Пошук по сайту


Атестація практичних психологів І соціальних педагогів

Атестація практичних психологів І соціальних педагогів

Атестація практичних психологів і соціальних педагогів
Атестація практичних психологів і соціальних педагогів – це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді. Одержання певної кваліфікаційної категорії є обов’язковим елементом професійного зростання зазначених спеціалістів.

Атестаційний період починається з моменту подачі спеціалістом заяви на атестацію і закінчується засіданням атестаційної комісії, яка розглядає надані матеріали, заслуховує спеціаліста і виносить відповідне рішення.

Обласна атестаційна комісія з атестації практичних психологів і соціальних педагогів створюється на базі Обласного психолого-медико-педагогічного центру за наказом головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації у відповідності до листа Міністерства освіти і науки України № 1\9 – 439 від 13.12.2001 року « Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи».

Відповідно до пунктів 7.3., 7.4. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України від 20.08.93 р. № 310), атестаційна комісія Обласного психолого-медико-педагогічного центру атестує:

1) керівників та методистів-психологів районних (міських) відділів освіти на кваліфікаційні категорії «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»;

 1. практичних психологів і соціальних педагогів усіх типів навчальних закладів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоює їм педагогічні звання «практичний психолог-методист», «соціальний педагог-методист»;

 2. практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування на кваліфікаційні категорії «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії»;

 3. практичних психологів і соціальних педагогів міських і районних психологічних служб, які не мають у штатах відділів освіти методистів, відповідальних за роботу психологічної служби, на кваліфікаційні категорії «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії».

Атестація може бути черговою та позачерговою. Чергова атестація проводиться один раз у п’ять років згідно з графіком. Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік після попередньої атестації у відповідності до п. 3.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Необхідними умовами атестації є наявність вищої освіти за спеціальністю ( диплом ) і достатній стаж роботи.

Психологічною освітою вважається навчання за спеціальністю «Психологія», «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Соціально-педагогічною освітою вважається навчання за спеціальністю «Соціальна педагогіка» чи «Соціальна робота». Курси підвищення кваліфікації з будь-якої спеціалізації не вважаються вищою фаховою освітою.

Педагогічним працівникам, які не мають відповідної фахової освіти і прийняті на роботу в навчальні заклади до 1996 року (набуття чинності закону України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 р.) та володіють достатнім практичним досвідом і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, як виняток, може присвоюватись кваліфікаційна категорія – вища (стаж роботи на займаній посаді не менше 8 років), перша – 6 років, друга – 5 років ( пункт 5.9. Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 01.12.1998 р. № 419).

Вимоги до стажу роботи практичного психолога:

На вищу категорію стаж педагогічної роботи не менше 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 5 років.

На І категорію стаж педагогічної роботи не менше 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – неменше 3 років.

На ІІ категорію стаж педагогічної роботи не менше 3 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 1 року.

Вимоги до стажу роботи соціального педагога:

На вищу категорію педагогічний стаж на посаді соціального педагога освітньої установи не менше 8 років.

На І категорію педагогічний стаж на посаді соціального педагога – не менше 5 років, у випадку відсутності вищої освіти із відповідної спеціальності необхідний стаж роботи на посаді соціального педагога становить 7 років.

На ІІ категорію педагогічний стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 3 років, у випадку відсутності вищої освіти із відповідної спеціальності необхідний стаж роботи – 5 років.

Відповідно до пункту 3.4. Типового положення атестація практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів передбачає ( не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації в установах, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації. В Дніпропетровській області такою установою є Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Якщо з моменту закінчення вищого навчального закладу пройшло не більше 5 років, то курси підвищення кваліфікації є необов’язковими.

Перелік документів, необхідних для атестації:

 1. Заява на ім’я голови атестаційної комісії.

 2. Копія диплому про освіту із відповідної спеціальності.

 3. Копія трудової книжки для підтвердження необхідного стажу роботи.

 4. Копія свідоцтва про курси підвищення кваліфікації за останні 5 років.

 5. Два атестаційних листа встановленого зразку.

 6. Атестаційний лист про наслідки попередньої атестації.

 7. Досвід роботи в друкованому варіанті обсягом 15-20 сторінок.

 8. Для присвоєння педагогічного звання методиста, особа, що атестується, надає копії публікацій або надруковані авторські методичні розробки.

Заява на атестацію подається до Обласної атестаційної комісії практичним психологом чи соціальним педагогом особисто до 10 жовтня поточного навчального року. На заяві директор (завідувач) навчального закладу ставить свій підпис і печатку. Разом із заявою подаються копії диплома і трудової книжки. Після подачі заяви для особи, що атестується, починається атестаційний період, протягом якого атестаційна комісія вивчає досвід роботи психолога чи соціального педагога. Члени атестаційної комісії можуть відвідати спеціаліста безпосередньо за місцем його роботи. Під час виїздів проводяться співбесіди як із самим спеціалістом, так і з педагогічним та учнівським колективами. Можливо відвідування відкритого заходу (уроку, заняття, семінару). Беруться до уваги наявність робочого та навчального кабінетів, програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Вивчення досвіду роботи завершується до 20 березня поточного навчального року.

Досвід роботи ( творча робота) в друкованому варіанті подається практичним психологом чи соціальним педагогом в обласну атестаційну комісію до 1 березня поточного навчального року. При написанні творчої роботи, яка може бути у формі узагальнення власного досвіду роботи, науково-методичної розробки, експериментального дослідження чи авторського проекту, особлива увага приділяється вирішенню проблем, важливих як в теоретичному, так і в практичному плані. Робота повинна мати чітку структуру – мета, основні завдання, теоретичне підґрунтя, етапи та засоби реалізації, одержані результати.

До 20 квітня поточного навчального року обласна атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, заслуховує практичних психологів та соціальних педагогів, які атестуються. На засідання комісії також запрошуються методист-психолог рай/міськ/во та представник навчального закладу, в якому працює спеціаліст. Атестаційна комісія виносить відповідне рішення, яке повідомляється атестованому працівникові на даному засіданні, оформляється протоколом за підписом голови та секретаря атестаційної комісії, заноситься до атестаційного листа. Два примірники атестаційного листа вручаються ( під розписку) атестованому працівникові. Перший примірник зберігається в особовій справі працівника, другий – особисто у нього. За результатами атестації видається наказ, який доводиться до відома атестованого та подається в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівникові плати згідно із встановленим тарифним розрядом з дня прийняття рішення атестаційної комісії. При зміні місця роботи практичному психологу чи соціальному педагогу атестаційний лист є підставою для тарифікації його за новим місцем роботи.

Необхідні нормативно-правові документи щодо атестації практичних психологів і соціальних педагогів знаходяться у Дніпропетровському обласному методичному центрі практичної психології і соціальної роботи. Адреса центру: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 13-а, тел. 371-11-23.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Адміністрацій, директорам інститутів післядипломної педагогічної освіти
Враховуючі численні запити з місць Міністерство надає роз’яснення щодо розподілу робочого часу практичних психологів та соціальних...

Програма освітньої діяльності та спецкурс курсів підвищення фахової...
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Міністерство освіти І науки україни від 27 листопада 2000 р. №109
На численні запити з місць щодо тривалості робочого тижня практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх...

Лист міністерства освіти І науки україни від 27 листопада 2000 р. №109
На численні запити з місць щодо тривалості робочого тижня практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх...

Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів)...
Психологічна служба в структурі освіти, якій в 2001 р виповнюється 10 років, є складовою державної системи охорони фізичного І психічного...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Організаційно-методичні рекомендації для громадських інспекторів...
Міністерства освіти І науки України від 28. 12. 2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів,...

Міністру освіти Автономної
На численні запити з місць щодо зарахування часу роботи на посаді ”психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх...

Соціальні ризики
Поняття та ознаки соціальних ризиків. Система соціальних ризиків за законодавством

Закон України від 18. 11. 2003 №1281-іу «Про загальнодержавну підтримку молоді»
Забезпечення ефективної діяльності мцсссдм та його спеціалізованих служб шляхом впровадження соціальних стандартів та підвищення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка