Пошук по сайту


Нпаоп 60. 3 01-10 державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ

Нпаоп 60. 3 01-10 державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів http://www.sot.zp.ua

НПАОП 60.3-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

27.01.2010                  м. Київ                           № 11

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2010 року за № 292/17587

Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (далі — Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 02.03.2004 № 69 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.
Голова Держгірпромнагляду                                                С. О. Сторчак
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України —
головний державний санітарний лікар України                                                 О. М. БІЛОВОЛ


Заступник Голови Центральної Ради
профспілки працівників нафтогазпрому України                                           А. А. ГОРДІЄНКО


Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Заступник Голови Федерації професійних спілок України                            С. Я. УКРАЇНЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України                                                                   В. БИКОВЕЦЬ


В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об’єднань                                                                                         Г. ОСОВИЙ


Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С. БОГДАНОВ


Президент Національної академії наук України                                                     Б. Є. ПАТОН

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики                                    Л. В. ЛОСЮК


Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва                                                 О. КУЖЕЛЬ


Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Міністр регіонального розвитку та будівництва України                                  В. С. КУЙБІДА

Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                           В. третьяков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
27.01.2010 № 11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2010 року за № 292/17587

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації магістральних газопроводів


I. Сфера застосування

1.1. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів або які здійснюють науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні та діагностичні роботи на цих об’єктах.

1.2. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій, а також газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій, що призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98), та Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання» (далі — ДБН В.2.5-20-2001).

II. Визначення термінів

У цих Правилах застосовуються такі визначення:


Бандажі ППСкомпозитні бандажі призначені для посилення несучої здатності лінійної частини магістральних газопроводів.

Газопровідспоруда зі щільно з’єднаних між собою труб, призначена
для переміщування газу.

Газопровід-відвідгазопровід, призначений транспортувати частину газу
від магістрального газопроводу до газорозподільної станції.

Газопровід-перемичкагазопровід, що з’єднує між собою окремі газопроводи.

Газорозподільна станціяоб’єкт газотранспортної системи, призначений редукувати, одоризувати та подавати газ визначеного тиску споживачам у межах установлених об’ємів, обліковувати кількість спожитого газу та захищати споживачів від недопустимого відхилення тиску від норми.

Газотранспортне підприємствосуб’єкт господарювання, який виконує функції з обслуговування
та ремонту об’єктів магістральних газопроводів з метою забезпечення транспортування природного газу у визначених обсягах.

Захисне покриттяштучно створений шар (сукупність шарів) на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії.

Лінійна частина газопроводучастина магістрального газопроводу (без компресорних станцій), якою транспортують газ.

Лупінгнитка газопроводу, яку прокладено на певних ділянках паралельно основній нитці, щоб збільшити продуктивність газопроводу.

Надземний перехід газопроводуперехід газопроводу, споруджений над природною чи штучною перешкодою.

Нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)мінімальна концентрація горючих і (або) вибухонебезпечних речовин у повітрі, при якій може виникнути спалахування
або вибух цієї суміші від джерела запалювання, в %.

Підводний перехід газопроводуперехід газопроводу через водні перешкоди, споруджений нижче рівня води.

Підземний перехід газопроводуперехід, що споруджений під природними або штучними перешкодами.

Технічні засоби обстеженнявнутрішньотрубні дефектоскопи, прилади і засоби зовнішньої діагностики.

 

III. Позначення та скорочення

АПОапарат повітряного охолодження

ВТДвнутрішньотрубне діагностування

ВУПЗГвиробниче управління підземного зберігання газу

ГВПгазовимірювальний пункт

ГВСгазовимірювальна станція

ГДВграничнодопустимі викиди

ГДКграничнодопустима концентрація

ГДСграничнодопустимі скиди

ГЗПгазозбірний пункт

ГКСгазокомпресорна служба

ГМКГазомотокомпресор

ГПАгазоперекачувальний агрегат

ГРСгазорозподільна станція

ДУдіаметр умовний

ДКСдотискувальна компресорна станція

ЕХЗелектрохімічний захист

ЗІЗзасоби індивідуального захисту

ЗІЗОДзасоби індивідуального захисту органів дихання

ЗКЗзасоби колективного захисту

ЗРУзакрите розподільне устаткування

ІТПінженерно-технічний працівник

КВПіАконтрольно-вимірювальні прилади і автоматика

КСкомпресорна станція

КЦкомпресорний цех

ЛВУМГлінійно-виробниче управління магістральних газопроводів

ЛЗРлегкозаймиста рідина

ЛЕПлінія електропередачі

ЛЕСлінійно-експлуатаційна служба

ЛЧМГлінійна частина магістрального газопроводу

МГмагістральний газопровід

МНСМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

НКГВ (НКГС)нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)

ОПНоб’єкт підвищеної небезпеки

ПВВГпункт вимірювання витрати газу

ПЛАСплан локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППРпланово-попереджувальний ремонт

ППСполіпромсинтез

ПСГпідземне сховище газу

ПУЕправила улаштування електроустановок

ПНОпотенційно небезпечний об’єкт

ПТЕЕСправила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПТЕСВКправила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Рробробочий тиск

УДЗустановка дренажного захисту

УКЗустановка катодного захисту

УКПГустановка комплексної підготовки газу

УМГуправління магістральних газопроводів

УОГустановка очищення газу

УПГустановка підготовки газу.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Правил охорони праці під час будівництва, ремонту...
Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

I. загальні положення
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Рішення від 17 березня 2016 року №13/9
Боярка, парк ім. Т. Шевченка, керуючись пп. 5 п а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та дозвіл Державного...

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Типове положення про порядок проведення навчання
У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних...

Міністерство охорони здоров'я україни державний комітет україни по...
На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р.№25684/45, н а к а з у...

Державний комітет україни по нагляду за охороною праці
Затвердити Порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємствіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка