Пошук по сайту


Цивільний процесуальний кодекс україни

Цивільний процесуальний кодекс україни

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(витяг станом на 06.07.2005р.)

Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до

законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій,

розгляду і вирішення справи.
Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених,

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть

звертатися органи та особи, яким надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні

інтереси.
Стаття 38. Участь у справі представника
1. Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону

захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та

інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім

справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі

особисто або через представника.
2. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати

в цій справі представника.
3. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах

повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх

представники.
Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка

досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність

і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в

суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.
Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження

представників
1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які

беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:
1) довіреністю фізичної особи;
2) довіреністю юридичної особи або документами, що

посвідчують службове становище і повноваження її керівника;
2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена

нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель

працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні

чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.
3. Довіреність від імені юридичної особи видається за

підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом

або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.
4. Повноваження адвоката як представника можуть також

посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським

об'єднанням, або договором.
5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з

них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.
6. Фізична особа може надати повноваження представникові за

усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання.
Стаття 44. Повноваження представника в суді
1. Представник, який має повноваження на ведення справи в

суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі

процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.
2. Обмеження повноважень представника на вчинення певної

процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому

довіреності.
3. Підстави і порядок припинення представництва за

довіреністю визначається статтями 248-250 Цивільного кодексу

України.
4. Про припинення представництва або обмеження повноважень

представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом

подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому

засіданні.
5. У разі відмови представника від наданих йому повноважень

представник не може бути у цій самій справі представником іншої

сторони.
Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким

законом надано право захищати права, свободи

та інтереси інших осіб
1. У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної

Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади,

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть

звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів

інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь

у цих справах.
Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом

надано право захищати права, свободи та інтереси

інших осіб
1. Органи та інші особи, які відповідно до статті 45 цього

Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи

суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи,

в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову

угоду.
Стаття 107. Суд першої інстанції
1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного

судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими

та міськрайонними судами.
Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням

відповідача
1. Позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її

проживання.
2. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім

місцезнаходженням.
Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися

також за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння

шкоди чи виконання договору.
6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних

або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання

шкоди.
7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва

юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх

місцезнаходженням.
8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце

виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в

певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих

договорів.
12. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким

згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної

підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.
Стаття 118. Пред'явлення позову
1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду

першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається

судді в порядку черговості.
2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька

вимог, які пов'язані між собою.
Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
1. Позовна заява подається в письмовій формі.
2. Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я

представника позивача, якщо позовна заява подається представником,

їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер

засобів зв'язку, якщо такий відомий;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,

наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.
3. Позовна заява підписується позивачем або його

представником із зазначенням дати її подання.
4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам,

встановленим законом.
5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують

сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне

забезпечення розгляду справи.
6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист

прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути

зазначені підстави такого звернення.
7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до

позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що

підтверджує його повноваження.
Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї

документів
1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії

всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості

відповідачів і третіх осіб.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Цивільний кодекс україни

Контрольні запитання до іспиту з курсу
Господарський процесуальний кодекс України; його значення в організації та діяльності господарських судів

Території. Тож, основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні...
Правовою базою для здійснення діяльності об’єднанням є Цивільний кодекс, Житловий кодекс, інші нормативно-правові акти, а також статут...

Доктрина про міжнародний цивільний процес
Вико­ристовуючи термін "міжнародний цивільний процес", пам'ята­ють про його умовність. Поняття "міжнародний цивільний процес" сформувалося...

Закон української рср
Стаття Затвердити Цивільний кодекс Української рср І ввести його в дію з 1 січня 1964 року

Господарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі

Перелік питань на державний іспит зі спеціальності “Публічне адміністрування”
Процесуальний та інституційний вимір політики. Поняття І різновиди політичних процесів

Лекція з курсу "Цивільний захист"
Тема: "Надзвичайні ситуації в Україні та їх вражаючі фактори не природного характеру"

Кримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...

Міністерство регіонального розвитку та будівництва україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка