Пошук по сайту


Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ДСТУ ___КП7514

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ОСВІТА

Професія _____КП 7514___ Монтажник будівельний


(код) (Назва професії)

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

КиївДСТУ___КП 7514

/позначення стандарту/ 1. РОЗРОБЛЕНО: Дьомінов Василь Данилович - директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту
Старовойт Надія Петрівна - заступник директора Науково-методичного центру профтехосвіти у Запорізькій області
Хижняк Володимир Миколайович - заступник директора з навчально-виробничої роботи Запорізького професійного ліцею автотранспорту

____________________________________________________________________________

(прізвища, ім’я та по-батькові, посади розробників)


 1. ВНЕСЕНО: ___Запорізький професійний ліцей автотранспорту__________

(назва навчального закладу)

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Міністерства освіти і науки України

Від __________________ № ____________
Погоджено Міністерством праці і соціальної політики

Від __________________ № ____________


Введено вперше


Цей стандарт не може бути повністю відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України
ДСТУ___КП 7514

/позначення стандарту/

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Ступінь професійно-технічної освіти ________ІІ_________________________
Код та назва професії ____Монтажник будівельний_______________________Спеціальність_Бетоняр-арматурник, муляр, монтажник металевих, залізобетонних та монолітних конструкцій._______________

(для ІІІ ступеня ПТО)

Напрям підготовки _Будівництво промислових громадських та сільськогоспо-дарських будівель та споруд_____________________

(для ІІІ ступеня ПТО)
Плановий рівень професійної кваліфікації випускника 4 розряд
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта

Плановий термін навчання 76 тижнів
Загальний фонд навчального часу 3320

Кількість годин на обов’язковий компонент

змісту освіти 2660

Обмеження вступника за статтю________________ жін.__________________Видання офіційне
Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ КП 7514

/позначення стандарту/


 1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії “Монтажник будівельний” розроблений згідно з вимогами чинного законодавства та відповідними нормативними документами з професійно-технічної освіти. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створених в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”.


1Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації педагогічного персоналу та освітнього рівня вступника.

Завданням стандарту є:

 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістовних та термінологічних перешкод для підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.


Об’єктами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту.

Кожний стандарт ПТО з конкретної професії має своє позначення.

Позначається у правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

Стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту. Зазначаються також інші особливості стандарту.
3 Сфера застосування

Стандарт з професії „Монтажник будівельний” застосовується в системі професійно-технічної освіти України, а саме в ПТНЗ (ПТУ, ліцеях, ВПУ, курсових комбінатах, тощо), установах, організаціях, органах управління профтехосвіти, а також на підприємствах, фірмах, що здійснюють або забезпечують професійну підготовку (підвищення кваліфікації) робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Стандарт з професії „Монтажник будівельний” розповсюджується на всій території України.
4 Нормативні посилання

 • Закон України „Про професійно-технічну освіту”;

 • Закон України „Про загальну середню освіту”;

 • Указ Президента України від 18.09.04 – Р№ 1102/2004 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.99 № 956 „Про затвердження положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-93 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-93 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.


5 Структура стандарту

До стандарту належить:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня вступника

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Вступ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти та професійної компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає:

 • сферу використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

 • основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

В освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника можуть додаватися зміни і доповнення у зв’язку з введенням в навчальний процес нових технологічних функцій та виробничих завдань.

Сфера використання випускника

Випускники знаходять використання при виконанні загальнобудівельних та спеціальних робіт на будівництві промислових, громадських і сільськогосподарських будівель та споруд, у всіх будівельних організаціях, фірмах, підприємствах, на всіх роботах підземного та наземного будівництва. При цьому можуть не тільки технологічно правильно виконувати дані операції, але й уміють аналізувати, прогнозувати наслідки своєї діяльності та приймати правильні раціональні рішення в процесі виконання виробничого завдання. Учні (слухачі) по завершенню навчання з професії „Монтажник будівельний” отримують 4-5 розряд. Конкретні кваліфікаційні розряди присвоюються в залежності від виробничих показників.
Виробничі функції т а уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності

Виробничі функції в кваліфікаційній характеристиці згруповуються на основі результатів аналізу ринку праці за такими ознаками:

  • підготовчі;

  • технологічні;

  • контрольні;

  • організаційні.


ПІДГОТОВЧА - виробнича функція характерна для усіх груп робітників і передбачає виконання робіт, пов’язаних з підготовкою робочого місця та робочого майданчика для складування матеріалу та конструкцій, вивчення технічної документації, розбивки осі будівель та споруд, підготовка робочого інструменту та вантажозахватних засобів до роботи, підготовці будівельних матеріалів та їх складання.
ТЕХНОЛОГІЧНА - пов’язана з налаштуванням опалубки, відповідністю форм геометричних розмірів опалубки робочим кресленням, збігу конструкцій опалубки згідно розбивочним осям, вертикальністю і горизонтальністю опалубочних щитів, правильністю встановлення прорізоутверджувачів закладних деталей і дерев’яних пробок, щільністю стикування щитів. Виконанням опалубочних робіт в зимовий період. Монтажем, демонтажем щитової металевої та дерев’яної опалубки із щитів площею до 3 м2 монтажу стоякових опор. Установлювання стійок, опорних листів. Улаштування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки. Укладання бетону в опалубку з ущільнюванням вібраторами. Антикорозійне фарбування закладних частин. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та приводних верстатів. Розчищення арматурних випусків для ванношовного зварювання. Встановлювання арматури з окремих стержнів у фундаментах, плитах, підколонниках, колонах, арках і перегородках. Встановлення анкерних болтів і закладних деталей у конструкції. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Розмічання, розкладання стержнів та каркасів в опалубках простих конструкцій. Складання та встановлення сіток і плоских каркасів. Укладання бетонної суміші в опалубку фундаментів колон, стін, балок, арок, тонкостінних конструкцій куполів, резервуарів та бункерів. Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей. Улаштування та ремонт бетонних підлог. Насікання та розламування бетонних, залізобетонних конструкцій, зрубування залізобетонних конструкцій пневматичним та електричним інструментом.

Закладка цеглою та замонолічування бетоном стиків балок, прогонів, ригілів з колонами, окремих місць, борозен, гнізд, вибоїн та отворів. Герметизація стиків спеціальними герметиками, із використанням пневматичного інструменту, гідроізоляції конструкцій і підземних споруд. Кладка простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку, або з розшиванням швів одночасно з кладкою. Заповнювання каркасів стін. Улаштування фундаментів, стін із бутового каменю під заливання. Улаштування цементної стяжки підлог, горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами. Виконання кладки стін, вуглів, стовпів і колон, виконання їх армування, кладка складних стін з одночасним облицюванням декоративною кольоровою цеглою, кладка з природного каменю, кладка печей, камінів, арок.

Стропування сталевих, бетонних, залізобетонних конструкцій та деталей. Монтаж залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами, нішами. Монтаж каналоутворювачів. Зачищення стиків збірних конструкцій, кріплення монтажних болтових з’єднань. Встановлення самонарізних болтів. Промазування гасом та крейдою зварювальних швів під час перевірки їх щільності. Виправлення фасонної сталі на ручних, гвинтових пресах. Утеплювання бетонних та залізобетонних конструкцій. Пробивання прорізів, борозен, гнізд, отворів у цегляних, бутових стінах, розбирання кладки стін та мостових опор із використанням механізованого, пневматичного та електричного інструменту. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд, вивірення і закріплення їх в проектному положенні.

Монтаж збірних, дерев’яних, бетонних та металевих конструкцій: сходів, площадок, фундаментів, колон, ферм, плит покриття, балок, ригілей, стінових панелей, світлоераційних ліхтарів. Монтаж будівель із об’ємних елементів, утеплення зовнішніх і внутрішніх стін. Перенесення відміток на будівлю та конструкцію. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно – вимірювальних приладів та інструментів.
КОНТРОЛЬНА – здійснює перевірку якості виконання будівельно-монтажних робіт за допомогою вимірювальних та геодезичних інструментів з переносом горизонтальних і вертикальних відміток, вивіряння конструкцій і їх тимчасового кріплення.
ОРГАНІЗАЦІЙНА - визначає порядок виконання робіт з розбивкою виконавців на ланки для дотримання технологічного процесу і графіку виконання робіт з дотриманням правил охорони праці при виконанні робіт, установлення загороджувальних пристосувань і підйомних механізмів.
ОСНОВНІ ЗНАННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ. Правила охорони праці при виконанні будівельно-монтажних робіт; вміти читати технічну документацію; знання властивостей будівельних матеріалів, марки розчинів, бетону та будівельних сталей, види збірних бетонних, залізобетонних і сталевих конструкцій, способи складання та монтажу дерев’яних і сталевих конструкцій; правила збирання опалубки складних конструкцій, правила бетонування конструкцій; способи кладки стін, арок, колодязів та гідроізоляції конструкцій і підземних споруд. Будову пневматичних, електричних інструментів спеціального призначення та правила роботи з ними, монтаж підвісних стель; ремонтні з відновлення конструкції, утеплення стін, герметизація і гідроізоляція стиків і конструкцій; зварювальні роботи при армуванні і монтажу конструкцій. Правила й порядок ведення загально будівельних і монтажних робіт. Підрахунок об’ємів робіт, потреби матеріалів, перевірка якості робіт за допомогою вимірювальних інструментів.

ДСТУ___ КП 7514

/позначення стандарту/

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Малєвська О. − методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Молоцило В. О.– заступник директора з навчально-виробничої роботи професійно технічного училища №15 м. Черкаси, викладач вищої категорії,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Петрович Василь Сергійович – директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Кузнецова Віра Іванівна директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу І туризму

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення...
ВР) І є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення...
У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд (ІІ клас) – 465 годин, на 3 розряд (І клас) – 244...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка