Пошук по сайту


І. Пояснювальна записка

І. Пояснювальна записка

Сторінка1/4
  1   2   3   4


НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»№5

Полончук Антоніна Іванівна,

вчитель української мови та

літератури , вчитель вищої

категорії , старший вчитель

Славута

2014

Зміст

Вступ…………………………………………………..........3

І. Пояснювальна записка……………………………….…

ІІ. Навчально – тематичний план гуртка ……………….9

ІІІ. Календарно-тематичне планування гуртка…….…..19

ІV. Прогнозований результат…………………….……..28

V. Перелік обладнання для організації роботи гуртка...30

Використана література………………………………....31

Вступ

Вибираючи для себе професію журналіста, молода людина не за­вжди уявляє всю міру відповідальності, що постає перед тими, хто взявся за перо. Передусім її приваблює бажання написати про все, що бачиш, зустрічі з видатними людьми, можливість прожити цікаве жит­тя, опинятися у вирі подій, стати знаменитим, впливати на свідомість людей, говорити їм правду. Так, усе це є, але воно не головне. Перш за все журналіст бере на себе велику відповідальність перед суспіль­ством — інформувати про найважливіші події, формувати громадську думку, впливати на події.

Життя будь-якої людини заповнює інформація. Учені допомагають її зрозуміти, художники і письменники — відчути. Але світ стає все динамічнішим, змінюється щохвилинно. Завдання журналіста полягає в тому, щоб через засоби масової інформації донести читачеві широкий спектр життєвих проблем і світових подій, скласти повну інформацій­ну картину наших буднів.

На заняттях в гуртку цінується не лише письмова, але і усна мова, що є важливою якістю журналіста. Уміння міркувати, висловити свою думку, аналізувати явища, вступати в діалог – всі ці уміння формуються на заняттях в гуртку журналістики. Журналістика повинна служити як засіб висловлювання громадської думки, що формується довкола гострих проблем дитячого життя. Журналістика відкриває широкі можливості для використання міжнаочних знань, умінь і навиків. Наприклад, створення замітки на певну тему вимагає знань певної області, передбачає широку ерудицію. Оформлення газети потребує володіння художнім смаком, навичок дизайну, образотворчою уявою і фотопубліцистики ( плакат, карикатура, фоторепортажі і так далі). Особливістю методики проведення учбових занять в гуртку є об'єднання теоретичної і практичної частин. Порядок роботи, форми проведення занять можуть бути різні. Але переважає діяльнісний підхід, діти аналізують наявні матеріали, створюють вигадування на задані теми і жанри, збирають і систематизують матеріали, редагують тексти, ведуть робочі щоденники, блокноти, записники. Велике значення для формування самостійності школярів має залучення їх до роботи з довідковою літературою. Необхідно виробити в учнів звичку звертатися до словників і довідників у важких, сумнівних випадках написання слів, їх вимови, наголосу, розкриття значення.

Гурток журналістики є однією з форм навчання основ журналістики учнів 8-11класів. На його засвоєння відводять 144 навчальні години. 

Основні завдання програми – виховання любові до рідної мови, розвиток мислення та творчих здібностей, художньої майстерності та вміння спілкуватися, виховання активної життєвої позиції, орієнтування на професію журналіста.

Засвоєнню програми сприяють різноманітні форми роботи з учнями: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, огляди, екскурсії, рольові та ділові ігри, прес-конференції тощо. 

Учні мають можливості виконувати практичні завдання, беручи участь у підготовці та випуску газети. Кращі роботи можуть бути надруковані в районних, обласних періодичних виданнях.

Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних особливостей учнів.

Завдання: 1.Навчальні: - знайомити з історією журналістики та основами журналістської діяльності; - формувати навички журналістської майстерності. 2.Розвиваючі: - розвивати інтелектуальні та творчі здібності; - розширювати кругозір; - розвивати комунікативну компетентність. 3. Виховні: - формувати усвідомлене ставлення до професії журналіста; - формувати потребу в постійному підвищенні рівня поінформованості; - формувати активну життєву позицію; - формувати мотивацію до соціального взаємодії і співпраці, соціальну емпатію. Особливістю даної програми є можливість вести навчання в різновікової групі учнів, що дозволить забезпечити спадкоємність молодих кадрів для дитячого друкованого ЗМІ. Диференційований підхід, взаємонавчання, індивідуальні та групові творчі завдання не тільки сприяють розкриттю індивідуальності кожного підлітка, але й формують навички ефективної взаємодії та роботи в команді. 

Склад вікової групи гуртка – 25 чоловік. Тривалість навчання – 1 рік (144 години). 

Пояснювальна записка

Загальноосвітня цінність вивчення журналістики полягає в то­му, аби сформувати цілісні знання з цього предмета, вивчити закони, на яких вона базується, поняття професійної етики, сучасної інформаційної системи, жанрів, процесу написання матеріалів. Предмет спрямований на те, щоб навчити учнів усвідомлено орієнтуватися в життєвих ситуаці­ях, у тих подіях, які відбуваються у світі, державі, області, місті, навчаль­ному закладі, правильно формувати свої думки, уміти їх викладати в журналістських матеріалах, набути умінь і навичок спілкування з май­бутніми героями творчих робіт.

Загальна мета курсу гуртка журналістики є навчальною, пізнаваль­ною та виховною, а також такою, що формує знання, які допоможуть орієнтуватися в навколишньому середовищі, дадуть змогу учням ознайомитися з майбутньою професією, оволодіти теоретичними знання­ми та практичними вміннями, які допоможуть їм у подальшому житті.

Завдання курсу гуртка:

  1. формування в учнів поняття про професію «журналіст» та завдан­ня сучасної журналістики;

  2. розкриття ролі журналістів у суспільстві, вилив на формування сві­тогляду людей, сприймання тих процесів, що відбуваються в навколиш­ньому світі;

  3. розвиток у школярів мислення та вміння логічно викладати думки щодо реальних подій;

  4. обґрунтування доцільності формувати власну думку та викладати на папері найголовніше, найактуальніше;

  5. формування грамотності й культури мовлення;

  6. виховання національно свідомого громадянина, який би з пошаною ставився до своєї країни та співгромадян;

  7. вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті знання, користуватися джерелами інформації, оперативно відгукуватися на по­дії, самостійно писати матеріали, аналізувати їх;

  8. розвиток навичок співпраці з існуючими засобами масової інформації;

  9. заохочення до самореалізації своїх здібностей.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА ЖУРНАЛІСТИКИ

Розділ, тема

Кількість годин

Теорети-чних

Практи-чних

Усього

Розділ 1. Вступ до журналістики

29

10

40

1.1 Вступ до журналістики

8

4

12

1.2. Поняття про сучасну інформаційну систему

12

4

16

1.3. Поняття про планування роботи редакції

9

2

11

Розділ 2. Газетні інформаційні жанри

29

6

35

2.1. Поняття про новину

11

2

13

2.2. Поняття про газетні жанри

12

2

14

2.3. Репортаж та інтерв’ю – газетні жанри

6

2

8

Розділ 3. Вивчення аналітичних та публіцистичних жанрів

26

7

33

3.1. Поняття про аналітичні жанри

14

3

17

3.2. Поняття про публіцистику

7

2

9

3.3. Публіцистичні жанри – замальовка, рецензія , фейлентон

5

2

7

Розділ 4. Процес написання матеріалу

30

7

37

4.1 Ознайомлення зі структурою творчого процесу

11

3

14

4.2. Послідовність у процесі написання матеріалу

11

2

13

4.3. Призначення заголовка на газетній шпальті

7

2

9

Підсумок

1

-

1

Разом

114

30

144
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція: "Вимоги до ведення загального діловодства "
Основні види організаційно розпорядчих документів ( довідка, доповідна записка, наказ, пояснювальна записка, акт, протокол )

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Та вулицею хрещатик пояснювальна записка
Топографо-геодезичні, картографічні роботи – Серія ав №547484 від 03. 08. 2010 р

Пояснювальна записка до проекту Концепції Тут буде повноцінна записка...
До питання «Про розробку Концепції закону «Про міжмуніципальне співробітництво»

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17
Правовий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України 18

Пояснювальна записка до проекту Закону України
України. Зокрема, у м. Києві близько 95 (19 000 автомобілів) учасників таксомоторного ринку знаходяться в тіні

Пояснювальна записка до проекту Закону України
...

Пояснювальна записка до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці»

Пояснювальна записка до проекту розпорядження
Службою у справах дітей районної державної адміністрації встановлено, що з березня 2010 року громадянин Т. С. О. передав на виховання...

Кіровоградської області пояснювальна записка
Комунального закладу «навчально-виховне об'єднання №25 «загальноосвітня школа І –ііі ступенів, природничо-математичний ліцей, центр...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка