Пошук по сайту


1 Адміністрування податку з доходів фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності

1 Адміністрування податку з доходів фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності

ЗМІСТ

Стор.

Вступне слово..........................................................................................
Коментар до видання ...........................................................................................

6

Розділ 1. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...............................................................

11

Вступ...........................................................................................

11

1.1.Адміністрування податку з доходів фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності..................................................................................

11

1.1.1 Платники податку............................................................................................

11

1.1.2 Об’єкт оподаткування......................................................................................

11

1.1.3 Ставка податку.................................................................................................

11

1.1.4 Фіксований податок ........................................................................................

11

1.1.5 Порядок подання звітності та сплати податку..............................................

14

1.1.6 Відповідальність платників податку..............................................................

15

1.2.Законодавчі та підзаконні нормативні акти, роз’яснення ДПА України..................

16

1.2.1 Законодавчі акти............................................................................................

16

1.2.1.1 Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІV...........................

16

1.2.1.2 Закон України від 22.05.2003 р. № 889- IV „Про податок з доходів фізичних осіб”...........................................................................................................

20

1.2.1.3 Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 13-92 „Про прибутковий податок з громадян” (Розділ IV)....................................................

21

1.2.2 Відомчі нормативні акти..............................................................................

26

1.2.2.1 Наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 р.N 352 „Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян”...................................................................................................................

26

1.2.2.2 Наказ Державної податкової адміністрації України від 25 березня 1998 р. N 137 „Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення”................................................................................................................

31

1.2.3. Листи ДПА України........................................................................................

34

Оглядовий лист ДПА України від 20.07.09 №15169/7/17-0418 „Щодо адміністрування податку з доходів фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності”...........

34

1.3. Зразки документів............................................................................................

41

1.3.1. Декларація про доходи фізичної особи-підприємця.......................

41

1.3.2. Патент фіксований..............................................................................

45

1.3.3. Заява для отримання фіксованого патенту......................................

46

Розділ 2. ЄДИНИЙ Податок з ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ.....

47

Вступ..........................................

47

2.1. Основні положення застосування єдиного податку з фізичних осіб – підприємців..........................................

47

2.1.1. Платники податку та об’єкт оподаткування.................................................

47

2.1.2. Ставки податку................................................................................................

48

2.1.3. Пільги по податку...........................................................................................

48

2.1.4. Облік доходів і витрат....................................................................................

48

2.1.5.Визначення обсягу виручки фізичної особи-підприємця платника єдиного податку від здійснення діяльності за договором комісії (доручення)...............................................................................................................

49


2.1.6 Особливості оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб..............................................................................................................................

50

2.1.7 Строки сплати податку....................................................................................

50

2.1.8. Порядок складання та подання звітності......................................................

50

2.1.9. Відповідальність платників єдиного податку..............................................

51

2.2 Законодавчі та підзаконні нормативні акти, роз’яснення ДПА України..................

52

2.2.1. Законодавчі акти...........................................................................................

52

2.2.1.1. Конституція України ...............................................

52

2.2.1.2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV................

52

2.2.1.3.Указ Президента України від 28 червня 1999 року № 746/ 99 “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”......................................................................................................

532.2.1.4. Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”).................................................................


58

2.2.1.5 Постанова Кабінету міністрів України від 16 березня 2000р.№507 „Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727”........

69

2.2.2. Відомчі нормативні акти...................................................................
2.2.2.1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року № 599 “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та порядку його видачі”.......................................................................


69

2.2.3 Оглядовий лист ДПА України від 14 липня 2009 року № 14735/7/17-0417 „ Щодо адміністрування єдиного податку”...............

73

2.3. Зразки документів............................................................................................

81

      1. Свідоцтва про сплату єдиного податку..................................................

81

      1. Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності)................................................................................

84

2.3.3. Довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку.......................................................................................................................

85

2.3.4. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку...............................................................................................

88

Розділ 3. ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ................................................................

89

Вступ ......................................................

89

3.1. Адміністрування податку на промисел:......................................................

89

3.1.1 Платники податку та об’єкт оподаткування .................................

89

3.1.2. Ставки податку........................................................................................

89

3.1.3. порядок сплати податку....................................................................................

89

3.1.4. відповідальність за несвоєчасну та неповну сплату податку.....................

90

3.2. Нормативно-правові акти та роз’яснення ДПА України .....................

91

3.2.1. Нормативно-правові акти..........................................................................

91

3.2.1.1. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 24-93 „Про податок на промисел”.....................................................................................

91

3.2.2. Листи ДПАУ...................................................................................................

94

- від 06.04.93 р. N 36-109 „Про організаційні заходи по виконанню Декрету Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”.............

94

- від 10.08.01 р. N 255/2/17-0216 „Щодо правомірності обрахування ставок з податку на промисел виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян”.....................................................................................................

97

Оглядовий лист ДПА України від 14.07.09 №14713/7/17-0417 „Щодо адміністрування податку на промисел”.....

99

3.3. Зразки документів............................................................................................

101

- декларація…............................................................................................................

101

- одноразовий патент на право продажу товарів в межах України......................

101

Розділ4. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ ...........

102

Вступ .......

4.1. Загальні положення щодо проведення документальних перевірок
4.1.1 Порядок, підстави, терміни проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб органами ДПС...........................

102

4.1.2 Права та обов’язки органів ДПС та платників податків під час перевірок

104

4.1.3 Порядок оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства............................................................................................................

109

4.1.4 Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства............................................................................................................

116

4.2 Законодавчі та підзаконні нормативні акти, роз’яснення ДПА України

120

4.2.1. Законодавчі акти...........................................................................................

120

4.2.1.1.Конституція України..................................................

120

4.2.1.2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

121

4.2.1.3 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV .....

122

4.2.1.4.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X ...............................

122

4.2.1.5. Закон України від 22.05.03р. №889 “Про податок з доходів фізичних осіб” ...

127

4.2.1.6. Закон України від 04.12.1990 № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні”..........................................................

132

4.2.1.7. Закон України від 25.06.91р. № 1251-ХІІ “Про систему оподаткування”...........................................................

139

4.2.1.8. Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”...................................................

141

4.2.1.9. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 № 13-92 “Про прибутковий податок з громадян”......................................

164

4.2.1.10. Закон України від 28.12.1994 №334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” ( в ред.. від 22.05.1997 року № 283/97-ВР)...........

168

4.2.1.11. Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР “Про оплату праці”.................................................................................................

181

4.2.1.12. Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” (витяг: ст. 15).............................

181

4.2.1.13. Постанова КМ України від 21.07.05 №619 “Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів)”..........................................

182

4.2.2 Відомчі нормативні акти..............................................................................

185

4.2.2.1. Наказ ДПА України від 21.04.1993 №12 “Про затвердження Інструкції “Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю”....................................

185

4.2.2.2. Наказ ДПА України від 17.03.2001 № 110 “Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”.......................

201

4.2.2.3. Наказ ДПА України від 21.06.2001 № 253 “Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій”.....................................................

212

4.2.2.4. Наказ ДПА України від 05.07.2002 № 310 “Щодо окремих питань застосування статті 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”...........................................................................

242

4.2.2.5. Наказ ДПА України від 29.03.2008 № 633 “Про затвердження податкового роз’яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”……………………………………….

244

4.2.2.6. Наказ ДПА України від 28.03.08 №201 “Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання”.................

248

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р....
Порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну...

Закон «Про податок з доходів фізичних осіб»
Податкові соціальні пільги І податковий кредит при сплаті податку з доходів фізичних осіб

Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового...
На виконання статті 5 Закону України від 22 травня 2003 року n 889-iv "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею...

Заява про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” прийнято рішення про припинення моєї підприємницької...

Договір позички та податок з доходів фізичних осіб
Чи виникає об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб у разі безоплатного надання фізичною особою об’єкта нерухомого майна...

Особливості постановки на облік, оподаткування доходів, подання звітності...
Адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»...

Інформаційна картка адміністративної послуги №13
Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької...

Ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють кілька видів господарської діяльності
Дів господарської діяльності, повинні застосовувати максимальний розмір ставки податку, встановленої для обраних видів діяльності....

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"
Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка