Пошук по сайту


2.4. Науково - практичні конференції учнів з хімії - Усний журнал

Усний журнал

Сторінка3/3
1   2   3

2.4. Науково - практичні конференції учнів з хімії

Основний елемент конференції - доповіді та повідомлення учнів. Вони можуть супроводжуватися демонстративними експериментами. На відміну від вечорів конференції проводять у строго академічній обстановці. Доповіді складають таким чином, щоб вони могли стимулювати дискусію. Завдання вчителя - допомогти доповідачам підібрати матеріал і знайти таку форму його викладу, яка максимально активізує сприйняття доповіді усіма присутніми. Науково - практичні конференції учнів важлива складова частина в системі позаурочної роботи. Зміст своїх повідомлень на конференції учні черпають значною мірою з науково - популярної літератури. Конференції можуть бути присвячені або окремим темам шкільного курсу хімії або питанням , що виходять за межі шкільної програми, але представляють досить широкий інтерес. Темою конференції може бути історія хімічного відкриття та його подальший розвиток, промислове отримання хімічної речовини і її використання в народному господарстві, життя і діяльність вченого.

2.5. Хімічні турніри.

Основна мета хімічного турніру – залучати учнів до активного закріплення та узагальнення знань , прививати практичні навички хімічного експерименту. Так, як зміст турніру будується на знаннях , уміннях та навичках конкретних тем програми курсу хімії, то його можна використовувати при закріпленні навчального матеріалу , також при контролі знань.

Хімічний турнір краще будувати по окремим розділам програми.

 В колективному змаганні формується і особистість учня : вони вчаться враховувати інтереси товаришів , стримувати свої бажання , переживати за свій колектив.

Учасниками турніру можуть бути учні паралельних класів . Від кожного класу формується команда в складі 5-6 чоловік. Звичайно змагаються 2-3 команди.

Турнір складається із декількох конкурсів. В кожному з них бере участь 1-2 учня з команди. Учень , який брав участь в одному конкурсі не може брати участь в другому конкурсі.

За кожний конкурс або завдання команда отримує бали. При їх нарахуванні враховують організованість і активність вболівальників.

Створюється журі для підрахунку і оголошення результатів. Турнір, як і будь-яка інша форма організації пізнавальної діяльності , повинен вирішувати певні навчально- виховні завдання .

Найважливішою методичною вимогою до побудови турніру є розташування матеріалу в такій послідовності , щоб теоретичні знання чергувалися з практичними , цікаві з серйозними .

При визначенні змісту потрібно враховувати інтереси учнів , їх підготовленість і особливості віку . Для школярів 8-9 класів обсяг матеріалу має бути невеликим. Потрібно відбирати невеликі , конкретні за змістом і цікаві за формою питання . Для цієї категорії учнів цікавий хімічний експеримент і особливо його зовнішній ефект.

Для старших класів змінюється характер запитань і форма завдань . Враховується більш розвинені форми абстрактного мислення. Збільшується число вправ творчого характеру . Елементи гри відходять на друге місце.

Основні етапи організації :

1 . Підготовка вчителя: визначити мету роботи , тему і час проведення , переглянути літературу , відібрати матеріал , скласти схему проведення турніру.

2 . Підготовка учнів: скласти сценарій турніру (завдання , кросворди , вікторини, завдання , досліди , практичні завдання ), встановити час на обдумування і кількість очок за завдання , оголосити учасникам умови турніру , його напрями і завдання , вибрати раду, яка розподілить обов'язки , утворить команди , ведучих, журі , буде відповідати за порядок на вечорі і його оформлення .

3 . Проведення вечора.

4 . Заключна частина : підведення підсумків, нагородження переможців.

Ведучими можуть бути старшокласники. До них пред'являються відповідні вимоги : учні старших класів , гнучкі за своїм розумом , ініціативні та кмітливі в будь-якій ситуації , з хорошими організаційними та артистичними даними.

Увага приділяється підготовці та проведенню демонстраційного експерименту .
Турнір « Кращий хімік »

Мета: розвивати у школярів зацікавленість до вивчення хімії , вміння застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

Протягом тижня йде підготовка до проведення турніру : у кабінеті вивішується інформація про походження назв елементів , цікаві повідомлення про різні речовини, питання для обговорення .

Правила турніру :

1.Турнір включає 6 раундів , тривалість яких з часом зменшується.

2.Під час кожного раунду учасник , який відповів на меншу кількість питань, вибуває з гри.

3.В фіналі беруть участь 2 учні , які набрали більшу кількість балів.

4.Звання «Кращий хімік » отримує переможець різних конкурсів.

Для жеребкування команд можна запропонувати завдання з певних тем «Нобелівські лауреати» , «Хімічні рекорди», «Хімічні помилки та омани».

Нобелівські лауреати.

 1. Найтитулованіша сім’я хіміків. ( Кюрі) .

 2. Його відкриття дозволило замінити «пудинг із родзинками» на планетарну модель. (Резерфорд)

 3. Використовуючи його дослідження , Німеччина мала можливість одержати велику кількість вибухівки завдяки удосконаленню промислового синтезу аміаку .( Отто Габер).

Хімічні помилки та омани.


 1. Більшість людей вважає , що ця речовина належить до класу спиртів . але насправді є продуктом тримеризації альдегіду. ( сухий спирт).

 2. Більшість домогосподарок вважає , що додавання цієї речовини у воду сприяє її кипінню .( кухонна сіль).

 3. Його вважали єдинним елементом , що має від’ємну масу ( флогістон)

Завдання першого раунду.

Додайте до назви...

• ... міста Рубай США три літери на кінці слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який є у фотоелементах, лампах денного світла. (Рубідій.)

• ... міста Сірці у Греції три літери на кінці слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який алхіміки вважали пов'язаним з Місяцем. (Серібло.)

• ... річки Фрай, яка протікає у Південно-Східній Азії, три літери на середині слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який виділений французькою дослідницею М.Порей й названо в честь її батьківщини .(Франций.)

•... річки Цін, яка протікає у Палестині, тільки один букву наприкінці слова ви дізнаєтеся назву хімічного елемента, що входить у склад латуні. (Цинк.)

• ... міста Бай в Східному Казахстані дві літери всередині слова ви отримаєте назву хімічного елемента, якій використовують у виробництві фарб, скла. (Барий.)

• ... міста Галі у дві літери: одну у середині слова, іншу наприкінці слова ви отримаєте хімічний елемент, назву якому дав француз, спадкоємець давніх галлів Л. де Буабодран. (Галлий.)

• ... великої річки, яка протікає у Пакистані, дві літери на кінці слова і ви отримаєте назву хімічного елемента, що входить у склад антикорозійних покриттів і його використовують у напівпровідникової техніці. Його було відкрито 1863 р. з допомогою спектроскопії цинкової обманки Ф. Райхом , І. Ріхтером, (р. Інд — индий.).

Можна запропонувати командам обґрунтувати відповіді на слудуючі питання .

Дані питання повинні учні розглянути зазагледіть , для цього задовго до проведення турніру запропонувати учням знайти відповіді на ці питання.

 1. «Архімед». З часів Архімеда знання властивостей речовин використовується для підробки коштовностей. Опишіть відомі вам способи імітації коштовних металів і каміння та запропонуйте методи їх виявлення хімічними методами.

2. «Спека» Вчені вважають, що через три млрд. років середня температура на Землі підвищиться на 70?. Які хімічні перетворення на нашій планеті почнуть домінувати при цьому? Як зміниться склад атмосфери і гідросфери Землі?

2.6. Усний журнал.

Усним журналам притаманний інформаційно-пізнавальний характер. Вони можуть бути практичними або оглядовими, тобто розкривати одне запитання або комплекс проблем. 3 їх допомогою пропагують передовий досвід, життя і діяльність знатних людей, новини і досягнення науки, техніки й культури. Журнал за структурою складається з кількох сторінок, кожна з яких є коротким усним повідомленням. Сторінки ілюструють експонатами, дослідами, поетизованим словом, народною піснею і т.п.

Основні вимоги до журналу: актуальність, різноманітність форм і методів, творчість організаторів, новизна матеріалу, емоційність, задоволення запитів учнівської аудиторії.

Роботу з підготовки й проведення усного журналу очолює редакційна колегія. До редколегії доцільно залучати найбільш ерудованих і активних учнів. У їх обов'язки входить запросити виступаючих, організувати номери художньої самодіяльності, виставку літератури за тематикою сторінок і т.д.

Ведучий — редактор або член редколегії — оголошує назву сторінки журналу, знайомить із запрошеними і виступаючими, розкриває мету виховного заходу.

Після кожної сторінки бажано подискутувати з учнями, зробити підсумок і рекомендувати літературу для поглиблення і розширення знань учнів з обговореної проблеми. У канву усного журналу бажано вплести повідомлення учнів і гостей з тієї чи іншої галузі знань, цікаві факти, поетичне слово, пісню, фрагменти фільмів і діафільмів.

Наприкінці усного журналу дають відповіді на запитання, які виникли в учнів і роблять оголошення, редколегія журналу збирає відгуки про рівень його проведення й готує спеціальний випуск стінної газети.

План усного журналу «В гостях у благородних газів».

 1. Перша сторінка . Благородні гази.

 2. Друга сторінка .Історія відкриття Гелія.

 3. Третя сторінка Історія відкриття Аргона.

 4. Четверта сторнка Історія відкриття Неона.

 5. П’ята сторінка Історія відкриття Кріптона.

 6. Шоста сторінка Історія відкриття Ксенона.

 7. Сьома сторінка Історія відкриття Радона.

 8. Вікторина.

Вікторина може містити слідуючи питання :

1.Елемент я незвичайний

І поводжуся нейтрально,
Період другий завершаю

А гелія за брата маю. (Nе) неон

2. Оксигену не боюся

І йому не підкорюся?

Силу я найбільшу маю

Електрон завжди шукаю. (F) флуор

3. В 1894 році англійський хімік Уільм Рамзай відкрив новий хімічний елемент. Цей елемент не взаємодіяв ні з якими відомими в той час елементами , отримав назву «хімічний мертвець» і задав хімікам багато загадок? Про який елемент говориться?(Аргон).

Висновок
Позакласна робота з хімії являє не розривну частину навчально- виховного процесу навчання хімії , складного процесу дії на свідомість і поведінку учнів , поглибленя і розширення їх знань і навиків таких факторів як зміст самого навчального предмету хімії , всієї діяльності вчителя в складовій з різносторонньою діяльністю учнів.

Здивування і гострий інтерес учнів , радість на їх обличчях від догадки , яка виникла , можна побачити на уроках в процесі вивчення хімії. Поряд з цим широкі можливості створення атмосфери творчого піднесення , самостійної індивідуальної і колективної практичної діяльності учнів зберігають різні види позакласної роботи з хімії.

На позакласних заняттях з хімії в учнів треба формувати і розвивати різноманітні поняття , які випливають на стан їх фізичного розвитку.
Виховувати прагнення учнів до розвитку здорового способу житя. Виховувати увагу , наполегливість , навички самостійної творчої праці на заняттях.
Література.
1. Бочарова С. В. Предметная неделя химии в школе.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.

2. Э.Г. Злотников, Т.А. Веселова, Г.И. Штремплер, В.М. Байкова, Р.А. Голосеева, Е.Г. Огородник, Н.Е. Кузнецова, В.Ю. Богомолов
Внеклассная работа по химии. 8—11 кл — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004
3. Енякова Т. М. Внеклассная работа по химии. — М.: Дрофа, 2007

4. Байкова В.М. Хімія після уроків. У допомогу школі. - Петрозаводськ,

«Карелія», 1974. - 175с.

5. Гольдфельд М.Г. Позакласна робота з хімії. - М.: Просвещение, 1976.-191с.

6. Родін А.А. Масові форми позакласної роботи в школі. - М.: АПН РРФСР, 1961. - 183с.

7. Григорович О.В. Робота з обдарованими учнями : хімічний турнір. Серія Бібліотека журналу Хімія . Основа .2008

8. Леус Т.А. Тиждень хімії в школі – Х. Видавнича група Основа . 2008.

9. Бібліотека журналу «Хімія». Позакласні заходи з хімії .Упор.К.М. задорожний Х. Вид.група «Основа», 2007 .Випуск 1-3

10. Бібліотека журналу «Хімія» . Позакласні заходи з хімії . Упор.К.М. задорожний Х. Вид.група «Основа», 2005. Випуск 1.

11. О.Григорович . М. Мальченко . Турнір юних хіміків – змагання номер один в Україні. Хімія . Шкільний світ № 5 .20081   2   3

Схожі:

Усний журнал. Хід заняття
Мета: вшанувати пам`ять Павла Чубинського; познайомити учнів з історією написання Гімну України; виховувати повагу до історичного...

Усний журнал з презентацією на тему: «снід загроза людству»
Однолітки, звертаюся до вас, щоб ви мене почули, подумали й зрозуміли. Я й інші з мого оточення багато чого раніше не розуміли

Сергій Троян транскордонна співпраця україни у соціополітичному вимірі...
Сторія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Грудень. – №34 (242). – С. 16-4 – 16-6)

Закон “ Про освіту”
Планування інструктажів з безпеки життєдіяльності, з протипожежної безпеки, цивільної оборони та вивчення правил дорожнього руху....

Та фундаментобудування
«Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування», журнал «Світ геотех-ніки» запрошують Вас взяти участь...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка