Пошук по сайту


А. По справах - Тяжкості тілесних ушкоджень

Тяжкості тілесних ушкоджень

Сторінка8/16
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

А. По справах про навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень: 1. Огляд місця події. 2. Допит потерпілого. 3. Огляд одягу потерпілого і його вилучення. 4. Освідування потерпілого. 5. Затримка підозрюваного і його особистий обшук. 6. Допит підозрюваного. 7. Огляд одягу підозрюваного, його вилучення при необхідності. 8. Освідування підозрюваного, у тому числі й на предмет встановлення стану алкогольного сп'яніння. 9. Обшук (огляд) місця, де передбачається знаходження знаряддя злочину й інших предметів, що мають значення в справі, якщо їх місцезнаходження відоме, слід зробити виїмку. 10. Допит свідків-очевидців. 11. Призначення СМЕ (у випадку якщо тілесні ушкодження явні й очевидні, а також у випадку смерті потерпілого). У інших випадках, коли необхідне очікування визначення остаточного результату тілесного ушкодження, перед призначенням СМЕ необхідно провести виїмку медичної картки хворого. Існує три основних виду форм карток хворого: 1) Медична карта стаціонарного хворого; 2) Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома; 3) Медична карта амбулаторного хворого. Якщо потерпілий помер у медичному закладі, доцільно провести виїмку: «Медичної карти стаціонарного хворого», «Листа основних показань стану хворого», якщо він був у відділенні (палаті) реанімації й інтенсивної терапії, зробити огляд «Журналу запису оперативних втручань».

Б. По справах про заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості, якщо вона порушена за ознакою тривалого розладу здоров'я: 1. Допит потерпілого. 2. Огляд місця події (у залежності від способу заподіяння тілесного ушкодження, виду і характеру ушкодження). 3. Допит підозрюваного. 4. Допит свідків-очевидців. 5. Виїмка «Медичної картки стаціонарного або амбулаторного хворого». Якщо потерпілому надавалася швидка медична допомога, необхідно зробити виїмку «Карти виклику швидкої медичної допомоги». 6. Призначення СМЕ.

Дані слідчі дії застосовуються до слідчої ситуації А.2. – ситуація інформаційної достатності про подію злочину, коли відома особа, яка його вчинила, особистість потерпілого і свідків злочину, є матеріальні сліди злочину. За можливістю, зазначені слідчі дії доцільно проводити й в інших, менше сприятливих ситуаціях і підситуаціях, про які мова буде йти нижче.

Перед проведенням початкових слідчих дій та інших заходів завжди треба ознайомитися з “Спеціальним журналом обліку осіб, які звернулися до медичної установи з тілесними ушкодженнями кримінального характеру” [64]. У ньому міститься інформація про час звернення потерпілого до медичної установи, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та домашня адреса потерпілого, відомості про обставини події, прізвище й адреса особи, яка, на думку потерпілого, завдала йому тілесні ушкодження, відомості про характер і локалізацію ушкодження тощо.

У процесі розслідування злочинів, пов’язаних з заподіянням тілесних ушкоджень, буде доцільним знайомитися з медичними документами [64]. У певних випадках, слід проводити їх огляд або виїмку, витребувати копії. Інформаційній зміст цих документів може надати слідству корисні відомості, як доказового, так і оперативно-тактичного характеру. Такими документами є:

 • Карта виклику швидкої медичної допомоги (форма № 109/о).

 • Карта виїзду швидкої медичної допомоги (форма № 110/о).

 • Супровідний листок станції швидкої медичної допомоги (форма № 114/о).

 • Журнал запису звернень про невідкладну медичну допомогу (форма № 115/о).

 • Журнал реєстрації носильних речей, речових доказів, коштовностей і документів у судово-медичному морзі (форма № 191/о).

 • Медична карта стаціонарного хворого (форма № 003/о).

 • Лист основних показань стану хворого який був у відділенні (палаті) реанімації й інтенсивної терапії (форма № 011/о).

 • Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі (форма № 008/о).

 • Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (форма № 003-2/о).

 • Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о).

 • Книга запису викликів лікарів до дому (форма № 031/о).

 • Книжка обліку бланків лікарських свідоцтв про смерть, у якій містяться корінці лікарських свідоцтв про смерть. Лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/0-95) видається, як правило, родичам померлого. При насильницькій смерті або при підозрі на неї, а також на померлих, особистість яких не встановлена, лікарське свідоцтво про смерть видається судово-медичним експертом.

 • Протокол встановлення смерті мозку та Акт констатації смерті людини. Ці документи складаються при здійсненні трансплантації органів. Згідно ст. 16 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», у разі необхідності проведення СМЕ, анатомічні матеріали у померлого донора беруться з дозволу та в присутності судово-медичного експерта. Взяття анатомічних матеріалів не повинне зашкодити веденню слідства.

Визначення напрямку розслідування багато в чому залежить від слідчої ситуації. Самі ж ситуації можуть містити в собі підситуації, які також впливають на процес планування розслідування злочину. Тому планування початкових слідчих дій та інших заходів розроблялось стосовно як до слідчої ситуації, так і до її підситуацій.

На початковому етапі розслідування злочинів про навмисне заподіяння тілесних ушкоджень можуть виникати такі типові слідчі ситуації, які можна назвати проблематичними, у зв’язку з їх пошуковим характером.

Ситуація А.1.1. (Особа, яка вчинила злочин, невідома й інформації про неї немає.) У такій ситуації рекомендується провести систему типових початкових слідчих дій та інших заходів, які прийнятні для цієї слідчої ситуації, її підситуацій:

Підситуація № 1. Жертва злочину не знайома з особою, яка заподіяла їй тілесне ушкодження. Стосовно цієї підситуації доцільно:

 1. Допитати потерпілого, в першу чергу, на предмет встановлення відомостей про особу, яка заподіяла тілесне ушкодження (зокрема, слід встановити її словесний портрет); про місце і час заподіяння тілесного ушкодження; про спосіб і засоби злочину; про кількість осіб, які брали участь у події злочину, й можливих свідків-очевидців; про напрямок з відкіля з'явилася та куди пішла особа, яка заподіяла тілесне ушкодження, й інші учасники злочину.

 2. Залучити спеціаліста для створення портретного зображення підозрюваного.

 3. Оглянути місце події.

 4. Обстежити прилеглу до місця події територію.

 5. У залежності від місця заподіяння тілесного ушкодження (або місця, де відбувалась подія злочину) встановити коло ймовірних свідків, опитати (допитати) їх.

 6. Провести ОРЗ на основі висування типових версій про ймовірну особу, яка могла б заподіяти тілесне ушкодження.

 7. Провести ОРЗ, спрямовані на перевірку причетності до вчиненого злочину родичів, знайомих, колег, сусідів, осіб, які були подружжям потерпілого.

Підситуація № 2. Жертва не може повідомити відомостей про особу, яка заподіяла їй тілесне ушкодження, через несвідомий стан або важкий стан здоров'я. При такій підситуації необхідно:

 1. Якщо потерпілий перебуває в лікувальному закладі, опитати медичний персонал (чергового лікаря, бригаду швидкої допомоги), диспетчера служби «03» про місце, з якого потерпілий був доставлений у лікувальний заклад, ким він був доставлений, який характер тілесного ушкодження, що розповів потерпілий про обставини заподіяння тілесного ушкодження.

 2. Встановити біля ліжка хворого чергування співробітника ОВС із метою проведення негайного опитування (допиту) потерпілого, у випадку, якщо він стане притомним. У разі неможливості організувати чергування співробітника ОВС, необхідно звернутися до медичного персоналу з проханням про надання добровільної допомоги ОВС у встановленні злочинця15, визначивши їм завдання щодо опитування потерпілого про особу, яка заподіяла йому тілесне ушкодження, про обставини події злочину в цілому. Для успішного виконання цього завдання доцільно забезпечити медичний персонал аудіо-, відеотехнікою (для запису опитування, яке вони проведуть), повідомити їм контактний телефон оперативного працівника (слідчого), який займається розслідуванням кримінальної справи.

 3. Якщо потерпілий перебуває не в лікувальному закладі, і він живий, організувати надання медичної допомоги, доставити його в медичну установу.

 4. Оглянути місце події.

 5. Обстежити прилеглу до місця події територію.

 6. Встановити коло ймовірних свідків і опитати (допитати) їх.

 7. Допитати родичів, подружжя, знайомих, сусідів потерпілого з метою встановлення ймовірних осіб, стосовно яких є підстави підозрювати їх у заподіянні (або організації, підмовництві) тілесного ушкодження за якими-небудь мотивами.

 8. Провести ОРЗ на основі висування типових версій про ймовірну особу, яка могла заподіяти тілесне ушкодження, а також на основі версій, висунутих особами вказаними у п. 7.

Підситуація № 3. Жертва знає особу, яка їй заподіяла тілесне ушкодження, але, у зв’язку з наявністю різних причин, не називає її. У такому випадку доцільно:

 1. Допитати потерпілого та довідатися про необхідність застосування заходів, які забезпечують його особисту або майнову безпеку.

 2. Звернутися з проханням до медичного персоналу, щоб вони вияснили у потерпілого відомості про обставини злочину й відомості про особу, яка заподіяла тілесне ушкодження. У майбутньому, доцільно застосувати метод негласного опитування потерпілого, з метою з'ясовування обставин події злочину і встановлення особи, яка вчинила злочин.

 3. Встановити місце події й оглянути його.

 4. Обстежити прилеглу до місця події територію.

 5. Встановити коло ймовірних свідків і опитати (допитати) їх.

 6. Провести ОРЗ, спрямовані на перевірку причетності до злочину родичів, подружжя, (у тому числі і колишніх), сусідів, знайомих, колег потерпілого.

 7. Зробити запит в УОІ про наявність у потерпілого судимості і, якщо він раніше був засуджений, провести ОРЗ, спрямовані на перевірку причетності до злочину осіб, що відбували з потерпілим покарання.

 8. Провести ОРЗ, спрямовані на встановлення інтимних зв'язків (минулих чи теперішніх) потерпілого. Слід перевірити можливу причетність до злочину осіб, з якими він перебуває чи був раніше у цих відношеннях, а також їх родичів, подружжя.

 9. По можливості, доцільно: а) протягом деякого часу обмежити доступ до потерпілого відвідувачів (під приводом карантину, важкого стану хворого тощо), одночасно не перешкоджаючи передачам (огляд яких необхідний, тому що в них може бути записка, яка викриває винного) та спілкуванню по телефону (прослуховування якого необхідно організувати); б) установити спостереження з боку співробітника ОВС за особами, що відвідують потерпілого, або звернутися з проханням до медичного персоналу, щоб вони повідомили про факт відвідування потерпілого, про факт виявлення записки на його адресу; в) організувати прослуховування розмов потерпілого з відвідувачами.

Підситуація № 4. Виявлено труп потерпілого, або потерпілий помер, не приходячи до свідомості. При такій підситуації необхідно:

 1. Встановити місце заподіяння тілесного ушкодження, оглянути його, провести огляд трупа.

 2. Обстежити прилеглу до місця заподіяння тілесного ушкодження територію.

 3. Встановити коло ймовірних свідків, опитати (допитати) їх.

 4. Призначити СМЕ трупа.

 5. Провести ОРЗ, спрямовані на перевірку причетності до злочину: родичів, подружжя (у тому числі колишніх), сусідів, знайомих, колег, осіб, які відбували з потерпілим покарання в УВП (якщо той був засуджений), осіб (а також їх родичів, подружжя), з якими потерпілий знаходився в інтимних стосунках.

 6. Провести ОРЗ на основі типових версій про ймовірну особу злочинця.

В усіх випадках, при слідчій ситуації А.1.1. необхідно провести такі заходи:

 1. Якщо є інформація про те, що потерпілий чинив опір, або була бійка з заподіянням тілесного ушкодження підозрюваному, необхідно встановити вид травми, можливо існуючій у підозрюваного, або висунути версію про характер тілесного ушкодження. Потім необхідно орієнтувати про це дільничних інспекторів міліції, оперативних співробітників, патрульно-постову службу, пости ДАІ, а також скласти запити16 у медичні установи щодо встановлення факту звернення за медичною допомогою з приводу тілесного ушкодження або травми. Запити необхідно направляти в територіальні амбулаторні, та стаціонарні лікувальні установи, у відомчі медичні заклади й у медичні пункти різних підприємств, установ, організацій.

 2. Якщо виявлені сліди рук або взуття, які можливо належать підозрюваному, необхідно зробити запити для перевірки їх за обліками. Відбитки слідів взуття, треба направляти на криміналістичну експертизу для вирішення кола питань діагностичного характеру. По залишеним слідам взуття експерт може встановити деякі ознаки людини. Це може полегшити пошук злочинця.

Ситуація А.1.2. (Невідома особистість потерпілого.) У цій ситуації рекомендується проведення таких початкових слідчих дій та інших заходів:

Підситуація № 1. Виявлено труп невідомого громадянина. У такому випадку необхідно:

 1. Оглянути місце події та труп. Провести дактилоскопіювання трупа, фотографування (або скласти образотворчий портрет, якщо є певні викривлення обличчя).

 2. Обстежити прилеглу до місця події територію.

 3. Встановити коло ймовірних свідків, опитати (допитати) їх.

 4. Пред'явити фото (труп) для впізнання кому-небудь з місцевих жителів, жителів навколишніх будинків.

 5. Поінформувати населення про виявлений труп через засоби масової інформації17.

 6. Зробити запити в УОІ для перевірки по обліках осіб, які пропали без вісті, невідомих хворих, що зникли. Слід зробити запити щодо перевірки по дактилоскопічним картотекам і фототекам.

 7. Призначити СМЕ, у тому числі і стоматологічну, для встановлення характерних рис зубного апарату, можливого виявлення маркірування (клейма) протеза. (Маркірування здійснюється в країнах дальнього зарубіжжя.)

 8. Скласти обліково-пізнавальну карту невпізнанного трупа, направити її в УОІ.

 9. Провести ОРЗ, базуючись на типових версіях про особистість потерпілого і підозрюваного.

Підситуація № 2. Невстановлена особа вмирає в медичному закладі, не приходячи до свідомості. У цьому випадку необхідно виконати вищевикладені (див. підситуацію № 1) слідчі й інші заходи але, у першу чергу, виконати додаткові, а саме:

 1. Оглянути труп.

 2. Провести виїмку одягу, взуття, інших предметів, що належали померлому, які можуть знаходитися в камері схову медичного закладу.

 3. Опитати (допитати) медичний персонал (чергового лікаря, бригаду швидкої допомоги) диспетчера служби «03» про місце, з якого потерпілий був доставлений до лікувальної установи, ким і коли він був доставлений, звідкіля зробили виклик швидкої медичної допомоги. При необхідності слід оглянути «Журнал обліку осіб, які звернулись до медичної установи з тілесними ушкодженнями кримінального характеру», «Журнал обліку прийому хворих» та «Журнал запису виклику швидкої медичної допомоги», «Картку виклику швидкої медичної допомоги».

 4. Довідатися про наявність у крові померлого алкоголю. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп'яніння робить доцільним проведення ОРЗ у місцях, де можливе вживання спиртних напоїв, або серед осіб, у яких був день народження, весілля, поминки тощо, а також на підприємствах, установах, організаціях, де здійснювалася напередодні видача заробітної платні.

 5. Звернутися з проханням до медичного персоналу про встановлення особистості тих, хто буде з'ясовувати стан здоров'я померлого, та просити їх сповістити про ці факті по контактному телефону співробітнику міліції. Надалі, можливо проведення тих початкових слідчих дій, ОРЗ та інших заходів, що здійснюються при підситуації № 1 ситуації А.1.2.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Схожі:

Вимоги до рівнів шуму та вібрації
Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях", затверджених Міністерством охорони здоров'я срср, гр n 2411-81 "Гігієнічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка