Пошук по сайту


Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р. N 3678/Л/17-3115 Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів та можливості здійснення адвокатської діяльності за спрощеною системою оподаткування

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р. N 3678/Л/17-3115 Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів та можливості здійснення адвокатської діяльності за спрощеною системою оподаткування


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.04.2005 р. N 3678/Л/17-3115
Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів та можливості здійснення адвокатської діяльності за спрощеною системою оподаткування
З 1 січня 2004 року оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема приватну нотаріальну діяльність, охоплюється нормами Закону України від 22 травня 2003 року N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).
Відповідно до пункту 1.15 статті 1 Закону "податковий агент" - це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.
Якщо приватний нотаріус у своїй практиці застосовує працю найманих працівників, то він зобов'язаний виконувати всі функції, передбачені для податкового агента пунктом 1.15 статті 1 Закону щодо виплачуваних таким працівником доходів (заробітної плати) та виконувати інші норми Закону стосовно порядку утримання та сплати (перерахування) утриманого податку до бюджету, подання звітності за ф. 1ДФ тощо.
Щодо застосування спрощеної системи оподаткування приватними нотаріусами, то перехід на спрощену систему оподаткування є можливим тільки для суб'єктів підприємницької діяльності. Правові норми щодо здійснення фізичними особами підприємницької діяльності встановлені, зокрема, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, які набрали чинності з 1 січня 2004 року. Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюється Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. З 1 липня 2004 року державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб здійснюється у порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 року "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Підпунктом 9.12.1 пунктом 9.12 статті 9 Закону встановлено, що оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту. До спеціального законодавства належить спеціальна (спрощена) система оподаткування, яка регулюється Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746) (далі - Указ), та звичайна/загальна система оподаткування (згідно з IV розділом Декрету "Про прибутковий податок з громадян", крім фіксованого податку).
Згідно з Указом фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, при додержанні ними умов, визначених статтею 1 цього Указу, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів від здійснення такої підприємницької діяльності за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку, у розмірі, встановленому місцевою радою, залежно від виду підприємницької діяльності за місцем державної реєстрації такої особи.
Діяльність нотаріусів, зокрема, приватних нотаріусів регулюється Законом України "Про нотаріат", згідно якого приватні нотаріуси не можуть бути зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності.
Стосовно порядку оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність повідомляємо, що спеціального розділу (групи статей), де б у цілому йшлося про особливості оподаткування доходів осіб, які здійснюють "незалежну професійну діяльність" і, зокрема приватну нотаріальну діяльність, у Законі немає.
Згідно із пунктом 1.3 "з" статті 1 Закону, доходом з джерелом його походження з України визначено будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, зокрема, у вигляді доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України.
Доходи приватного нотаріуса - це сума коштів, що сплачується клієнтами за вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг правового характеру.
З повагою,
 


Заступник Голови 


С. І. Лекарь  
З інформаційних ресурсів Інтернету.
  


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.12.2004 р. N 24279/7/17-3117
ДПАУ розглянула лист з питань оподаткування доходів приватних нотаріусів і повідомляє.
Згідно із ст. 31 Закону України "Про нотаріат" приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.
Статтею 32 цього ж Закону встановлено, що з доходу приватного нотаріуса справляється податок з доходів фізичних осіб за ставками, встановленими чинним законодавством України.
Таким законодавством з 1 січня 2004 року є Закон України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889), який встановлює (п. 1.3 ст. 1), що доходом фізичних осіб з джерел на території України є будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, в тому числі дохід від здійснення незалежної професійної діяльності (пп. "з" п. 1.3 ст. 1 Закону). Цей же дохід визначено як об'єкт оподаткування у резидентів України (ст. 3 Закону). Діяльність приватних нотаріусів відноситься до незалежної професійної діяльності, за умови, що вони не є найманими працівниками (п. 1.9 ст. 1 Закону N 889).
Оскільки Законом N 889 не встановлено окремого порядку оподаткування доходів приватних нотаріусів, то їх доходи, одержані від здійснення незалежної професійної діяльності, з вищезазначених підстав підлягають оподаткуванню на загальних підставах, а саме: податковим агентом, що їх виплачує, у джерела виплати за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону (13 % протягом 2004 - 2006 років). Якщо ж приватний нотаріус одержує доходи від осіб, які не є податковими агентами, тобто згідно з пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону - від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, то приватний нотаріус повинен до 1 квітня року, наступного за звітним, подати річну податкову декларацію, де зазначити доходи, одержані від таких осіб (статті 8, 17, 18, 19 Закону). При цьому приватні нотаріуси, що одержують доходи не від податкових агентів, є особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з таких одержуваних ними доходів (статті 17, 20 Закону).
Разом з тим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. N 410 "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек", розробленою на підставі Закону "Про іпотеку", визначено, що за внесення запису до Реєстру, а також змін і додаткових відомостей до запису, видачу витягів справляється плата. Кошти, що надходять від фізичних та юридичних осіб, зараховуються на рахунок адміністратора Реєстру і спрямовуються виключно на забезпечення ведення Реєстру (пункти 36 та 38 постанови). Постановою також передбачається внесення (перерахування) одержаної з клієнтів такої плати у встановленому цією постановою розмірі (повною сумою) до державного підприємства "Інформаційний центр" - адміністратора Реєстру. При цьому п. 4 ст. 10 постанови передбачено пред'явлення іпотекодержателем реєстратору документа про сплату за внесення запису до Реєстру.
Враховуючи наведене, якщо плата, що справляється за внесення запису до Реєстру, а також змін і додаткових відомостей до запису, видачу витягів, у встановлених постановою розмірах сплачується іпотекодержателями (як юридичними, так і фізичними особами) самостійно та ними приватному нотаріусу пред'являється документ про її сплату, то сума такої плати не є доходом приватного нотаріуса, тобто не є об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб.
Щодо правових підстав справляння зазначеної плати безпосередньо приватними нотаріусами у готівковій формі, то за роз'ясненням з цього питання пропонуємо звернутися до Міністерства юстиції України.
 


Заступник Голови 


С. Лекарь  
Надруковано:

"Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации",

N 13, 28 березня 2005 р.
 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула Вашого листа від 12. 04. 2007 щодо порядку справляння державного мита при укладанні...

Особливості постановки на облік, оподаткування доходів, подання звітності...
Адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»...

Щодо правомірності сплати підприємством тов фіксованого сільськогосподарського податку
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної податкової адміністрації в Київській області щодо правомірності...

6. Оподаткування підприємницької діяльності
Суб'єкти й об'єкти податкових правовідносин, законодавча база й принципи побудови системи оподаткування

Щодо оподаткування доходів отриманих адвокатами незалежниками податком...

09. 07. 09р. №14316/7/17-0317 Державні податкові адміністрації в...
Державна податкова адміністрація України з метою покращення адміністрування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних...

Державна податкова адміністрація україни
Щодо податкового обліку рентних платежів, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи суб'єктів господарювання,...

План Вступ Розділ Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого...
Розділ Основні проблеми та шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні

Договір позички та податок з доходів фізичних осіб
Чи виникає об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб у разі безоплатного надання фізичною особою об’єкта нерухомого майна...

Державна податкова адміністрація україни
Державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, СевастополіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка