Пошук по сайту


Заява на укладання юридичною особою / Фізичною особою підприємцем договору поставки сільськогосподарської продукції з тов сп «нібулон»

Заява на укладання юридичною особою / Фізичною особою підприємцем договору поставки сільськогосподарської продукції з тов сп «нібулон»

Заява на укладання

юридичною особою / Фізичною особою - підприємцем

договору поставки сільськогосподарської продукції з ТОВ СП «НІБУЛОН»
Прошу укласти договір поставки зернових та олійних культур з

1. Повна назва юридичної особи / ФОП ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(повна назва вказується згідно Свідоцтва про державну реєстрацію / виписки з ЄДР)

Відомості про Заявника:
2. Код ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) для ФОП: __________________________________________________________

3. Система оподаткування:

не платник ПДВ платник єдиного податку ____ групи

платник ПДВ на загальних умовах платник податку на прибуток на загальних умовах

платник ПДВ на спеціальному режимі
4. Місцезнаходження (юридична адреса):_________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5. Адреса для листування:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
6. Власники суб’єкта господарювання:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(згідно Статуту підприємства)

7. Керівник: (посада згідно з установчими документами)________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові) ____________________________________________________________________

Телефон (моб.)____________________, (роб.)____________________ e-mail____________________

8. Бухгалтер:_________________________________________________________________________

Телефон (моб.)____________________, (роб.)____________________, факс _____________________

9. Контактна особа: (посада, ПІБ) ___________________________________________________________

Телефон (моб.) _____________________, (роб.) ___________________

10. Особа, уповноважена на подання та отримання документів, пов’язаних з виконанням договору

(у випадку коли різниться від керівника)______________________________________________________________

11. Особа, уповноважена на підписання видаткових та податкових накладних, рахунків фактур та інших бухгалтерських документів (у випадку коли різниться від керівника)_________________________________

12. Обмеження встановлені установчими документами на підписання договору та інших документів ___________________________________________________________________________

13. Ознака виробник перший посередник

14. Наявність посівних площ, їх місцезнаходження

_____________________________________________________________________________________

обов’язково заповнюється виробником (вкажіть посівні площі в га та області, в яких вони знаходяться)

15. Наявність договорів на придбання сільськогосподарської продукції у товаровиробників:

_____________________________________________________________________________________

обов’язково заповнюється посередником (вкажіть чи є та на яку кількість с/г продукції)

16. Наявність зерносховищ у володінні або договорів складського зберігання зерна із сертифікованими зерновими складами:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

обов’язково заповнюється (вкажіть власний склад або назву сертифікованого елеватору)

17. Наявність вантажного автотранспорту у володінні або договорів перевезення (транспортного обслуговування): ______________________________________________________________________

обов’язково заповнюється (вкажіть кількість одиниць власного автотранспорту або наявність договорів перевезення)

18. Кількість штатних працівників_____________________________________________

Надання згоди на перевезення сільськогосподарської продукції автотранспортом ТОВ СП «НІБУЛОН» (згоден / не згоден) __________________________________________________________

Своїм власноручним підписом підтверджую, що заявник не знаходиться в процедурі банкрутства або припинення юридичної особи, має податковий стан «0» та не має податкової заборгованості за податками і зборами, а також підтверджую правдивість інформації, викладеної в цій заяві. Про відповідальність за подання недостовірних відомостей попереджений.

Жодних обмежень на укладання договору в керівника (уповноваженої особи) немає (у випадку наявності обмежень - вказати, які саме в п. 12 даної заяви.)

Я, ___________________________________________________, не заперечую про заповнення декларацій ферм в установленому порядку, згідно дотримання вимог на відповідність Міжнародної системи сертифікації стійкості та викидів вуглецю ISCC (International Sustainability & Carbon Certification ) і на відповідність вимогам гарантування екологічної раціональності біоенергії RBSA. Дана умова є обов'язковою на відповідність вимогам прийнятої Директиви RED (Renewable Energy Directive) з відновлюваної енергії 2009/28 / ЄС, в якій встановлено обов'язкові параметри зі сталого виробництва та переробки біомаси для всіх членів ЄС та учасників даної сертифікації.
Я, ____________________________________________________,ознайомлений з методиками відбору проб та діючою нормативною документацією, згідно якої визначають показники якості, показники безпеки, наявності генетично модифікованих організмів в зернових, бобових та олійних культурах в виробничо-технологічній лабораторії Перевантажувального терміналу ТОВ СП «НІБУЛОН». Перелік методик по відбору проб та чинної нормативної документації, згідно якої визначають показники якості, показники безпеки, наявності генетично модифікованих організмів зернових, бобових та олійних культур наведено в додатку № 1.

Шляхом підписання цього тексту, Заявник надає згоду ТОВ СП «НІБУЛОН» на отримання ТОВ СП «НІБУЛОН» інформації відносно заявника в розумінні ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в державних або контролюючих органах.
Я, _____________________________________________________________________________ , (народився „_____” ____________ 19 ____ року , паспорт серії ______ №____________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду ТОВ СП «НІБУЛОН» на збір та використання інформації моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, та забезпечення роботи бази персональних даних ТОВ СП «НІБУЛОН» «Постачальники сільськогосподарської продукції». Мої персональні дані, що знаходяться у ТОВ СП «НІБУЛОН» не можуть надаватися третім особам без моєї письмової згоди, крім випадків, прямо передбачених законодавством.
Я, _________________________________________________, посвідчую, що ТОВ СП «НІБУЛОН» повідомило мене про мої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки моїх персональних даних та про посадових осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети. Зауважень та заперечень не маю.
.


Додаток № 1
Перелік методик по відбору проб та діючої нормативною документацією, згідно якої визначають показники якості,показники безпеки,наявності генетично модифікованих організмів зернових, бобових та олійних культур .

Відбір проб згідно методик (в складі, з вагонів, з автотранспорту, суден):

Назва методики

Номер методики

Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбирання проб

ДСТУ ISO 13690:2003(ISO 13690:1999,IDT)

Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13856.3-83

Насіння олійних культур. Методика відбирання проб

ДСТУ 4601:2006

Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 10852-86 (Тільки правила приймання)

Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів.

Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб.

ДСТУ 5021.1:2008

Показники якості, які визначаються згідно вимогам діючої нормативної документаціїї:

Зернові та бобові культури (пшениця, ячмінь, кукурудза, сорго, жито, овес, просо, гречка, горох)

Назва методики

Номер методики

Визначення вмісту загального і фракційного складу смітної і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці пошкодженого клопом-черепашкою;вмісту металомагнітної домішки; вмісту сажкових зерен

ГОСТ 30483-97

Визначення вмісту білка,вологи методом інфрачервоної спектрометрії

ДСТУ 4117:2007

Вологість зерна и продуктів його переробки

ГОСТ 8.434-81

Визначення вологості

ГОСТ 13856.5-93

ГОСТ 29143-91(ISO 712-85) ( арбітражний метод )

Визначення зараженості та пошкодженості шкідниками (в явній формі, в скритій формі )

ГОСТ 13586.4-83

Вміст фузаріозних та рожевозабарвлених зерен

ДСТУ 3678:2009; 3678:2010 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови.

ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови

Визначення запаху та кольору

ГОСТ 10967-90

Визначення натури

ГОСТ 10840-64

Визначення плівчастості

ГОСТ 10843-76

Вміст доброякісного ядра

ДСТУ 4963:2008 Овес. Технічні умови

ДСТУ 4524:2006 Гречка. Технічні умови.

ДСТУ 5026:2008 Просо. Технічні умови.


Визначення числа падання

ГОСТ 27676-88

Визначення типового складу

ГОСТ 10940-64*

Визначення скловидності

ГОСТ 10987-76

Визначення кількості та якості клейковини

ГОСТ 13586.1-68

Кількісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S.

ДСТУ ISO 24570:2008

Якісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S, tNOS.

ДСТУ ISO 24569:2008

МВА 01/5.4

Якісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S, tNOS, BAR, FMV, PAT.

ДСТУ ISO 24569:2008


Визначення ліній (сорту) ГМО кукурудзи методом ПЛР Real Time (з кількісним визначенням)

ДСТУ ISO 24569:2008

ДСТУ ISO 24570:2008

Показники безпеки

Токсичні елементи
Мікотоксини
Радіонукліди
Пестициди

Олійні культури ( соняшник, ріпак, соя)

Назва методики

Номер методики

Визначення вмісту смітної, олійної домішок

ГОСТ 10854-88

Визначення вмісту білка методом інфрачервоної спектрометрії

ДСТУ 4117:2007

Вологість зерна и продуктів його переробки

ГОСТ 8.434-81

Визначення вологості

ДСТУ 4811:2007 (арбітражний метод)

Визначення зараженості (в явній формі, в скритій формі )

ГОСТ 10853-88

Визначення запаху та кольору

ГОСТ 27988-88

Визначення масової частки глюкозинолатів

ГОСТ 9824-27

Визначення кислотного числа олії

ГОСТ 10858-77(П.5)

Визначення лужистості

ГОСТ 10855-64

Кількісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S.

ДСТУ ISO 24570:2008

Якісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S, tNOS.

ДСТУ ISO 24569:2008

МВА 01/5.4

Якісне визначення ГМО методом дуплексної ПЛР Real Time p35S, tNOS, BAR, FMV, PAT.

ДСТУ ISO 24569:2008


Визначення ліній (сорту) ГМО сої, ріпаку методом ПЛР Real Time (з кількісним визначенням)

ДСТУ ISO 24569:2008

ДСТУ ISO 24570:2008

Показники безпеки

Токсичні елементи
Мікотоксини
Радіонукліди


(підпис, м.п.) (ПІБ керівника) _______________ ________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тов сп «нібулон» на придбання меблів у побутову будівлю суднобудівно-судноремонтного...
Умови поставки Товару: ddp пункт поставки відповідно до інкотермс-2010. Пунктом поставки є склад Покупця: вул. Каботажний спуск,...

Курсова робота на тему: Умови укладання І дотримання договору поставки...
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...

При укладенні Договору постачальник має надати тов сп «нібулон» наступні...
...

Акти цивільного стану за своєю сутністю є юридичною сукуп­ністю (комплексом...
У ст. 49 Цк акти цивільного стану визначаються як події та дії, що нерозривно пов'язані з фізичною особою І започатковують, змі­нюють,...

Про затвердження Форми трудового договору між працівником І фізичною...
Закону України від 24 грудня 1999 року n 1356-xiv "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей...

Законукра ї н и
Виплата (надання) платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої особи)...

Договір позички та податок з доходів фізичних осіб
Чи виникає об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб у разі безоплатного надання фізичною особою об’єкта нерухомого майна...

На збір та обробку персональних даних
Тов сп «нібулон» «Інші Постачальники». Мої персональні дані, що знаходяться у тов сп «нібулон», не можуть надаватися третім особам...

На збір та обробку персональних даних
Тов сп «нібулон» «Інші Постачальники». Мої персональні дані, що знаходяться у тов сп «нібулон» не можуть надаватися третім особам...

На виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту
Масив садівничих товариств «Дружба» (скорочене найменування мст «Дружба»), (надалі Замовник), що є юридичною особою, яка належним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка