Пошук по сайту


Що таке сумісництво І суміщення?

Що таке сумісництво І суміщення?

Сторінка1/3
  1   2   3
Сумісництво та суміщення в державних закладах освіти

Що таке сумісництво і суміщення? У чому відмінність сумісництва та суміщенням у державних закладах освіти? Чи існує обмеження на сумісництво для працівників державних закладів освіти? Чи потрібно вносити запис до трудової книжки при роботі за сумісництвом і при суміщенні професій (посад)? У статті розглядається правове регулювання не лише цих питань, а й питань оплати праці, оподаткування заробітної плати (наводяться приклади нарахування та оподаткування оплати праці працівника при роботі за сумісництвом і при суміщенні професій), щорічної відпустки, отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ін.

Що таке сумісництво

Робота за сумісництвом регулюється низкою нормативно-правових актів. До них належать: Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 (далі — Постанова № 245), Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 (далі — Положення № 43), Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та ін. Основними нормативними документами, які безпосередньо регламентують умови роботи та оплати праці працівників-сумісників бюджетної сфери (до яких належать і державні заклади освіти), є Постанова № 245 та Положення № 43.

Сумісництво та суміщення: нормативно-правові акти

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 року № 1145

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 року № 43

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29 липня 1993 року № 58

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку» від 30 вересня 2003 року № 461

Згідно з пунктом 1 Положення № 43 сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах (ст. 21 КЗпП). Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути кілька, тобто працювати за сумісництвом можна не на одному підприємстві.

При роботі за сумісництвом з працівником укладають трудовий договір. На практиці існує таке поняття, як зовнішнє сумісництво та внутрішнє сумісництво. Якщо працівник працює на одному й тому самому підприємстві і як основний працівник, і як сумісник, і роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час, таку роботу можна назвати внутрішнім сумісництвом. Якщо ж він працює на двох (або кількох) підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а друге — місцем роботи за сумісництвом, така робота вважається зовнішнім сумісництвом.

Трудові договори при внутрішньому сумісництві (за основною посадою і за посадою за сумісництвом) юридично не пов’язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо.

  Приклад зовнішнього сумісництва

Викладач інформатики працює в коледжі (основне місце роботи) з 9 до 15 год. та інженером з обслуговування технічних засобів навчання ліцею (за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці) — з 16 до 17 год.  Приклад внутрішнього сумісництва

Викладач інформатики працює в коледжі (основне місце роботи) з 9 до 15 год. та в цьому самому коледжі інженером з обслуговування технічних засобів навчання (за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці) з 15 до 17 год.
Що таке суміщення

Згідно з пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 року № 1145 (далі — Постанова № 1145) суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи на одному і тому самому підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня.

Головною передумовою суміщення професій (посад) є наявність вакансії суміщуваної професії (посади) в штатному розписі.

Порівняння роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад) див. у таблиці.

Таблиця

Порівняльна характеристика
роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад) у закладах освіти

Сумісництво

Суміщення

Умови роботи

При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві. При зовнішньому сумісництві робота виконується на іншому підприємстві чи в суб’єкта підприємництва

Робота виконується на тому самому підприємстві

Час виконання роботи

У вільний від основної роботи час

У той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи

Тривалість роботи (у державних закладах освіти)

Не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу

Не більше 50% тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника або за вакантною посадою чи у відповідному процентному відношенні до окладу за основною посадою

Відображення у внутрішній документації підприємства

Видається наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом. Праця за сумісництвом відображається в табелі обліку робочого часу

Видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням професій (посад). Праця за суміщенням професій (посад) не відображається в табелі обліку робочого часу

Місце зберігання трудової книжки працівника

При зовнішньому сумісництві — на підприємстві за основним місцем роботи працівника. При внутрішньому сумісництві — на тому самому підприємстві

На тому самому підприємстві

Внесення запису в трудову книжку

За бажанням працівника за основним місцем роботи

Не вноситься

Оплата праці

Оплата за фактично виконану роботу

Доплата у відсотках до тарифної ставки за основним місцем роботи

Розрахунок середньої заробітної плати

Заробітна плата за сумісництвом не включається в розрахунок середньої заробітної плати за основним місцем роботи, за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством (підп. «ї» п. 4 Порядку № 100). Заробітна плата на всіх місцях роботи враховується при обчисленні середнього заробітку, зокрема: вчителям та викладачам, які працюють у кількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, прирівняних до них по оплаті праці працівників, а також педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в кількох) (п. 10 Положення № 43). Крім того, в середню заробітну плату зазначеним працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумісництвом (п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом)

Доплата за суміщення професій (посад) включається до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі

Щорічна відпустка

Надається тривалістю, передбаченою для посади, за якою працівник працює за сумісництвом. Щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи

Окремо не надається. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку заробітної плати за час відпустки за основною посадою

Нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника

Виплачується. Розрахунок здійснюється окремо за посадою, за якою працівник працює за сумісництвом

Окремо не виплачується. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку компенсації за основною посадою

Допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах

Виплачується за умов надання працівником необхідного переліку документів (див. розділ статті «Допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»)

Окремо не виплачується. Доплата за суміщення професій (посад) включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за основною посадою

Оподаткування податком з доходів фізичних осіб

Оподатковується податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах

Оподатковується податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах

Нарахування страхових внесків

Провадиться на загальних підставах

Провадиться на загальних підставах
  Приклад суміщення

Директор школи викладає в школі фізику. При цьому посада директора школи є основною посадою (з 9 до 18 год.), а роботою за суміщенням є викладання фізики (з 9 до 18 год.). Тобто робота за суміщенням здійснюється в той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи.
Обмеження на сумісництво для працівників закладів освіти

Пункт 2 Постанови № 245 містить обмеження на сумісництво для працівників державних підприємств, до яких належать працівники державних закладів освіти.

Зокрема тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. А загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Також не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності) керівники державних підприємств, їхні заступники, керівники структурних підрозділів та їхні заступники (п. 4 Постанови № 245). Крім того, державним службовцям, державним нотаріусам, працівникам органів прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, митної і податкової служб та ін. також заборонено працювати за сумісництвом, окрім педагогічної та наукової роботи.

Додаток до Положення № 43, яке регулює умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, містить Перелік робіт, які не є сумісництвом (див. додаток).

Згідно з пунктом 2 Положення № 43 керівники державних підприємств разом з профспілковими комітетами цих підприємств мають право самостійно встановлювати додаткові обмеження на роботу за сумісництвом. Такі обмеження поширюються на працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва, на осіб, які не досягли 18 років, та на вагітних жінок.

Крім того, згідно з частиною другою статті 21 КЗпП додаткові обмеження можуть бути встановлені в колективному договорі підприємства (мо е містити перелік професій (посад) працівників, яким не дозволяється працювати за сумісництвом), або угодою сторін (трудовим договором).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Урок 6 Тема. Що таке Конституція
Україні та їх повноваження; формувати вміння: пояснювати що таке конституція, характеризувати Конституцію України як Основний Закон...

Уклали цей договір про таке (далі Договір)

1. Що таке демократія?
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується...

Конкурсне завдання 1 вирішення
Таке юридичне явище зумовлене публічним порядком країни. 3 Тобто, враховуючи що акції, які є предметом майбутнього договору купівлі-продажу...

Визначення термінів
Ліцензіар (Ліцензіари)), з одного боку, та редакція наукового журналу «Економіка харчової промисловості» в особі головного редактора...

1. основні поняття, терміни та скорочення, що використовуються в договорі
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про таке: про надання послуг з інформаційно-технологічного супроводу комп'ютерних...

Урок 6 Тема. Що таке конституція
Конститу­цію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окре­мих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та...

Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)
Сторона, разом Сторони, уклали цей Договір про виконання робіт І надання послуг (надалі Договір) про таке

1. Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук
Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні (загальна теорія...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка