Брехта. – М., 1962.

 3. Затонский Д.В. Споры о реализме и Бертольт Брехт. – В кн.: Затонский Д.В. Зеркала искусства. – М., 1975

 4. История немецкой литературы : В 5 т. – М., 1976. – С. 631.

 5. Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. – М., 1966.

 6. Клюев В. Бертольд Брехт – новатор театра. – М.: Искусство, 1961. – С. 41.

 7. Копелев Л. Брехт. – М., 1966.

 8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.В т. 3. – М.: Просвещение, 1965. – С. 4.

 9. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М., 1965

 10. Чирков O. C. Бертольд Брехт. Життя і творчість. Класики зарубіжної літератури. – К.: Дніпро. 1981. – 159 с.

 11. Шумахер Э. Жизнь Брехта. – М., 1965

 12. Эткинд Е. Б.Брехт. – Л., 1971.

 13. История зарубежной литературы XX века, 1917–1945: Учебник/ Ред. В. Н. Богословского и 3. Т. Гражданской. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 429 с.

 14. Брехт Б. Малый Органон для театра // Брехт Б. О театре. – Сб-к ст. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – С. 171-207.

 15. Днепров В.Д. Реализм и мораль Бертольда Брехта // Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л.:Сов.писатель,1980. – С.542-588.

 16. Клюев В. Эстетика Бертольда Брехта // Художники социалистической культуры: Эстетические концепции. – М.,1981. – С. 90.

 17. Стрелер Дж.Встречи с Брехтом // Стрелер Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществленные. – М.: Радуга, 1984г. –С. 99.

 18. Brecht-Handbuch: in fünf Bänden / hrsg. von Jan Knopf. – Stuttgart; Weimar: Metzler: Bd. 1. Stücke, 2001. – 661 s.

 19. Brecht Bertold Shriften. Bd. V. – Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1973. – 585 S.

 20. Knopf J. Brecht-Handbuch. Theater. Eine Ästhetik der Widersprüche. – Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1980. – 489 S.

 21. Steinweg R. Brechts Modell der Lehrstücke. Zeugnisse, Diskussion,

1   2   3

Схожі:

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему: ′′
Розділ Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком (на прикладі обласної дирекції акб соціального розвитку...

Курсова робота На тему: «Інноваційні операції»
За визначенням американського дослідника Б. Твіст інноваційний процес – це перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота з трудового права на тему: Особливість трудового права...
Відносини по професійній підготовці І підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка