Пошук по сайту


2. Маркетиноговий аналіз підприємства - Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

Розділ 2


2. Маркетиноговий аналіз підприємства

2.1 Загальна характеристика та ТЕП підприємства


Державне підприємство „Рокитнівський лісгосп" Рівненського обласного управління лісового господарства розташоване в північно-західній частині Рівненської області на території Рокитнівського та Сарненького адміністративних районів.

Юридична адреса підприємства: Рівненська обл., смт Рокитне, вул..Незалежності,42.

Рокитнівський держлісгосп відноситься до підприємств лісопромислового комплексу. Згідно рішення Головного Управління лісоохорони і лісонасаджень лісгосп організований в 1939 році на базі державних лісів і націоналізованих приватних і поміщицьких маєтків.

В 1960 році постановою Ради Міністрів УРСР Рокитнівський лісгосп був реорганізований у Рокитнівський лісгоспзаг з покладенням на нього функцій ведення лісового господарства, лісозаготовок з переробкою деревини.

В 1991 році на основі постанови Ради Міністрів України лісгоспзаг перейменований у Держлісгосп з відокремленням від основного виробництва переробних виробництв і в перспективі лісозаготовок.

Господарська діяльність Рокитнівського держлісгоспу направлена на вирощування лісу і його експлуатацію. Основним завданням лісогосподарської діяльності підприємства є вирощування цінних деревних порід і формування з них лісонасаджень. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом планомірного проведення ряду рубок догляду за лісом і біотехнічних заходів, що становить єдиний технологічний процес вирощування високопродуктивного деревостою.

Отримана в результаті проведення рубок деревина реалізується організаціям і деревопереробним підприємствам за договірними цінами.

Крім лісозаготівельних і лісогосподарських робіт Рокитнівський держлісгосп займається вирощуванням і реалізацією посадочного лісоматеріалу як цінних дерев і кущів, так і декоративних і плодових дерев.

Згідно Статуту, Рокитнівський держлісгосп проводить мисливський відстріл диких тварин, має заклад громадського харчування – їдальню та пекарню, а також проводить іншу діяльність, що передбачена Статутом і не заборонена законодавством.

Загальна площа лісів держлісфонду Рокитнівського лісгоспу складає 38,8 тис. га, в тому числі покрита лісом - 33,5тис. га або 86,3 % від загальної площі. До складу держлісфонду входить 4848 га (12,6 %) лісів І групи та 33652 га (87,4 %) лісів II групи. Загальний запас деревини – 5896 тис. кбм, а середній на 1 га – 175,2 кбм, в тому числі ( по лісах ІІ групи):

- по сосні звичайній: площа - 20481га (61,0 %), загальний запас - 3801тис. кбм (64,5 %), середній запас на 1 га – 185,6 кбм;

- по ялині європейській : відповідно - 158,0 га (0,5 %), 30,0 тис. кбм (0,5 %), 189,9 кбм;

- по дубу звичайному: - 1507 га (4,4 %), 226 тис. кбм (3,8 %), 150 кбм;

- по березі повислій: - 5499 га (16,3%), 870 тис. кбм (14,8 %), 158,2 кбм;

- по вільсі чорній: - 5791 га (17,2 %), 943 тис. кбм (16,0 %), 162,8 кбм;

- по інших породах-216 га (0,6%), 26 тис. кбм (0,4%), 120,3 кбм.

В адміністративно-господарському відношенні територія лісгоспу поділена на 8 лісництв, 2 нижніх склади, деревообробний цех та автотранспортний цех. До складу лісництв входять 34 лісових обходи. Річний обсяг лісовідновлення та лісорозведення в лісгоспі понад 180 га. Структура лісового господарства зображена на рис. 2.1

На території підприємства створено ряд природозаповідних об'єктів, загальною площею 11410 га, зокрема ботанічні заказники загальнодержавного значення , загальною площею 3430га, де ростуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, цінні історичні деревостани дуба, знаходяться поселення різних звірів та птахів та гідрологічні заказники загальнодержавного значення , загальною площею 2800га.

На підприємстві створено виробничий комплекс, до складу якого входить дільниця розкряжовки і навантаження деревини та деревообробний цех. Річний об'єм розробки деревини нижнього складу становить майже 10,0 тис. м3, а цех переробляє в рік біля 12,0 тис. м3 деревини.
Структура лісового господарства ДП «Рокитнівський лісгосп»

Основними видами продукції, що виготовляється ДП „ Рокитнівський лісгосп” є: лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів і заготовок , для будівництва, для виробітку целюлози і деревної маси, лущення, заготовки пилені, брус столярний, пиломатеріали.


Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Таблиця.2.1з/п

Показники та характеристики діяльності ДП «Рокитнівський лісгосп»

За роками

2010 р.

2011 р.

1

2

3

4

1

Юридичний статус

ДП

2

Форма власності

державна

3

Спеціалізація

лісопродукція

4

Обсяг виробництва, млн.грн.

9,53

12,15

5

Обсяг збуту, млн. грн.

9,4

11,8

6

Активи підприємства, млн. грн.

4,59

11,1

7

Рентабельність, %

36,38

32,63

8

Амортизаційні витрати, млн.грн.

0,236

0,287

9

Банківська заборгованість, млн.грн.

0,407

0,350

10

Обсяг капіталовкладень, млн.грн.

-

-

11

Відрахування у обов'язкові та благодійницькі фонди, млн. грн.

1,27

1,33

12

Середні витрати виробництва, млн.грн

6,1

7,9

13

Розмір обігових коштів, млн.грн.

3,58

3,88

14

Рівень конкурентоспроможності продукції, част.один.

0,94

0,95

15

Технічний рівень виробництва, част.один

0,87

0,90

16

Технічний рівень продукції, част.один.

0,93

0,94

17

Оцінка організації служби маркетингу, балів

3

3

18

Ринки збуту продукції:

• внутрішні регіональні

• зарубіжні


Рівненська обл,

Німеччина, Угорщина, Туреччина, Польша, Словаків, Литва

19

Вид попиту на продукцію

Повноцінний

20

Диверсифікаційна діяльність

Транспортнi послуги на замовлення населення

21

Обслуговуючі банки

Відділення РОФ КБ «Приватбанк» в смт.Рокитне.

22

Юридична адреса

34000, Рівненська обл., Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Незалежності, 422.2 Загальна характеристика господарської та фінансової діяльності
Господарська діяльність Рокитнівського держлісгоспу направлена на вирощування лісу і його експлуатацію. Основним завданням лісо-господарської діяльності підприємства є вирощування цінних деревних порід і формування з них лісонасаджень. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом планомірного проведення ряду рубок догляду за лісом і біотехнічних міроприємств, що становить єдиний технологічний процес вирощування високопродуктивного деревостою.

Основними напрямками діяльності є:

1) проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності, створенню насаджень із швидкоростучих і технічно цінних деревних порід, які в найкоротший строк дають велику кількість деревини народному господарству; здійснення заходів по зміні малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні;

2) збереження і поліпшення стану водоохоронних захисних лісів і насаджень зелених зон навколо міст; заліснення вододілів і створення водоохоронних лісонасаджень вздовж великих річок і їх притоків;

3) поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів;

4) охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень; актування лісопорушень і притягання до відповідальності лісопорушників;

5) охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів; захист лісів від хвороб та шкідників;

6) облік лісових користувань ;

7) організація ведення лісового господарства;

8) організація та проведення полювання, реалізація мисливських тварин та продукції полювання;

9) облік державного лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та встановлення лісотакс, і зміну границь лісництв;

10) проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених у рубку; ведення рубок з додержанням діючих настановлень та правил;

11) популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень;;

12) здійснення зовнішньоекономічної діяльності; співробітництво з міжнародними організаціями і громадами;

13) виробництво товарів народного споживання;

14) проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування;

15) розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва;

16) інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені законодавством України

Фінансовий стан підприємства - це складна інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому виді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення рохзрахунків за своїми зобовязаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, в якій як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Фінансовий стан підприємства зроблений на основі аналіз Балансу та Звіту про фінансові результати здійснено в таблиці 2.2.

Аналіз Балансу та Звіту про фінансові результати, тис. грн.

Таблиця. 2.2Показники

2009

2010

2011

1.

Валюта балансу

3283,4

3579

3875,9

2.

Основні засоби

2206,4

2427,2

2392,0

3.

Запаси

483,2

516,0

671,5

4.

Дебіторська заборгованість за роботи, послуги

53,2

116,5

117,6

5.

Кредиторська заборгованість за роботи, послуги

189,8

491,0

427,5

6.

Грошові кошти

8,9

7,0

7,0

7.

Статутний капітал

2244,2

2244,2

2244

8.

Власний капітал

1981,0

2001,1

2001,1

9.

Поточні зобов’язання

1301,8

13,9

30,8

10.

Дохід від реалізації продукції

5856,5

7471,9

-

11.

Собівартість реалізованої продукції

3893,3

4708,3

-

12.

Матеріальні затрати

2064,8

2480,7

-

13.

Амортизація

194,2

241,9

-

14.

Валовий прибуток

1411,0

1947,6

-

15.

Чистий прибуток

34,3

13,3

-


За даними таблиці подудуємо діаграму.

Порівняльний аналіз Балансу та Звіту про фінансові результати, тис. грн.

Рис 2.2.З рис. 2.2. видно, всі показники діяльності підприємства, і можна сказати що найбільший прибуток був у 2010 році.

Проаналізувавши Баланс та Звіт про фінансові результати за 3 роки, можна сказати, що дане підприємство покращило результати господарської діяльності. Чистий прибуток у 2009 році був 34,3 тис. грн., а в 2010 році зменшився і став 13,3. тис.грн Обсяги реалізації збільшилися в 2010 році на 7471,9 тис. грн., також збільшилися і матеріальні витрати та амортизація. Власний капітал збільшився в 2010 році і став 2001,1тис. грн [13].
2.3 Аналіз внутрішніх цільових ринків

У територіальному маркетингу необхідно розрізняти цільові ринки внутрішні і зовнішні. Внутрішні цільові ринки – це присутні суб'єкти на конкретній території: жителі, зокрема підприємці, власники господарств, суспільні діячі, підприємства, спілки і суспільні організації,

політичні організації, а також працівники і діячі територіального самоврядування, місцеві організації і установи, працівники підприємств і публічні установи. Зв’язки, які пов’язують територію з внутрішніми цільовими ринками, впливають на їх задоволення, бо основною метою є задоволення потреб територіальної одиниці. У сфері пропонованої їм „користі” є орієнтація на місцеву пропозицію.

Оцінимо привабливість внутрішніх регіональних ринків України, для оцінки їх привабливості найчастіше використовують матричний метод, який має вагові функції, що присвоюються досліджуваним ринкам за десятьма показниками, наведені в матриці. Для порівняння ринків між собою обирають вагові функції за кожним з десяти показників. Після цього підводиться підсумок щодо кількості балів, набраних кожним ринком. Той ринок, який набрав найбільшу кількість балів є найпривабливішим.

Матриця для оцінки маркетингової ситуації та привабливості внутрішніх регіональних ринків України для продукції ДП «Рокитнівський лісгосп»


№ з/п

Показники ринку

Регіональні ринки

Полтавська обл.

Рівненська обл.

Одеська обл.

1.

Ємність потенційного ринку, млн.грн.

24

40

16

2.

Ринкова перспектива на найближчі 5 років

16

12

20

3.

Наш товар буде коштувати на цьому ринку

24

32

16

4.

Відношення до нашого товару на цьому ринку буде

20

14

20

5.

Потреба в товарі


8

12

4

6.

Частота купівлі товару в рік


18

12

24

7.

Упакування товарів


20

50

20

8.

Відношення до товарів конкурентів

48

60

48

9.

Вид активності дії конкурентів


30

10

30

10.

Необхідний обсяг ринкових досліджень

12

12

12

Рейтинг ринку

220

254

210

Рейтингове місце

2

1

3


Висновок: оскільки ми дослідили три ринки, то рейтингова привабливість регіональних ринків має наступний вигляд :

I - ринок Рівненської області ( R=254);

II - ринок Полтавської області ( R=220);

III – ринок Одеської області ( R=210).

Отже, найпривабливішим для нашої промисловості є ринок Рівненської області.

2.4 Аналіз конкурентних можливостей підприємства на внутрішніх цільових ринках

Діяльність підприємств в умовах СОТ вимагає від них високого рівня конкурентоспроможності на ринку та оцінки потенційних можливостей конкурентів.

Загальний рівень конкурентоспроможності українських підприємств достатньо низький. За рейтингом 2011 року Україна посіла 81 місце за конкурентоспромож-ністю у світовому рейтингу. Тому проблема підвищення конкурентоспроможних можливостей підприємств використовують матричний метод, який передбачає оцінку діяльності підприємства за допомогою 15 показників. При цьому кожному з цих показників має бути визначене місце, яке займає підприємство, робота якого аналізується в середовищі конкурентів.

Аналіз конкурентного середовища передбачає визначення потенційних конкурентів, визначення частки потенціалу конкурентів на ринку.

Прямими конкурентами ДП «Рокитнівський лісгосп» є:

    1. ДП «Дубровицький лісгосп»

    2. ДП «Сарненський лісгосп»

Наведемо дані конкурентоспроможності ДП «Рокитнівський лісгосп» та його конкурентів в таблиці 2.3.
Оцінка конкурентних можливостей ДП «Рокитнівський лісгосп»

Таблиця 2.3

п/п


Економічні показники


Одиниці виміру


Конкуруючі фірми

Рокитнівський ДЛГ

Дубровицький ДЛГ

1

2

3

4

5

1.

Обсяг виробництва

млн. грн.

3

2

2.

Обсяг збуту

млн. грн.

3

2

3.

Активи підприємства

млн. грн.

2

3

4.

Чистий прибуток

млн. грн.

3

2

5.


Амортизаційні відрахування

млн. грн.


1

2

6.


Довгострокова заборгованість

млн. грн.


1

3

7.


Короткострокова заборгованість

млн. грн.


2

3

8.

Обсяг капіталовкладень

млн. грн.

2

3

9.

Відрахування у фонди

млн. грн.

3

2

Продовження таблиці2.3

10.


Середні витрати виробництва

млн. грн.


3

1

11.

Розмір оборотних коштів

млн. грн.

3

2

12.


Рівень конкуренто-спроможності виробів

частини одиниці

3

2

13.


Технічний рівень виробництва

частини одиниці

3

2

14.


Технічний рівень продукції

частини одиниці

2

3

15.


Оцінка організаційної структури

балів


3

2
Сума балів
37

34
Місце підприємства
ІІ

І


Відповідно до суми набраних, балів підприємства розташувались в такому рейтинговому порядку: Дубровицький ДЛГ , Рокитнівський ДЛГ

Як показує матриця, лідером серед проаналізованих підприємств є ДП «Дубровицький лісгосп». Він займає другу позицію по таких показниках, як довгострокова заборгованість і середні витрати виробництва, і лише за одним показником посів третє місце – за розміром амортизаційних відрахувань.

Менш конкурентоспроможним підприємством з розглянутих є ДП «Рокитнівський лісгосп». Як видно з матриці, підприємство має слабкі ринкові позиції з таких показників:

  1. Обсяг виробництва;

  2. Обсяг збуту;

  3. Чистий прибуток;

  4. Відрахування у фонди;

  5. Середні витрати виробництва та ін.

Найкращі позиції підприємство посідає лише за величиною довгострокової заборгованості і амортизаційних відрахувань.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом І не має на меті одержання прибутку

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота
Принципи побудови І аналіз механізму справляння податку на додану вартість до бюджету

Законодавство Висновки до 1 розділу
Аналіз І тенденції стану безробіття в Хмельницькій області Висновки до 2 розділу

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка