Пошук по сайту


Міри інформації - Законодавча, наукова та нормативно-методологічна база

Законодавча, наукова та нормативно-методологічна база

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Міри інформації


Для вимірювання інформації вводяться два поняття: кількість інформації та об’єм даних. Ці параметри мають різні вирази та інтерпретацію, залежно від форм адекватності. Для синтаксичної міри інформації міра кількості інформації оперує із знеособленою інформацією, яка не виражає смислового відношення до об’єкту. Об’єм даних () у повідомлені вимірюється кількістю символів(розрядів) у цьому повідомленні. У різних системах числення один розряд має різну вагу і відповідно міняється одиниця вимірювання даних. У двійковій системі числення це – біт, у десятковій – діт.Кількість інформації(I) на синтаксичному рівні неможливо визначити без розміру поняття невизначеності стану системи(ентропія).

Нехай до одержання деякої інформації користувач має попереднє(апріорні) відомості про систему . Мірою його необізнаності є функція , яка в той же час служить і мірою невизначеності стану системи. Після одержання деякого повідомлення  одержувач здобув додаткову інформацію , що зменшила його апріорну необізнаність так, що апостеріорна(після одержання повідомлення ) стала рівною . Тоді кількість інформації про систему, одержаної в повідомленні  визначається згідно формули:Тобто кількість інформації вимірюється мірою невизначеності стану системи. Якщо кінцева невизначеність стане рівною 0, то первинне неповне знання заміниться повним і кількість інформації: . Іншими словами ентропія системи може розглядатись як міра відсутності інформації. Ентропія системи , що має Nможливих станів відповідно до формули Шенона обчислюється:де ймовірність того, що система знаходиться в i-тому стані. У випадку, якщо всі стани системи є рівно ймовірними, тобто , тоді ентропія визначається так:Досить часто інформація кодується числовими кодами у тій чи іншій системі числення. Особливо це актуально при передачі інформації в ПК. Одна й та ж кількість розрядів у різних системах числення може передавати різне число станів відображуваного об’єкта, що можна представити у вигляді такого співвідношення: , де N – це кількість можливих станів, m – це основа системи числення(різноманіття символів, що застосовується в алфавіті), n–число розрядів у повідомленні.

Коефіцієнт(ступінь) інформативності(лаконічність) повідомлення визначається відношенням кількості інформації до об’єму даних , при чому . Із збільшенням Yзменшується об’єми роботи з перетворення інформації(даних) у системі, тому прагнуть до підвищення інформативності, для чого розробляються спец. методи оптимального кодування інформації.

Для вимірювання смислового змісту інформації, тобто її кількості на семантичному рівні, найбільше визнання одержала Тезарусна міра, яка зв’язує семантичні властивості інформації із здатністю користувача сприймати повідомлення що надійшли. Тезарус – це сукупність відомостей, якими володіє користувач або система. Залежно від співвідношення між смисловим змістом інформації і тезаурусом змінюється кількість семантичної інформації (), що сприймається користувачем і включається ним в подальшому у свій тезаурус. Максимальну кількість семантичної інформації користувач здобуває при узгодженні її смислового змісту Sзі своїм тезаурусом Sp, тобто коли інформація, що надходить, є зрозумілою користувачеві, і несе йому раніше невідомі відсутні у його тезарусі відомості. Таким чином кількість семантичної інформації у повідомленні(тобто кількість нових знань, одержаних користувачем) є величиною відносною. Одне і те ж повідомлення може мати смисловий зміст для компетентного користувача і бути безглуздим(семантичний шум) для некомпетентного.

При оцінюванні семантичного спектру інформації необхідно прагнути до узгодження величин Sі Sp. Відносною мірою кількості семантичної інформації може правити коефіцієнт змістовності C, який визначається як відношення кількості семантичної інформації до її об’єму.Лекція

2010-09-21

Ємець прихворів
1   2   3   4   5

Схожі:

Нормативно-законодавча база організації інклюзивного (інтегрованого)...
Указ Президента України №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими...

6. Оподаткування підприємницької діяльності
Суб'єкти й об'єкти податкових правовідносин, законодавча база й принципи побудови системи оподаткування

План: Поняття про науку Наукова комунікація. Наукова школа
Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою

Законодавча нормативна база освітньої діяльності
Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб,...

Законодавча база стосовно розвитку науки
Української культури. Розкрити її значення. З’ясувати, як сприяють закордонні вчені розвиткові незалежної думки України, які негативні...

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Нормативно-правова база для створення програми. Конституція України ( №254 К/96- вр)
Закон України №2628-111 від 11. 07. 2001 р. «Про дошкільну освіту»зі змінами від 01. 01. 2009 р

Керівництво читанням школярів; педагогічна освіта батьків; осучаснення...
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до інформації на різноманітних...

Законодавча діяльність
Управління-сукупність прийомів та методів, цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення певного результату

«Закони та підзаконні нормативно-правові акти» Зміст Вступ
Поняття нормативно-правового акта та його співвідношення з іншими різновидами правових актівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка