Пошук по сайту


Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Нормативно-правова база діяльності психологічної служби системи освіти


 1. Закони України, УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту" (від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ)

 • Стаття 21 (Психологічна служба в системі освіти).

 • Стаття 22 (Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти).

Закон України "Про загальну середню освіту" (від 13.05.1999 р. .№ 651-ХІУ)

Закон України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 р. № 2628-111)

 • Стаття 28 (Права дитини у сфері дошкільної освіти)

Закон України "Про позашкільну освіту" (від 22.06.2000 р. № 1841-111)

Закон України “Про виховання дітей та молоді” (2005 р.)

Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ)

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” (від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ)

Закон України “Про соціальні послуги” (від 19.06.2001 р. № 2789-ІІІ)

Закон України “Про захист суспільної моралі” (від 20.11.2003 р. № 1296-ІY)

Указ Президента України 2005“Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” (від 11.07.2005 р. № 1086)

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (від 06.10.2005 р. № 2961-ІY)

Законодавство щодо прав дитини в навчальному закладі й сім’ї

 • Декларация прав ребенка (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11. 1959).

 • Конвенция о правах ребенка (от 27.02.1991);

 • Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. (Положение детей в мире. 1991 год)
 • Закон України «Про освіту» Ст.ст. 56, 59, 60;

 • Закон України «Про загальну середню освіту» Ст.ст. 22, 29;

 • Закон України «Про охорону дитинства» Ст.ст. 10, 12;


 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» Ст. 1.

 1. ПОСТАНОВИ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) Кабінету Міністрів України

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (від 14.06.2000 р. № 963)

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам (від 14.04.1997 р. №346)

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (від 31.01.2001 р. № 78)

Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (від 26.09.2002 р. №1436)

3. ПОЛОЖЕННЯ

Положення про психологічну служ­бу системи освіти України (наказ МО України від 03.05.99 р. № 127, у редакції наказу МОН України від 02.07.2009 № 616, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703)

Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 р. № 386)

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330).

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691).
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Затверджено наказом МОН України 08.12.2008 N 1119 Зареєстровано в Мінюсті України 25.12.2008 р. за N 1239/15930

Типове положення про атестацію пе­дагогічних працівників України (наказ МОН України від 06.10.2010 N 930 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550).

4. НАКАЗИ, РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ Міністерства освіти і науки України

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ від 15.04.1993 р. № 102)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005р. № 118 “Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти”.

Наказ МОН України «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28.12.2006 р. № 864.

Наказ МОН України від 03.08. 2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

Наказ МОН України від " 19 " 07. 2012р.№ 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»

5. листи Міністерства освіти і науки України

Лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 13.05.2005р. № 63 щодо нових форм звітності.

Про зарахування часу роботи на посаді "психолог" до стажу
педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 № 1/9-193)

Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість щорічної відпустки працівників психологічної служби (лист від 30.10.2003 р. № 1/9-488)

Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист від 20.04.1998 р.№ 1/9-168)

Про тривалість робочого тижня практичних психологів спецільних загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02. 2005 р. № 1/9-64)

Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110 (лист від 04.04.2005 р. № 1/9-165)

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (наказ від 27.03.2006 р. № 240/165)

Деякі питання організації виховної роботи від 23.08.12 № 1/9-595

Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання від 26.07.2012 № 1/9-529

Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів від 26.09.12 № 1/9-683

6. Етичний кодекс психолога

7. Національні, державні, комплексні, галузеві програми та заходи на їх реалізацію

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (проект затверджено 1 липня 2004р.// Освіта України. – 3 грудня 2004. - № 94.

Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (розпорядження КМУ від 16.06.2003 р.№364-р)

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (розпорядження від 29.10.2003 р. №648-р)

8. Міжнародні та інші освітні програми (проекти)

Про концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці (наказ від 28.12.2002 р. №762).

Перелік нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України

у реалізації, яких беруть участь працівники психологічної служби системи освіти
Додаток 4

до наказу Департаменту ОНМС облдержадміністрації від 28.08.2013 № 738


№ з/п

Назва документу

Пункт

Термін

1.

Наказ МОНмолодьспорт України від 03.08.2012 № 888 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року"


2.1. Впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу та перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату.


Щорічно

до 15 травня та

до 15 листопада

2.2. Застосування відновних технологій у практичній діяльності навчальних закладів

2.3. Здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності; розробка індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику»; залучення учнів, схильних до девіантної поведінки, до участі в «Шкільній медіаці», «Школі конфліктології».

3.2. Забезпечення ефективного функціонування психологічної служби системи освіти.

3.4. Узагальнення досвіду роботи щодо проведення корекційної роботи практичного психолога та соціального педагога з дітьми з девіантною та делінквентною поведінкою та поширення його серед спеціалістів психологічної служби.

3.5. Обстеження соціальними педагогами умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поновлення банків даних таких сімей,

складання актів обстежень умов проживання відповідними комісіями (представник соціальних служб для дітей та молоді, кримінальної міліції, соціальний педагог).

2.

Наказ МОН України від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року"

П.13 Поширення досвіду впровадження в навчально-виховний процес “Шкільної медіації“, як одного із способів розв’язання конфліктних ситуацій

Щорічно

до 01 листопада

3.

Наказ МОН України від 30.12.2010 № 1313 "Про виконання розпорядження КМУ від 22.11.2010№ 2140"

П.8. Забезпечення проведення психологічної експертизи інформаційних матеріалів для учнів та студентів з питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Щорічно

до 15 грудня

4.

Наказ МОН України від 25.11.2011 № 1358 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. №1039"

П.4. Надання на постійній основі соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, що перебувають у закладах соціальної реабілітації органів освіти.

Щорічно

до 01 лютого

П.8. Проведення серед неповнолітніх інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування свідомого та поважливого ставлення до соціально позитивного способу життя.

Щорічно

до 01 лютого

5.

Наказ МОН України від 19.07.2012 № 827 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року”


3.6. Організація та проведення педагогічними працівниками та членами Національної тренерської мережі Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда - Україна” профілактичних заходів з проблеми запобігання торгівлі людьми, комерційній сексуальній експлуатації дітей та насильству над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті в навчальних закладах в тому числі з використанням методики “рівний-рівному”

Щорічно

до 15 травня та

до 15 листопада

3.7. Розроблення, видання та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження, комерційній, сексуальній експлуатації дітей та безпеки дітей в Інтернеті

3.9. Забезпечення доступу дітей до інформаційно-консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини та Національної гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України Про загальну середню освіту
Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України І складається з Закону України "Про освіту", цього...

Договір про спільну освітню діяльність
Хаі) в особі ректора Кривцова В. С., який діє на підставі Статуту, (далі Сторони) керуючись положеннями Цивільного кодексу України,...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон україни "про освіту" (ст. 54)
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну...

Закону України "Про дошкільну освіту"
Мета запропонованого аналізу – встановити, якою мірою Закон України "Про дошкільну освіту"та інші законодавчі акти, що діють у сфері...

Список літератури з теми : “ Профільне навчання “ Закон України “Про...
Закон України “Про освіту “ // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451

Закон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...

Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами Закони України «Про освіту»
Україні», «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка