Пошук по сайту


3.2. Обгрунтування комплексу „4Р” „Маркетинг-мікс” - Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання,...

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

3.2. Обгрунтування комплексу „4Р” „Маркетинг-мікс”


Система засобів маркетингу — це сукупність заходів та методів, які використовуються підприємством для досягнення поставленої мети і виконання відповідних завдань [2, с. 51].

Найважливішими елементами маркетингу, які створюють систему „ЧР” (рис.1.1) вважають: product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, збут), promotion (просування). У сукупності вони становлять комплекс маркетингу під назвою „маркетингової суміші” (marketing-mix).

Детальніше розглянемо кожен з елементів маркетингу.

Продукт (товар) — головний елемент „суміші”. Основними інструментами маркетингової діяльності підприємства має бути якість, асортимент, дизайн, властивості, товарна марка, упаковка, сервіс, гарантії, можливості повернення та ін.

  • Якість стала основою успіху на ринках усього світу. Але сьогодні на ринку перемагає не той, хто завоює нових споживачів, а той, хто зуміє втримати старих. Тому на перший план у конкурентній боротьбі висувається сервіс, елементами .
Рис.3.2. Комплекс елементів маркетингу „

Ціна — чи не найскладніший елемент „суміші”. Вона повинна сприйматись потенційним покупцем товару чи послуги і забезпечити прибутковість підприємства. Ціноутворення полягає у методах визначення прейскурантних цін, знижок, націнок, термінів і умов оплати, торговельного кредитування споживачів. Схематично його можна представити таким алгоритмом: визначення собівартості продукції; встановлення можливого попиту на продукцію при встановленій ціні; прогнозування реакції конкурентів на різні ціни; перевірка відповідності цін нормативним актам; встановлення конкретної ціни.

Розподіл — це конструювання каналів збуту продукції підприємства, вибір оптимальної схеми доставки товарів від виробника до споживача, а також післяпродажне обслуговування. Сюди ж відноситься і вибір посередників, підготовка торговельних працівників, розміщення товарів у торговельних закладах, формування в них оптимального асортименту, нагромадження необхідних товарних запасів. Двадцять відсотків прибутку від реалізації продукції витрачається європейськими фірмами для доведення своєї продукції до споживачів.

Просування — це створення ефективних контактів з покупцями, інформаційного взаємозв’язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами маркетингу є реклама, виставки, ярмарки, персональний продаж, надання торгових знижок, передання товару в тимчасове користування, торгівля в кредит тощо. Можливості підприємства чи фірми тут невичерпні.

В останні роки marketing-mix доповнюється ще кількома „Р”, у тому числі people (споживачі), process (процеси), physical evidence (матеріальні свідоцтва), personal (персонал), partnership (дружні стосунки зі споживачами), preferred suppliers (тривалі стосунки з найкращими постачальниками)[9].

Створювана „маркетингова суміш” повинна передбачати не тільки виконання вимог ринку, але і його формування, сприяти купівельній активності споживачів тощо. „Маркетингова суміш” повинна чітко плануватись і порядок її реалізації викладається як чітка програма дій з деталізацією часу, місця, відповідальних за реалізацію окремих заходів, форм контролю.

Кожен з елементів marketing-mix буде детально розглянуто у наступних розділах навчального посібника разом з економічним обґрунтуванням того результату, на який сподіваються після впровадження.
3.3 Розробка стратегічної і тактичної поведінки підприємства на ринку в умовах кризи

В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу до управління зокрема до планування діяльності підприємства. Стратегія підприємства – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку підприємства – це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування. В свою чергу стратегічне планування – це процес здійснення цілей на певний період та напрямків діяльності підприємства. Розробка стратегій підприємств – це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан середовища діяльності самого підприємства. Напрямки маркетингової стратегії: 1. стратегія диверсифікації – передбачає використання потужностей підприємства як для виготовлення і збуту основної, так і диверсифікованої (другорядної) продукції, яка за певних умов на ринку може стати основною. 2. стратегія інтернаціоналізації – передбачає виготовлення продукції на спільних підприємствах, створених на межах економічних просторів ЄС та СНД. 3. стратегія сегментації – передбачає виробництво і збут продукції для певних сегментів споживачів як на внутрішньому так і на міжнародних ринках. При цьому кожен з цих напрямів може використовувати три типи маркетингової стратегії : - атакуючу - оборону - відступу Як правило стратегічне планування здійснюється на термін до п'яти років, а його реалізації у вигляді програми тактики маркетингу планується на 1 рік.

Стратегія підприємства на 2011-2015рр. наведена в таблиці 3.3.1

Методика реалізації маркетингової стратегії Зарічненський лісгосп на внутрішньому ринку протягом 2011-2015 рр.

Таблиця 3.3.1

Напрямок маркетингової стратегії

Типи маркетингової стратегії

2011

2012

2013

2014

2015

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Внутрішній ринок України

Диверсифікації

АтакуючаОборониВідступуПрограма реалізації тактики маркетингу ДП «Зарічненський лісгосп» на внутрішньому ринку України у 2011 році

Таблиця 3.3.1

№ п.п

Маркетингові заходи

Місяці року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Розширення номенкл.товарів

2.

Підсилення реклами

3.

Зниження ціни

4.

Розширення сервісу

5.

Розширення ринку

6.

Оновлення товарів

7.

Стимулювання персоналу

8.

Прямі контакти із споживачами

9.

Вихід на нові ринки

10.

Дослідження ринку

11.

Пристосування товару

12.

Реагування на листи

Із даної таблиці можна зробити висновок, що підприємство має зосередити свою увагу на новій продукції, виходу на нові ринки, завоювання довіри споживачів.

Оцінимо привабливість внутрішніх регіональних ринків України, для оцінки їх привабливості найчастіше використовують матричний метод, який має вагові функції, що присвоюються досліджуваним ринкам за десятьма показниками, наведені в матриці[2] Для порівняння ринків між собою обирають вагові функції за кожним з десяти показників. Після цього підводиться підсумок щодо кількості балів, набраних кожним ринком. Той ринок, який набрав найбільшу кількість балів є найпривабливішим.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом І не має на меті одержання прибутку

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота
Принципи побудови І аналіз механізму справляння податку на додану вартість до бюджету

Законодавство Висновки до 1 розділу
Аналіз І тенденції стану безробіття в Хмельницькій області Висновки до 2 розділу

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка