Пошук по сайту


Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання Харків 2009 Укладачі: к ю. н професор Процевський В. О., викладач Лук’янчиков О.

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання Харків 2009 Укладачі: к ю. н професор Процевський В. О., викладач Лук’янчиков О.

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди
юридичний факультет


Процевський В.О. Лукь’янчиков О.М.
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

за вимогами кредитно-модульної системи навчання


Харків – 2009
Укладачі: к.ю.н. професор Процевський В.О., викладач Лук’янчиков О.М.
Рецензенти: к.ю.н., доцент Яковлєв В.В., к.юн. доцент Коваленко О.О.
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності».-Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2009.- с.
Рекомендовано кафедрою цивільно-правових дисциплін та трудового права ХНПУ імені Г.С.Сковороди (протокол №1 від 28.08.2009 р.)
©Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2009

© Процевський В.О. Лукь’янчиков О.М.

Програма дисципліни «Правове регулювання матеріальної відповідальності»
МОДУЛЬ 1. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну роботодавцю.

Тема 1. Поняття і функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.
Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.
Тема 2. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності.

Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

Тема 3. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну роботодавцю.

Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність. Особливості притягнення працівників до матеріальної відповідальності за п. 1-9 ст. 134 КЗпП. Договір про повну матеріальну відповідальність. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Тема 4. Порядок визначення розміру, та порядок відшкодування (стягнення), шкоди завданої працівником.

Визначення розміру шкоди, заподіяної роботодавцю. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.
МОДУЛЬ 2. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.
Тема 5. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.

Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення права працівника на працю: необґрунтована відмови у прийнятті на роботу; незаконне переведення працівника на іншу роботу; незаконне відсторонення від роботи; незаконне звільнення; затримка виконання рішення про поновлення на роботі. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших грошових сум, що належать працівнику. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про роботу та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей. Матеріальна відповідальність роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

РОБОЧИЙ ПЛАН
проведення лекцій, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу “ Правове регулювання матеріальної відповідальності” для студентів 5-го курсу юридичного факультету

денної форми навчання
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Колегії мон україни від 24. 04. 03р. №5/5-4 “Про проведення...
Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти (18-19. 06. 99р., м. Болонья)

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

Методичні рекомендації музейна справа в закладах освіти (третє видання, доповнене)
Музейна справа в закладах освіти. Методичні рекомендації (видання третє, доповнене). – Полтава, фірма «Техсервіс», 2009

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед...
Голови або половини голів свійських свиней, з головним мозком, щоковиною або язиком або без них, а також їх частини

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка