Пошук по сайту


Державний реєстратор теофіпольської районної державної адміністрації

Державний реєстратор теофіпольської районної державної адміністрації

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР

Теофіпольської районної державної адміністрації


Стеценко Жанна Михайлівна

вул. Леніна,38, тел. 3-04-77

Режим роботи:

з понеділка по четвер

з 8.00 до 17.15,

п’ятниця

з 8.00 до 16.00

перерва

з 12.00 до 13.00

 

Державний реєстратор  -  посадова  особа,  яка  відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від  імені  держави  здійснює  державну  реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  – підприємців

Державний реєстратор райдержадміністрації:

  • проводить державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

  • передає органам статистики, податкової служби, Пенсійного фонду повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

  • формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

  • оформлює та видає виписки, довідки та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

  • проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;

  • проводить скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб;

  • проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями;

  • здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

  • проводить у випадках. Передбачених законодавством, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

  • здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

До уваги підприємців!

Перелік документів для здійснення реєстраційних дій, отримання відомостей з Єдиного державного реєстру та вимоги до документів визначені Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” № 755-IV від 15 травня 2003 року, Закон набрав чинності з 1 липня 2004 року.

Реєстраційний збір відповідно до вимог ст.10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”
Призначення платежу

Сума платежу, грн.

Підстава

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

За проведення державної реєстрації юридичної особи

170,00

Ст. 10 п. 1 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

51,00

Ст. 10 п. 2 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

За оформлення, видачу юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

17,00

Ст. 10 п. 3 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

За проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

34,00

Ст. 10 п. 1 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

За проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця

10,20

Ст. 10 п. 2 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ:
На рахунок 31414512700465 Банк одержувача: ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013, Одержувач – УДКСУ у Теофіпольському районі Хмельницької області Код ЄДРПОУ 37896358 код платежу: 14060300

Сплата за публікацію повідомлень в Бюлетені державної реєстрації відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”:
Призначення платежу

Сума платежу, грн.

Підстава

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

За публікацію повідомлень в Бюлетені державної реєстрації про:

- зміну місцезнаходження юридичної особи;

- зміну найменування юридичної особи;

- прийняття засновниками, судом або уповноваженим органом рішення про виділ;
- зменшення статутного капіталу юридичної особи;
- втрату оригіналів установчих документів

51,00

ч. 5 ст. 22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ
На рахунок № 26003301812 в ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Києва, МФО 300465, Одержувач – ДП „Інформаційно-ресурсний центр”, код ЄДРПОУ 33499803
Шановні підприємці!
Повідомляю Вам, що Бюлетень державної реєстрації внесено до Каталогу видань України.

Передплатний індекс Бюлетеня державної реєстрації – 99790.Сплата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”:

Призначення платежу

Сума платежу, грн.

Підстава

За одержання виписки з Єдиного державного реєстру

17,00

ч. 10 ст. 21 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

За одержання довідки з Єдиного державного реєстру

17,00
та за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20% одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян

п. 5 ст. 20 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;
наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005р. № 99;

Наказ Держкомпідприємництва від 24.02.2010 № 34


За одержання витягу з Єдиного державного реєстру

51,00
та за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20% одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян

п. 5 ст. 20 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”; наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005р. № 99

Наказ Держкомпідприємництва від 24.02.2010 № 34

Кошти перераховуються :

100% вартості виписки з Єдиного державного реєстру

на рахунок № 26003301812 в ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Києва, МФО 300465, Одержувач – ДП „Інформаційно-ресурсний центр”, Код ЄДРПОУ  33499803

90% від вартості довідки або витягу з Єдиного державного реєстру

на рахунок № 26003301812 в ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Києва, МФО 300465, Одержувач – ДП „Інформаційно-ресурсний центр”, Код ЄДРПОУ  33499803

10% від вартості довідки або витягу з Єдиного державного реєстру

на рахунок № 31255272210584 в УДКСУ у Теофіпольському районі Хмельницької області, МФО 815013, Одержувач – Теофіпольська райдержадміністрація, код ЄДРПОУ 21316440.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (стаття 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»):

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма №1);

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом

два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник);

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним  цифровим підписом;

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ
На рахунок 31414512700465 в УДКCУ у Хмельницькій області, МФО 815013, Одержувач – УДКСУ у Теофіпольському районі, код ЄДРПОУ 37896358, код платежу 14060300

Сума реєстраційного збору – 170 грн.інформацію з документами, що підтверджують структуру власності  засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий  установчий  документ.

У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету  Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.

У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається  копія  Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору  про  право користування  землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.

Якщо документи для проведення  державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт та  надається документ, що засвідчує її повноваження, або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених  частинами першою – сьомою цієї статті.

Документи, які подаються для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (стаття 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»):

Для  проведення  державної реєстрації змін до установчих документів  юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3);

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або  частини  зазначених оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ
На рахунок 31414512700465 в УДКCУ у Хмельницькій області, МФО 815013, Одержувач – УДКСУ у Теофіпольському районі, код ЄДРПОУ 37896358, код платежу 14060300

Сума реєстраційного збору – 51 грн.У  разі  внесення  змін  до  статуту,  які  пов’язані   із зменшенням   статутного   капіталу  (статутного   або  складеного капіталу)   юридичної  особи,  крім  документів,  які  передбачені частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається документ, що підтверджує   внесення  плати  за  публікацію  у  спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які пов’язані  із  зміною  складу  засновників  (учасників)  юридичної особи,  крім документів,  які  передбачені  частиною  першою  цієї статті,   додатково  подається  примірник  оригіналу  (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

рішення про  вихід  юридичної  особи  із  складу  засновників (учасників);

заяви фізичної   особи   про   вихід  із  складу  засновників (учасників);

заяви, договору,  іншого документа про  перехід  чи  передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

рішення уповноваженого  органу  юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  законом  або установчими документами юридичної особи.

У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи – засновника (учасника) та відмови  інших  засновників  (учасників)  у  прийнятті  спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу  засновників,  крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія,  копія, завірена органом державної  реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа,  що  є  підставою  для  його  видачі відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану»

У  разі внесення  змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети установи,  крім  документів,  які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з  відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти  юридичні  дії  від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт.

Якщо такі  документи  подаються іншим представником юридичної особи,  державному реєстратору додатково пред’являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа,  що засвідчує повноваження представника.

Документи, які подаються для державної реєстрації припинення юридичної особи (ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців »):

Для  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про рішення  щодо  припинення  юридичної  особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з  описом  вкладення)  державному реєстраторові  оригінал  або  нотаріально засвідчену копію рішення засновників  (учасників)  або  уповноваженого  ними  органу   щодо припинення юридичної особи.

У  випадках,  встановлених  законом,  крім документів,  що передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається документ,  який  підтверджує  одержання  згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи.

У  разі  припинення  юридичної  особи  шляхом  злиття  або приєднання  рішення  щодо  припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної  особи  або  юридичних  осіб,  що припиняються, та юридичної особи – правонаступника.

Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису  про  рішення  щодо  припинення  юридичної  особи подаються особою,  яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру,  має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без  довіреності,  державному реєстратору додатково пред’являється паспорт.

Якщо  такі  документи подаються іншим представником юридичної особи,  державному реєстратору пред’являється паспорт та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,  нотаріально засвідчена копія)  документа,  що засвідчує повноваження такого представника.

Для  проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її  ліквідації  голова  ліквідаційної  комісії, уповноважена  ним  особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації,  передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами    повинен   подати   (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові такі документи (ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців »):

заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (Форма №7);

довідку відповідного органу державної податкової  служби  про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України  про відсутність   заборгованості   із   сплати   єдиного   внеску   на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування та страхових коштів  до  Пенсійного  фонду   України   і   фондів   соціального страхування;

довідку архівної   установи  про  прийняття  документів,  які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках,  що встановлені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти ліквідаційного балансу.

Ліквідаційний  баланс  центрального  органу  виконавчої влади повинен   бути   затверджений   головою   ліквідаційної   комісії. Нотаріальне  посвідчення  справжності  підписів  голови  та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не вимагається.

У  реєстраційній  картці  на  проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації голова ліквідаційної  комісії,  уповноважена  ним  особа  або  ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом,  що ними вчинено всі передбачені законодавством дії  стосовно  порядку припинення  юридичної  особи,  включаючи  завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі  із  сплати  податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування

У   разі   проведення  державної  реєстрації  припинення акціонерних  товариств додатково подається копія розпорядження про скасування   реєстрації  випуску  акцій,  засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У  разі  якщо  після  закінчення  процедури  припинення, передбаченої законом,  але не раніше закінчення  строку  заявлення кредиторами  своїх  вимог  юридичній особі в установленому законом порядку органом  державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного фонду  України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування,  страхових  коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  або  рішення  про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого  строку  набуває  право на подання державному реєстраторові документів,  передбачених частинами першою  -  третьою  статті  36 цього  Закону,  за  винятком  зазначених  довідок,  для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор  проводить  державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний  запис  до  Єдиного  державного реєстру

Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації припинення  юридичної  особи  в результаті її ліквідації подаються головою  ліквідаційної  комісії  або  уповноваженою   ним   особою особисто,  державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

Для  проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті злиття,  приєднання,  поділу або перетворення голова комісії з  припинення  або  уповноважена  ним  особа  після закінчення  процедури  припинення,  передбаченої  законом,  але не раніше  закінчення  строку  заявлення  вимог  кредиторами  повинна подати   особисто   (надіслати   рекомендованим  листом  з  описом вкладення) державному реєстраторові такі документи (ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»):

заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації   припинення   юридичної  особи  в  результаті  злиття, приєднання, поділу або перетворення (Форма №8);

підписаний головою і членами комісії з  припинення  юридичної особи  та  затверджений  засновниками (учасниками) юридичної особи або органом,  який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник   оригіналу   передавального   акта,   якщо   припинення здійснюється в результаті злиття,  приєднання або перетворення, чи розподільчого  балансу,  якщо припинення здійснюється в результаті поділу, або їх нотаріально засвідчені копії;

довідку архівної  установи  про  прийняття  документів,   які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

документ про   узгодження   плану   реорганізації  з  органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу);

довідку відповідного органу державної податкової  служби  про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України  про відсутність   заборгованості   із   сплати   єдиного   внеску   на загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування,  страхових коштів  до  Пенсійного  фонду  України   та   фондів   соціального страхування.

У випадках,  що встановлені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти передавального акта або розподільчого балансу.

У  реєстраційній  картці  на  проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або  перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують  своїм  особистим  підписом,  що ними  вчинено  всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи,  включаючи  завершення  розрахунків  з кредиторами  (у  тому  числі із сплати податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

У разі державної реєстрації припинення юридичної  особи  в результаті   перетворення   документи,  які  передбачені  абзацами четвертим   -   сьомим  частини  першої  цієї  статті,  державному реєстратору не подаються.

Передавальний  акт  або  розподільчий  баланс повинен бути затверджений  засновниками  (учасниками)   юридичної   особи   або органом,  який  прийняв  рішення  про  припинення юридичної особи. Нотаріальне  посвідчення  справжності  підписів  голови  та членів комісії  з  припинення  юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі у такому разі не вимагається.

Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу виконавчої  влади  повинен  бути  затверджений  головою  комісії з реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та  членів  комісії  з  реорганізації  на  передавальному акті або розподільчому  балансі  у  цьому випадку не вимагається.

У  разі  якщо  після  закінчення  процедури  припинення, передбаченої  законом,  але  не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі не надані в  установленому законом   порядку   органом  державної  податкової  служби  та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати    податків,    зборів    та/або    єдиного    внеску    на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,   страхових коштів   до   Пенсійного   фонду  України  та  фондів  соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення  або  уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня  закінчення  такого  строку  набуває  право  на подання    державному   реєстраторові   документів,   передбачених частинами першою – четвертою статті 37 цього Закону,  за  винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної  особи  в  результаті  злиття,  приєднання,  поділу  або перетворення за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор  проводить  державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи  в  результаті  злиття,  приєднання,  поділу  або перетворення  за  принципом  мовчазної  згоди,  про   що   вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір  стати  підприємцем  та  має  реєстраційний  номер облікової картки  платника  податків,  або  уповноважена  нею  особа (далі – заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з  описом  вкладення  або  в  разі  подання електронних документів подати   опис,  що  містить  відомості  про  надіслані  електронні документи,  в  електронній  формі)  або  через  уповноважену особу державному   реєстратору  за  місцем  проживання  такі  документи (ст. 42 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»):

заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма №10);

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних  осіб – платників податків;

документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ
На рахунок 31414512700465 в УДКCУ у Хмельницькій області, МФО 815013, Одержувач – УДКСУ у Теофіпольському районі, код ЄДРПОУ 37896358, код платежу 14060300

Сума реєстраційного збору – 34 грн.

нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти  років і має бажання займатися  підприємницькою діяльністю

У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода  батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла  шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору поштовим відправленням. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити поштового відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

У разі подання державному реєстратору електронних  документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

Для  проведення  державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного  збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто,  державному реєстратору додатково пред’являється  паспорт. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання  відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред’явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред’явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами  першою і другою цієї статті, додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням (ст. 47 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»)

 

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа має подати державному реєстраторові (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем із  зазначенням  відомостей  про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог (див. зразок).

У разі якщо після  закінчення  проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,  зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального  страхування  або рішення про відмову в їх видачі, фізична особа – підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня  закінчення  такого строку набуває право на подання  державному реєстраторові документів,  передбачених частиною десятою статті 47 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

Якщо документи для внесення до Єдиного державного  реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької  діяльності  подаються заявником або уповноваженою ним    особою    особисто,    державному   реєстратору   додатково пред’являється паспорт.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів, зазначеного у заяві  про  припинення підприємницької діяльності, подає  державному реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької    діяльності    фізичною особою – підприємцем за її рішенням;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із   сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державнесоціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного  фонду  України та фондів соціального страхування.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -  підприємця така  фізична особа – підприємець або уповноважена  нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом,  що нею вчинено   всі  передбачені  законодавством  дії  стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, включаючи завершення  розрахунків  з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів  до  Пенсійного  фонду  України та фондів соціального страхування).

У разі якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторові додатково пред’являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства райдержад-міністрації...
Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, затвердженого розпорядженням голови районної державної...

Звіт начальника відділу житлово-комунального госпо-дарства та будівництва...
Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, затвердженого розпорядженням голови районної державної...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 28 листопада 2013 року №2 та зібрані...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 26 вересня 2013 року №3 та зібрані...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 30 січня 2014 року №2 та зібрані службою...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 24 квітня 2014 року №1 та зібрані службою...

Розпорядження
Відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації здійснено аналіз кількісного І якісного складу державних...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дітей районної державної адміністрації від 25 грудня 2014 року №2 та зібрані службою...

Розпорядження
Затвердити Положення про сектор надання адміністративних послуг Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області...

Розпорядженн я
Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка