Пошук по сайту


Перевірки суб'єктів малого підприємництва службою захисту прав споживачів (Держспоживзахист)

Перевірки суб'єктів малого підприємництва службою захисту прав споживачів (Держспоживзахист)

Перевірки суб'єктів малого підприємництва службою захисту прав споживачів (Держспоживзахист)

ТЕМАТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КОНСУЛЬТАЦІЙ

Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік


Київ - 2005
Перевірки суб'єктів малого підприємництва службою захисту прав споживачів (Держспоживзахист)
1. Підстави перевірки Держспоживзахисту

Планові перевірки здійснюються співробітниками державного органу у справах захисту прав споживачів з "профілактичною" метою. Відбуватися вони повинні не частіше, ніж раз на рік, причому попереджати про візит в 10-дневний термін “захисники” не зобов'язані.

Решта відвідин “захисників” позапланова і здійснюються виключно за скаргами споживачів. Це положення закріплене як в Указі Президента "Про дерегулювання...", так і в наказі Держстандарту №105 від 08.02.2000 р.

Причому нашим законодавством визначено, що споживач - це тільки фізична особа. Юридична особа споживачем не є, навіть якщо придбаває товари або одержує послуги для власних потреб, окрім випадків, передбачених законами, в яких прямо указується, що споживачем може бути і юридична особа (наприклад, споживачем послуг зв'язку є і фізичні, і юридичні особи).

Скарга споживача повинна подаватися письмово і містити відомості про нього: прізвище, ім'я по батькові, місце мешкання, серія і номер паспорта, а також дані про товар, при продажу якого були порушені права споживача. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення їм квитанції, товарного або касового чека або іншого письмового документа, а по товарах, на які встановлені гарантійні терміни, - технічного паспорта або іншого замінюючого його документа.

Таким чином, інспектор управління по захисту прав споживачів може прийти на підприємство, що надає товари або послуги населенню, за конкретною скаргою, а перевірити підприємство за "повною програмою" - в рамках своїх повноважень.
2. Превентивні заходи суб'єктів малого підприємництва щодо запобігання перевірок

1. Знайдіть інформацію про товари

Згідно з законом інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити:

- найменування нормативних документів, вимог яких повинні відповідати товари (роботи, послуги);

- перелік основних споживацьких властивостей товарів (робіт, послуг), а відносно продуктів харчування - склад, калорійність, зміст шкідливих для здоров'я речовин, порівняно з допустимими по нормам, і протипоказання до застосування;

- ціну і умови придбання;

- дату виготовлення;

- гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

- правила і умови ефективного використовування товарів (робіт, послуг);

- термін служби (придатності) товарів (результатів робіт), відомості про можливі дії споживача по його закінченні, а також про можливі наслідки при невиконанні цих дій;

- найменування і адреса виробника (виконавця, продавця) і підприємства, що здійснює його функції по ухваленню претензій від споживача, а також виконує ремонт, технічне обслуговування.

Якщо товар за певних умов може представляти небезпеку для життя і здоров'я споживача або небезпеку для його майна, виробник (продавець, виконавець) повинен довести ці відомості до споживача. Частина необхідних вам відомостей вже міститься на упаковках, товарів, звірте їх наявність з нашим списком і додайте інформацію, якої не достає.

2. Запасіться документацією

Споживачу повинна бути надана інформація про сертифікацію, про номер ліцензії, дату її видачі і орган, що видав її, якщо вони є.

Приватному підприємцю, навіть торгуючому на ринку, незайвим матиме на своєму робочому місці як свідоцтво на право займатися підприємницькою діяльністю, так і сертифікати (їх копії) товарів, що продаються, якщо товар підлягає сертифікації.

Радимо також запастися ГОСТами, Технічними умовами і іншою нормативною документацією, що регламентує якість і маркіровку пропонованих товарів (робіт, послуг).

3. Розберіться в термінах придатності

Термін придатності передбачається для товарів, які погіршують свої якості з часом. Термін придатності встановлюється для продуктів харчування, товарів хімічної промисловості і медикаментів. Передбачте в договорі з постачальником, що товар буде належно маркірований, тобто на ньому буде вказаний і термін придатності, і інші необхідні дані про товар.

4. Оформіть "Куточок споживача" де розміщується наступна інформація:

- адреса і телефон територіального органу захисту прав споживача;

- прізвище відповідального за якість товарів і послуг на підприємстві;

- книга "Відгуків і пропозицій", з віддзеркаленням в ній заходів, прийнятих по зауваженнях споживачів.

Інформація, що міститься на стенді, допоможе вам уникнути звинувачення в порушенні прав споживача на отримання інформації.

5. Перекладіть інструкції українською мовою.

Перекладіть інструкції українською мовою і прикладайте їх до купленого товару.

6. Про якість товарів. У будь-якому випадку, якщо виникла суперечка з приводу належної якості, його можна вирішити, провівши експертизу товару. Експертиза проводиться за рахунок підприємства, але якщо йдеться про подальші санкції, то скупитися на неї, мабуть, не варте.

Постанова КМ України „Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"

від 2 квітня 1994 р. N 215
ПОРЯДОК

відбору у суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до відбору у суб'єктів господарської діяльності - підприємств (їх об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, зразків або проб товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів (далі - зразки товарів) для перевірки їх якості на місці або проведення дослідження (експертизи)* у відповідних лабораторіях та інших установах.
2. Відбір зразків товарів проводиться з метою визначення відповідності їх якісних показників вимогам державних і галузевих стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, що діють на території України (далі - нормативні документи). 
3. Відбір зразків товарів для перевірки їх якості проводиться службовою особою Держстандарту та його територіальних органів, його органів у Автономній Республікці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - службова особа), яка має відповідне посвідчення у присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги)**, та, при можливості, представника суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється, і оформляється актом відбору зразків (проб) товарів.
Продавець (виконавець) і представник суб'єкта господарської діяльності повинні створити належні умови для виконання робіт, пов'язаних з відбором зразків товарів.
4. Форма акта відбору зразків (проб) товарів затверджується Держстандартом. В акті зазначається кількість відібраних зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом), для якого виду досліджень вони відібрані та за якими показниками проводитиметься їх дослідження, а також робиться запис про заборону реалізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 5 цього Порядку), до отримання результатів дослідження. 
Акт складається у трьох примірниках і підписується службовою особою, яка проводила відбір зразків товару, а також продавцем (виконавцем) і представником суб'єкта господарської діяльності, у разі його присутності під час перевірки. Перший примірник залишається у службової особи, другий - додається до відібраних зразків товару, третій - залишається у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарської діяльності.

Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарської діяльності мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду з результатами перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарської діяльності підписати акт службова особа, яка проводила відбір зразків товару, робить запис в акті про те, що зазначені особи ознайомлені із змістом акта і від його підписання відмовилися. 
5. Кількість зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом), що відбираються для проведення дослідження, визначається відповідними нормативними документами на аналогічні вітчизняні товари.
Під час перевірки якості технічно складних і великогабаритних товарів дозволяється відбір для дослідження їх складових частин без пошкодження основного виробу.
У разі перевірки якості товарів, що швидко псуються або з терміном придатності, що минає, відбір зразків здійснюється, як правило, без заборони реалізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки. У тих випадках, коли в нормативних документах передбачено за негативних результатів дослідження таких товарів повторне проведення відбору їх зразків, дозволяється відразу відбирати зразки у подвійній кількості, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів. 
6. Відібрані зразки товарів упаковуються на місці відбору у присутності продавця (виконавця), представника суб'єкта господарської діяльності, у разі його присутності під час перевірки, і опломбовуються або опечатуються службовою особою, яка надсилає їх до лабораторії чи іншої відповідної установи для дослідження. 
В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів залишаються у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарської діяльності для тимчасового відповідального зберігання, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів. 
7. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків товарів не повинні погіршувати їх якість. За збереження і своєчасність доставки зразків товарів для дослідження відповідає службова особа, що їх відбирала.
8. Дослідження відібраних зразків товарів здійснюється в лабораторіях чи відповідних установах, що входять до сфери управління Держстандарту, а також в лабораторіях підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
У разі потреби дослідження відібраних зразків може проводитися безпосередньо в лабораторії суб'єкта господарської діяльності, який є виробником товарів, у присутності службової особи.
9. Результати дослідження відібраних зразків товарів і відповідне рішення щодо партії товарів, реалізація (відвантаження) якої була затримана, повідомляються службовою особою, що відбирала ці зразки, суб'єкту господарської діяльності: стосовно товарів, що швидко псуються, - негайно, стосовно інших товарів - не пізніше двох днів після одержання результатів дослідження.
Дослідження якості товарів проводиться в термін, який визначається виходячи з того, щоб результати цього дослідження і відповідне рішення суб'єкт господарської діяльності одержав стосовно товарів, що швидко псуються, - до початку другої половини терміну їх придатності, а стосовно інших товарів - до початку останньої третини терміну їх придатності, але не пізніше ніж через три тижні після відбору зразків.
У разі коли отримано негативний результат дослідження відібраних зразків товарів, службова особа, що їх відбирала, вживає заходів, передбачених законодавством про захист прав споживачів.
10. Оплата вартості відібраних зразків товарів та їх упаковки, транспортування товарів і проведеного дослідження здійснюється за рахунок суб'єктів господарської діяльності, що перевіряються.
Списання відібраних зразків товарів здійснюється суб'єктом господарської діяльності на підставі акта відбору зразків (проб) товарів, а оплата вартості дослідження провадиться після надходження рахунку лабораторії чи іншої відповідної установи у 3-денний термін.
Відібрані зразки товарів, що після дослідження не втратили якості та придатні для подальшої реалізації, в обов'язковому порядку повертаються службовою особою суб'єкту господарської діяльності, який відображає це у прибутковій накладній із записом: повернення після перевірки якості. Один примірник прибуткової накладної видається службовій особі.
11. Держстандарт, його територіальні органи, лабораторії та інші відповідні установи ведуть облік відібраних зразків товарів. Підставою для списання зразків товарів зазначеними органами, лабораторіями, установами є результати досліджень, протоколи дегустації та порівняльних оглядів якості товарів і прибуткові накладні суб'єктів господарської діяльності, що перевірялися.
12. Службовим особам забороняється використовувати для дослідження товари, які пред'являються особами, що їх придбали.
13. Під час відбору зразків товарів для перевірки їх якості службові особи зобов'язані суворо дотримувати вимог законодавства України і не порушувати прав громадян і суб'єктів господарської діяльності, що охороняються законом.
ПОРЯДОК

проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари
Основні вимоги до контрольної перевірки
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги та реалізовані товари (далі - контрольна перевірка) суб'єктами господарської діяльності - підприємствами (їх об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. 
2. Контрольна перевірка проводиться службовою особою Держстандарту та його територіальних органів, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - службова особа), яка має відповідне посвідчення, в присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги)*, та, при можливості, представника суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється, і оформлюється актом контрольної перевірки. 
До участі у контрольній перевірці службова особа може залучати представників громадських організацій та споживачів, за їхньою згодою.
3. Форма акта контрольної перевірки затверджується Держстандартом.
4. Контрольна перевірка проводиться з метою встановлення відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за реалізований споживачеві товар (замовлену, надану послугу) справжній його вартості, як правило, шляхом негласної контрольної закупівлі товару (замовлення, одержання послуги). При цьому службовою особою перевіряється фактична кількість, міра, маса, об'єм, якісні показники, ціна і вартість цього товару (послуги), правильність підрахунку і остаточного розрахунку за реалізований товар (замовлену, надану послугу). 
Контрольне замовлення на одержання послуги службовою особою проводиться відповідно до пункту 17 цього Порядку.
Контрольна перевірка може проводитися шляхом перевірки службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар (замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також шляхом перевірки підготовлених для продажу товарів, попередньо розфасованих у суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється. 
5. Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою особою відразу після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та видачі розрахункового документа встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги). 
Якщо продавцем (виконавцем) не видано розрахункового документа встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.
6. Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні залишатися, як правило, на місці (на прилавку, у вузлі розрахунку тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше місце лише в присутності продавця, що здійснив їх продаж, та, при можливості, представника суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється. 
7. Перевірка фактичної кількості товару проводиться шляхом його перерахування, а міри, маси та об'єму - переважування (перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.
Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби) для перевірки їх якості, за результатом якої приймається відповідне рішення. 
Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) проводиться шляхом визначення: 
відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній картці тощо); 
правильності обгрунтування цін (тарифів) та дотримання нормативних актів щодо ціноутворення;
достовірності наданої споживачам інформації про ціни (тарифи) на товари (послуги), правильності застосування цін при продажу товарів. 
Перевірка підрахунку і остаточного розрахунку справжньої вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості усіх закуплених товарів (наданих послуг). 
8. Контрольна перевірка проводиться у такій послідовності:
а) визначення:
правильності заповнення розрахункового документа встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (надання послуги), та грошового розрахунку; 
правильності реалізації товару (надання послуги) за кількістю, мірою, масою, об'ємом;
якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару (послуги); 
стану дотримання та правильності застосування цін;
суми справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги); 
б) зіставлення справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги) з одержаною продавцем (виконавцем) платою та складання за наслідками контрольної перевірки відповідного акта. 
Акт складається у двох примірниках і підписується службовою особою, яка проводила контрольну перевірку, а також продавцем (виконавцем) і представником суб'єкта господарської діяльності, у разі його присутності під час перевірки. Перший примірник залишається у службової особи, другий - у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарської діяльності. 
Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарської діяльності мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду з результатами контрольної перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарської діяльності підписати акт службова особа, яка проводить перевірку, робить запис в акті про те, що зазначені особи ознайомлені із змістом акта і від його підписання відмовилися. 
У разі виявлення недоліків на будь-якому етапі контрольної перевірки службова особа складає проміжний акт, який підписується особою, що допустила порушення, та представником суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється (у разі його присутності під час перевірки). 
9. Якщо неможливо повернути товар (послугу), який було використано (одержано) під час контрольної перевірки, про що зазначається в акті контрольної перевірки, відшкодування затрат відноситься на результати діяльності суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється.
10. Під час контрольної перевірки службові особи зобов'язані суворо дотримувати вимог законодавства України і не порушувати прав громадян і суб'єктів господарської діяльності, що охороняються законом.
Особливості проведення контрольної перевірки у суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі і громадського харчування

11. Контрольною перевіркою встановлюється фактична (чиста) кількість, міра, маса, об'єм товарів, закуплених для контролю.
Продовольчі товари, що не мають промислової упаковки, у разі переважування (перемірювання) на вимогу службової особи звільнюються продавцем від паперової обгортки і шнурованих матеріалів, зачищаються їхні забруднені поверхні та обвітрені зрізи (поверхній пожовклий шар у жирів). 
12. Контрольне переважування (перемірювання) товарів проводиться, як правило, із застосуванням тих вимірювальних приладів (засобів вимірювання), що використовувалися продавцем, з наступною перевіркою на контрольних вимірювальних приладах, стан яких відповідає вимогам відповідних нормативних документів.
13. Перевірка маси квашеної капусти і солоно-маринованих грибів проводиться шляхом їх переважування разом з соком, розсолом, маринадом. Солоні квашені огірки, помідори і мочені яблука зважуються без рідини (розсолу). Нефасовані оселедці, інші рибтовари, жива (снула) і морожена риба переважуються без тузлуку (розсолу), води, льоду. 
14. Перевірка об'єму рідини (лікеро-горілчаних виробів, вина, пива тощо) проводиться за методом перевірки контрольної порції мірною колбою, циліндром (за нижнім краєм меніска), які відповідають вимогам нормативних документів. Мірна колба, циліндр, а також лійка, за допомогою якої проводиться переливання, повинні бути попередньо ополоснуті такою ж рідиною. 
15. Перевірка маси заздалегідь розфасованих суб'єктами господарської діяльності сфери торгівлі і громадського харчування товарів проводиться шляхом переважування (з дотриманням відповідних вимог) 10 одиниць (порцій) цього товару (однієї дози, упаковки і дати розфасовки) або його залишку з наступним визначенням середньої ваги однієї одиниці (порції) товару. 
Особливості проведення контрольної перевірки у суб'єктів господарської діяльності сфери послуг

16. Контрольна перевірка проводиться на різних стадіях надання послуги - під час оформлення замовлення, її отримання, виконання робіт і під час остаточного розрахунку, як правило, шляхом аналізу документів, що засвідчують факт оформлення і надання послуги (договір, квитанція, розписка, касовий чек тощо), на відповідність обсягу і вартості послуги діючим тарифам, калькуляції, прейскурантам (з урахуванням конкретного виду послуг) і перевірки правильності розрахунку за використані матеріали, сировину, комплектуючі вироби, фурнітуру тощо, сплати (утримання) штрафів (пені, неустойки). 
17. Отримання послуги під час контрольної перевірки здійснюється службовою особою в особливих випадках (якщо для цього є обгрунтовані підстави) за письмовим дозволом керівників Держстандарту, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або їх заступників. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності„
З метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України постановляю:
1. Установити, що органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - контролюючі органи), проводять планові та позапланові виїзні перевірки.
2. Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу.
Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.
3. Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:
а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;
б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;
в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;
г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;
е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.
Позапланові виїзні перевірки з підстави, визначеної у пункті "е" частини першої цієї статті, проводяться лише органами державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
4. Вищестоящий контролюючий орган може за власною ініціативою перевірити достовірність висновків нижчестоящого контролюючого органу шляхом перевірки документів обов'язкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності або висновків акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом. Вищестоящий контролюючий орган вправі прийняти рішення щодо повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу. Державна податкова адміністрація України вправі прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, коли таке рішення оформляється наказом за підписом її Голови.
5. Контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є:
а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;
б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;
в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.
Зазначені у цій статті контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності лише в межах їх компетенції, визначених у частині першій цієї статті.
Здійснення планових та позапланових виїзних перевірок з питань, визначених у частині першій цієї статті, іншими державними органами забороняється.
Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної податкової служби. Порядок координації проведення таких перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Установити, що рішення про вилучення документів первинного обліку, зупинення операцій на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, а також заборону відчуження майна суб'єкта підприємницької діяльності у зв'язку з порушенням податкового, бюджетного або валютного законодавства можуть прийматися лише органами державної податкової служби, а у випадках, визначених митним законодавством, - митними органами.
7. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник. Форма та порядок ведення журналу встановлюються Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
8. Установити, що нормативно-правові акти контролюючих органів, які регламентують порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, погоджуються з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
9. Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою компанією.
10. Установити, що державні органи у справах захисту прав споживачів здійснюють позапланову перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності виключно на підставі отриманих від споживачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог законодавства про захист прав споживачів.
Скарга споживача повинна подаватися в письмовому вигляді і містити відомості про його прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також дані про товар, при продажу якого були порушені права споживача. Органи у справах захисту прав споживачів не мають права розголошувати зазначені відомості про споживача, який подав скаргу.
11. Органи, які здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності або видають ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, а також видають інші дозволи, передбачені законодавством, не можуть ставити як умову реєстрації чи видачі ліцензій, інших дозволів відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб.
12. Товари (продукція), крім продуктів харчування, якість та відповідність яких підтверджена сертифікатами, що видані за межами України, згідно з міжнародними стандартами ISO та іншими міжнародними стандартами, не потребують повторної сертифікації в Україні. Перелік міжнародних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України.
13. Індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митних цілях установлюються на підставі статистичної оцінки рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку. Індикативні або звичайні ціни не можуть встановлюватися органами виконавчої влади, які використовують їх для нарахування та стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів) та неподаткових платежів, крім випадків відсутності статистичних даних про рівень цін на окремі види товарів (робіт, послуг).
14. Органи виконавчої влади не можуть приймати рішення щодо запровадження будь-яких заборон або обмежень підприємницької діяльності, якщо повноваження на запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбачені законодавством.
15. Обмеження у строках та підставах проведення перевірок суб'єкта підприємницької діяльності, визначені цим Указом, не поширюються на перевірки, що проводяться на особисте прохання суб'єкта підприємницької діяльності, або перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства, а також на перевірки суб'єктів господарської діяльності, які мають заборгованість із заробітної плати працівникам.
16. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.
17. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.





 

Президент України

Л. КУЧМА

Київ

23 липня 1998 року

N 817/98


 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 112
ПОРЯДОК

 координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами
1. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - планові виїзні перевірки) розпочинаються всіма контролюючими органами, визначеними Указом Президента України від 23 липня 1998 р. N 817, одночасно в день, установлений органом державної податкової служби, який повідомляється суб'єкту підприємницької діяльності та всім контролюючим органам за 10 днів до початку перевірки.

У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість спільної роботи працівників суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні строки, погоджені контролюючими органами із суб'єктом підприємницької діяльності.

При цьому строки перевірки не потребують погодження з відповідним органом державної податкової служби.
2. Формування планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється щокварталу всіма контролюючими органами за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності.

До 20 числа останнього місяця поточного кварталу плани-графіки на наступний квартал погоджуються кожним контролюючим органом з відповідним органом державної податкової служби міського, районного або обласного рівня в частині проведення одночасної перевірки.

Не потребують погодження строки проведення перевірок, які у плановому періоді передбачаються тільки одним з контролюючих органів.

У разі непогодження планів-графіків з відповідним органом державної податкової служби міського, районного або обласного рівня в частині проведення одночасної перевірки суб'єкт підприємницької діяльності має право не допускати перевіряючих на об'єкт перевірки.

Під час погодження проведення планових виїзних перевірок пріоритетними визнаються встановлені органами державної податкової служби строки, які не перевищують 30 робочих днів, крім перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн. гривень і більше, строки проведення яких можуть перевищувати 30 робочих днів. Продовження строків проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу вищого рівня.
3. Плани-графіки планових виїзних перевірок є інформацією з обмеженим доступом.
4. Заміна у планах-графіках суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, та зміна строків проведення планових виїзних перевірок забороняється, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності, припинення його діяльності на тривалий час тощо). У зв'язку з цим про зміни, що вносяться до планів-графіків, інформуються відповідні контролюючі органи у триденний строк з моменту прийняття такого рішення.
5. Керівник відповідного контролюючого органу несе персональну відповідальність за дотримання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок.
6. До проведення планових виїзних перевірок контролюючі органи мають право залучати як експертів фахівців інших державних органів.
7. За результатами проведеної планової виїзної перевірки працівниками кожного контролюючого органу складається окремий акт (довідка) відповідно до їх компетенції та вживаються необхідні заходи.

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Перевірки суб'єктів малого підприємництва податковою службою тематичні...
Органи державної податкової служби у випадках, у межах компетенції та в порядку, встановлених законами України, мають право

Перевірки суб'єктів малого підприємництва санітарно-епідеміологічною...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Концепція проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування,...
Диним шляхом розв'язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого...

Щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності...

Ставка єдиного податку
Для суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб передбачено можливість обрання однієї з двох ставок податку

Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”...
Перевірка суб'єктів малого підприємництва Контрольно-ревізійним управлінням (кру)

«Єдиноподатники» не перераховують до бюджету збір за видачу дозволу...
Лист Міністерства юстиції України від 19. 05. 2010 р. №6091-0-4-10-20 "Щодо порядку ведення обліку доходів І витрат суб’єктами малого...

Перевірки прокуратури тематичні матеріали до консультацій розроблено...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Перевірки органів пожежного нагляду, Державного комітету стандартизації,...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Перевірки з охорони праці
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. На підставі викладеного Держпраці України та її...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка