Пошук по сайту


П л а н вступ - Сторінка 4

П л а н вступ

Сторінка4/4
1   2   3   4
2

Міністерство сільського господарства України, Державний комітет України по соціальному розвитку села визначає обсяги державних централізованих капіталовкладень на будівництво шляхів, а також меліорацію землі селянських (фермерських) господарств, а у трудонедостатних населених пунктах, крім того на будівництво житла та господарських будівель. При виконанні селянськими (фермерськими) господарствами названих робіт власними силами за проектом спеціалізованих організацій, вартість їх відшкодовується за рахунок республіканського бюджету.3

Громадянам, які переселяються в трудонедостатні населені пункти з метою створення селянських (фермерських) господарств: надається одноразова грошова допомога при переселенні за рахунок республіканського (при міжобласному переселені) бюджетів у розмірі 15 мінімальних окладів на голову сім’ї та однієї четвертої частини цієї допомоги на кожного члена сім’ї; за ними зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва у роботі у зв’язку з переселенням перевищує один місяць без врахування проїзду від місця виходу до місця вселення.1

Агропромбанк “Україна” для підтримки новостворених селянських (фермерських) господарств надає їм разові кредити, сплата процентів за користування якими в перші три роки проводиться в розмірі до 50 відсотків за рахунок коштів Українського фонду підтримки селянських (фермерських) господарств.

Державний Комітет України по хлібопродуктах, Міністерство сільського господарства і продовольства України забезпечує селянське (фермерське) господарства за їх заявками насінням у позичку з поверненням у встановленому порядку.2

Селянським (фермерським) господарствам надається право придбання частки майна акцій підприємств харчової промисловості сервісних будівельних і торгівельних підприємств інших виробництв агропромислового комплексу при здійсненні приватизації на умовах рівних з їх колективами.3

Селянським (фермерським) господарствам гарантується самостійність у визначені напряму виробничої діяльності на право повної власності на свою продукцію, їм надається право на добровільне на (договірній основі) прийняття державного замовлення на продукцію чи на вільну торгівлю, крім випадків передбачених законодавством.4

Селянське (фермерське) господарство звільняється від оподаткування доходів, одержаних від сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності, крім випадків передбачених законодавчими актами України.

Члени селянського (фермерського) господарства звільняються від сплати прибуткового податку з доходів, одержаних ними від роботи в цих господарствах.5

Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів селянського (фермерського) господарства. Втручання в господарську або іншу діяльність селянських (фермерських) господарств з боку державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається. Збитки, заподіяні селянському (фермерському) господарству неправомірним втручанням в його діяльність підлягають відшкодуванню. Спори про відшкодування збитків вирішується судом, арбітражним судом або трітейським судом.1

В И С Н О В К И
Як відомо, Україна є великою аграрною державою. В наш час економічних перетворень і реформ розвиток сільського господарства є одним з першочергових завдань молодої держави. Головна мета – перейти від державного монополізму в сільському господарстві до колективного і приватного виробництва. Одну з провідних ролей в цьому завданні відіграють селянські (фермерські) господарства.

Законодавчі органи нашої держави, прийнявши Закон “Про власність”, “Про підприємництво”, підготували нормативний фундамент для утворення селянських (фермерських) господарств, але основою для їх діяльності стало прийняття Закону “Про селянське (фермерське) господарство”. Ним були врегульовані всі основні питання створення, діяльності і припинення діяльності селянських (фермерських) господарств.

Цей Закон дав змогу працівникам сільського господарства відчути себе підприємцями, що в свою чергу сприяло удосконаленню виробництва, збільшення доходів, а отже і загальному покращенню економіки.

Законодавець подбав також і про землю, яка є основою сільського господарства. Прийняття Закону “Про плату за землю” внесення вагомих змін до Земельного Кодексу, все це дозволило працівникам селянських (фермерських) господарств відчути себе господарями землі, надало їм впевненості в своїх можливостях її використання.

Звичайно, не все проходить в ідеальному варіанті. Сільськогосподарські відносини часто змінюються і ці зміни потребують законодавчого закріплення. З цих причин вже були внесені зміни до Закону “Про селянське (фермерське) господарство” і інших нормативних актів, пов’язаних з діяльністю цих господарств. Про те, такі зміни є обов’язковим наслідком динамічності реформ.

Отже, в нашій державі створена достатня нормативна база для розвитку селянських (фермерських) господарств, які можна надіятись, в майбутньому складуть основу приватного сектора сільського господарства і піднесуть наше аграрне виробництво на рівень розвинутих держав Європи.

С П И С О К Л І Т Е Р А Т У Р И
1.Закон України “Про селянське (фермерське) господарство”

//Відомості Верховної Ради – 1993р. № 32//.

2.Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

“”Відомості Верховної Ради – 1992р. № 32//.

3.Закон України “Про підприємництво”

//Відомості Верховної Ради – 1991р. № 14//.

4.Закон України “Про власність”.

//Відомості Верховної Ради – 1991р. № 20//.

5. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”.

//Відомості Верховної Ради – 1992р. № 20//.

6.Земельний Кодекс України.

//Земельне і сільськогосподарське законодавство. Харків. Основа 1994р.//.

7. Закон України “Про плату за землю”.

//Відомості Верховної Ради – 1996р. № 45//.

8.Закон України “Про заставу”.

Відомості Верховної Ради – 1992р. № 47//.

9.Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

// Голос України – 1996р. 13 липня.//

10.Постанова КМУ “Про розвиток селянських (фермерських) господарств”.

//Аграрне законодавство України. Випуск – 1 К.Юрінком 1996р. с.176//.

11.Аграрне право України.

//К.Юрінком. 1996р. с.286-299.//.1

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.2.с.314//

2 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996 р. с.285-286.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.3. с. 315//

2 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.3. с. 315//

3 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996 с.287

4 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.9 с.319//

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

2 Земельний кодекс України. //Земельне і сільськогосподарське законодавство. Харків. Основа 1994 ст.50 с.37//.

3 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

4 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.5. с.316.//

1 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996 р. с. 291.

2 Законом України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст. 6 с. 317.//.

1 Закон України «Про селянське (фермерське ) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.7 с.317 //.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.9 с.319 //.

2 Закон України «Про плату за землю». // В.В.Р. 1996 № 45 ст.2 с.238. //

3 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.10 с. 319.//

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.12 с.321 //.

2 Там же. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.13 с. 321.//.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст. 14 с.321.//

2 Там же. // В.В.Р. 1993. № 32 ст. 15 с. 322.//.

1 Земельний Кодекс України.// Земельне і сільськогосподарське законодавство України. Харків. Основа 1994 ст.84 с.32//.

2 Закон «країни «Про селянське(фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.11 с. 320.//

1 Аграрне право України. Підручник. К. Юрінком 1996р. с.292-293.

2 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.16 с. 322.//

3 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с.293.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.17 с. 323.//

2 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с.293.

3 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.18 с.323.//.

1 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с.294.

1 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с. 294.

2 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.20 с.324.//.

3 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком. 1996р. с. 295.

4 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.20 с.324.//.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 №32 ст.22 с.325.//

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 №32 ст.23 с.325.//.

2 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 №32 ст.24 с.326.//.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство».// В.В.Р. 1993 № 32 ст. 25 с.326.//.

2 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с.297.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство», //В.В.Р. 1993 № 32 ст.25 с.326.//.

2 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996р. с.297.

3 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». //В.В.Р. 1993 № 32 ст.25 с.326.//

4 Аграрне право України. Підручник К. Юрінком 1996р. с. 297.

5 Закон України «Про селянське(фермерське) господарство», //В.В.Р. 1993 № 32 ст.27 с.327.//,

1 Закон України «Про пріоритетність розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». //В.В.Р. 1992 № 32 ст.19 с.460.//.

2 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.28 с.327.//

1 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком. 1996р. с.298-299.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». // В.В.Р. 1993 № 32 ст.30 с.328//.

2 Аграрне право України. Підручник К.Юрінком. 1996р. с.299.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство.» //В.В.Р. 1993 №32 ст.31 с.328.//

2 Там же ст. 32 с.329

3 Там же ст. 33 с. 329.

1 Постанова КМУ «Про розвиток селянських (фермерських) господарств» № 133 від 14 березня 1992 р.

2 Постанова КМУ «Про розвиток селянських (фермерських) господарств» № 133 від 14 березня 1992 р.

Аграрне законодавство України. Випуск –1 К.Юрінком 1996 п.Зст177/8/

3 Там же п.5 ст. 178

1 Там же п.5.2 ст. 179.

2 Постанова КМУ «Про розвиток селянських (фермерських) господарств» № 133 від 14 березня 1992 р.

Аграрне законодавство України. Випуск –1 К.Юрінком 1996 п.6ст179

3 Закон України «Про пріорітетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» //В.В.Р. № 32 ст.4 с.454.//

4 Там же ст.17 с.459.

5 Там же ст. 19 с.460.

1 Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» //В.В.Р. 1993 № 32 ст.3 с.313.//.

1

1   2   3   4

Схожі:

Вступ-2015: як формуватиметься конкурсний бал вступника
У 2015 році вступ до внз проходитиме за процедурою, визначеною новим законом «Про вищу освіту». Попри те, що загальна структура конкурсного...

Вступ 6

Вступ

Література
Вступ

Роботи
Вступ

Висновок
Вступ

Література
Вступ

Література
Вступ

Основи
Вступ

“ Трудовий договір”
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка