Пошук по сайту


Нака з

Нака з

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З


N 80 від 19.02.98

м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 1998 р.

за N 172/2612Про затвердження Порядку обліку платників

податків, зборів (обов'язкових платежів)
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації

N 552 від 17.11.98

N 729 від 28.12.99

N 170 від 14.04.2000

N 361 від 05.07.2000

N 195 від 14.05.2001

N 347 від 05.09.2001

N 149 від 03.04.2002

N 669 від 24.11.2004

N 317 від 08.08.2005

N 216 від 25.04.2006

N 427 від 24.07.2006

N 428 від 24.07.2006}

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення повноти надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів шляхом охоплення обліком та контролем платників податків Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (додається). {Пункт 1 Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.


Голова
М.Я.Азаров
Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України

19.02.98 N 80

(в редакції наказу Державної

податкової адміністрації України

від 17.11.98 N 552)Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 1998 р.

за N 172/2612Порядок обліку платників податків, зборів

(обов'язкових платежів)
{Заголовок Інструкції в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
(У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова "встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА N 149 від 03.04.2002
(У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінено на слова "підприємець" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669 від 24.11.2004
{У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках замінено словами "цей Порядок" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу в Україні" та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.
{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 216 від 25.04.2006, N 427 від 24.07.2006}
1. Визначення термінів
1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа, на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). ( Підпункт 1.1 пункт 1 в редакції Наказу ДПА N 669 від 24.11.2004 )
1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:

а) Сукупний валовий дохід: від 4 млн. грн. до 20 млн. грн. - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 100 млн. грн. - 3 бали.

б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали.
в) Загальна сума сплачених платежів до бюджету від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали.
г) Загальна сума податку на додану вартість, задекларована до

відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал;

від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали.

Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2 розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяцівзвітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного року. Приклад розрахунку балів:
а) +б) +в) +г) > = 5 балів - великий платник податків.
1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50-60 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується загальна сума балів відбору до 4-3.
(Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004)
1.2.2. До переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи банків, які перебувають на обліку районів міста (області) незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених платників податків приймається Державною податковою адміністрацією України.
(Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 в редакції Наказу ДПА

N 669 від 24.11.2004 )

(Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 170 від 14.04.2000,

в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002 )
1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) - формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією. Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням, правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016.
(Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)

(Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 195 від 14.05.2001, N 317 від 08.08.2005)
1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.
1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.
1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.
1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків підприємців (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.
1.8. Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків - постійних представництв нерезидентів в Україні.
1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.
1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.
(Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000 )
1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.
(Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)
1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980.
(Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)
1.13. Військова частина - це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.
(Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000)
1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.
(Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004)
1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.
{Розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}
2. Загальні положення
2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків:
{Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 216 від 25.04.2006}
2.2.1. З числа резидентів: юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування; філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);
(Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)
(Абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)
фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів: фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством; постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі); інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 216 від 25.04.2006}
2.3. Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків – юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.
(Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)
2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб.
(Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)
2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.
2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.
3. Організація обліку платників податків у

органах державної податкової служби
3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.
3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 N 23-3, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України від 07.12.2005 N 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за N 1523/11803.
{Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
{Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
{Підпункт "б" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
(Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)
3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру.
{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002,

N 427 від 24.07.2006}
3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" .
3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.

3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів. Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.
{Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).
{Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}
3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді. Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби. Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.
{Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}
4. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
(Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)
4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ). Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.
(Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)
4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової служби. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування. Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття такого рішення за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку.
{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}
4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.
{Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністраціїN 427 від 24.07.2006}
Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
(Пункт 4.3 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)
4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. (Пункт 4.4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)
4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.
(Пункт 4.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)
4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 4.9 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.
(Пункт 4.6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005 )
4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого підрозділу якої до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на облік може бути здійснене органом державної податкової служби за його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті 4.10 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного державного реєстру й не є закритим.
(Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 729 від 28.12.9;

в редакції Наказів ДПА N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)
4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру.
(Пункт 4.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)
4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа, означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі професійна спілка), подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію); копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності). Одночасно з поданням заяви платником податків – юридичною особою пред'являються оригінали перелічених документів.
(Пункт 4.9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)
4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ (для тих, відомості про які включаються до названого реєстру) або копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для тих, відомості про які не включаються до Єдиного державного реєстру). Одночасно з поданням заяви платником податків – відокремленим підрозділом пред'являється оригінал такого документа.
(Пункт 4.10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005 )
4.11. Платники податків - військові частини для взяття на облік подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності; копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.
(Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 361 від 05.07.2000)
4.12. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в особовій справі платника податків.

4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи:

заяву за ф. N 1-ОПП;

завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність;
(Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними

згідно з Наказом ДПА N 669 від 24.11.2004)
інформаційну картку договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору (тільки для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора). Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень ної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N 571 "Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987.
(Абзац п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в редакції Наказу ДПА

N 669 від24.11.2004 )

(Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)
4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2).
(Пункт 4.13 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)
4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.
(Пункт 4.14 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)
4.15. Узяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП.
{Пункт 4.15 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}
4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної особи орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.
{Пункт 4.16 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 149 від 03.04.2002,

N 317 від 08.08.2005;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006}
4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Другий примірник чи копія довідки зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи".
{Пункт 4.17 в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002;

із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005,

N 427 від 24.07.2006}
4.18. Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби. Якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в органі державної податкової служби до визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою N 4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і зазначається відповідна дата.
{Пункт 4.18 розділу 4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом 4.18 згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)
4.19. Повернення до органу податкової служби рекомендованого листа з довідкою про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом 11 цього Порядку.
{Пункт 4.19 розділу 4 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005,

N 428 від 24.07.2006}
4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з цим Порядком. У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру.
{Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006 }
4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження платника податків (зі зміною адміністративного району), у підрозділі обліку юридичних осіб.
(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002,

N 669 від 24.11.2004)
4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника. Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень.
{Пункт 4.22 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}
4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків (далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох робочих днів після прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до категорії великих. Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції (підрозділу). Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N 2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.
(Абзац пункту в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)
4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника податків.
(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)
4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого платника податків з категорії великих або про зміну місця його обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку. До органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків орган державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення зміну місця обліку платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього Порядку. Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до журналів за формами N 6-ОПП (додаток 6) і N 2-ОПП або N 7-ОПП (додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.
{Пункт 4.25 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно із Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)
4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів).
{Пункт 4.26 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)
4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає повідомлення про створення відокремленого підрозділу за ф. N 17-ОПП до того органу державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця перебування відокремленого підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.
{Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002;

пункт 4.27 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005,

N 428 від 24.07.2006}
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати дітей, як правило, з 6 років

Нака з
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) н а к а з у ю

Нака з
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую

Нака з
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

Нака з
Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

Нака з
Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається)

Нака з
Затвердити Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (додається)

Відділ освіти нака з
Про призначення відповідальних осіб за справний стан І безпечну експлуатацію газового господарства

Нака з
Навчальним закладам району проаналізувати та розробити план заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мовиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка