Пошук по сайту


Департамент освіти І науки, молоді та спорту

Департамент освіти І науки, молоді та спортуЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

вул. Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, E-mail: lenroo@ukr. Код ЄДРПОУ 37611401

Н А К А З

27.08.2014340
Про організацію роботи з охорони праці

у відділі освіти та в навчально-виховних

закладах Ленінського району на 2014-2015 н. р.
Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 N 255 , Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, з метою створення та підтримання належних умов навчання та праці, забезпечення функціонування системи управління охороною праці в освітній мережі району
НАКАЗУЮ:
1. Створити службу охорони праці у відділі освіти у складі:

Пономаренко О.О. – керівник служби, інженер з охорони праці територіальної групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти Ленінського району

Литовченко Я.Ю. – головний спеціаліст ТВО, відповідальний за контроль та організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах району

Корбут О.О. – головний спеціаліст ТВО, відповідальний за контроль та організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах району

Островська Н.В.. – вчитель-логопед, що координує роботу логопедичного пункту, який підпорядковується територіальному відділу освіти, молоді та спорту, при дошкільному навчальному закладі № 94.

Онищенко В.В. – начальник територіальної групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти Ленінського району

Акимов В.Г. – інженер-енергетик територіальної групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти Ленінського району

Зелінська І.Ю. – бухгалтер центральної бухгалтерії відділу освіти

Пашко А.М. - голова Ленінської районної організації профспілки працівників освіти

2. Головному спеціалісту ТВО Литовченко Я.Ю. та головному спеціалісту ТВО Корбут О.О.:

2.1. Брати участь в розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених та підвищення існуючих рівнів безпеки життєдіяльності, гігієни навчання та праці.

2.2. Здійснювати дієвий контроль за:

2.2.1.Дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконанням працівниками інструкцій з охорони праці.

2.2.2. Виконанням приписів органів Держгірпромнагляду.

2.2.3. Використанням праці неповнолітніх, жінок згідно з діючим законодавством.

2.2.4. Виконанням заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків, які визначені в актах розслідування.

3. Головному спеціалісту ТВО Литовченко Я.Ю.:

3.1. Організувати роботу у відповідальності з положенням про організацію охорони праці у навчально-виховних закладах.

3.2.Готувати накази та розпорядження з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.3.Здійснювати облік, аналіз нещасних випадків з дітьми, працівниками, готувати статистичні звіти з питань охорони праці.

3.4.Проводити розслідування нещасних випадків з працівниками, що сталися на виробництві.

3.5.Організовувати проходження чергової курсової перепідготовки відповідальних за організацію роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах району.

4. Начальнику територіальної групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти Ленінського району Онищенко В.В.:

4.1. Організувати експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій шкіл, ДНЗ відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці.

4.2. Забезпечити дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів відділу освіти та навчально-виховних закладів.

4.3. Організовувати навчання підлеглих працівників, які обслуговують електроустановки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки.

4.4. Розробляти відповідно до ДНАОП 0.000-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з ОП” і періодично переглядати інструкції ОП.

4.5. Забезпечувати нешкідливі та безпечні умови праці під час виконання монтажних, демонтажних, ремонтних робіт на підконтрольних об’єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням, огорожами, знаками безпеки.

4.6.Організовувати проведення планово-запобіжних ремонтів, випробування обладнання машин, механізмів, апаратів, електроустановок та заміру опору ізоляції, заземлення.

4.7. Терміново повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з працівниками, організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілим.

5. Бухгалтеру ЦБ Зелінський І.Ю.:

5.1 Здійснювати необхідні заходи з охорони праці, систематично обстежувати стан робочих місць у підрозділі.

5.2.Здійснювати нагляд за правильним і безпечним використанням електрообладнання, комп’ютерної та оргтехніки.

5.3. Повідомляти керівника про кожний нещасний випадок, що стався в підрозділі, організувати надання першої до лікарської допомоги потерпілому, брати участь у розслідуванні нещасних випадків.

6. Вчителю-логопеду, що координує роботу логопедичного пункту, який підпорядковується територіальному відділу освіти, молоді та спорту, при дошкільному навчальному закладі № 94 Островській Н.В.:

6.1. Забезпечити дотримання вимог правил охорони праці під час роботи логопедичного пункту.

6.2. Організовувати навчання підлеглих працівників.

6.3. Розробляти відповідно до ДНАОП 0.000-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з ОП” і періодично переглядати інструкції ОП.

6.4. Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками логопедичного пункту.

6.5. Терміново повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з працівниками, організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілим.

7. Інженеру з охорони праці територіальної групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти Ленінського району Пономаренко О.О. :

7.1. Розробляти інструкції з охорони праці та організовувати навчання працівників відділу безпечним навичкам праці відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 №304

7.2. Проводити для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

7.3. Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками відділу.

7.4.Надавати допомогу керівникам навчальних закладів у розробці заходів з питань охорони праці.

8. Керівникам навчально-виховних закладів:

8.1. Організувати роботу в закладі з питань охорони праці, керуючись чинним законодавством України, чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

8.2. Призначити наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах тощо та визначити їх функціональні обов`язки відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

8.3. Затвердити посадові інструкції працівників закладів з обов`язковим блоком питань охорони праці відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 № 563).

8.4. Взяти під особистий контроль проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів усіх працівників.

8.5. Перевірити інструкції з охорони праці для працівників згідно з вимогами Положення про розробку інструкцій з охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.98 № 9, зареєстровано Міністерством юстиції України 07.04.98 №226/2666).

8.6. Вжити заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

8.7. Організувати на педагогічних радах, нарадах при директорі звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективної угоди та приймати управлінські рішення з цих питань.

8.8. Розробити та затвердити наказом програму вступного інструктажу, забезпечити проведення всіх видів інструктажів з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ( затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511).

8.9.Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці.

8.10. Тимчасово призупиняти або забороняти роботи в небезпечних для життя і здоров`я умовах.

8.11. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності педагогічних працівників, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначати повторну перевірку знань працівників з охорони праці.

8.12. Сприяти проведенню адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.

8.13. Здійснювати постійний зв`язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

8.14. Своєчасно організовувати розслідування нещасних випадків з працівниками, затверджувати акти, проводити аналіз причин та розробляти заходи щодо попередження травматизму.

8.15. Інформувати ТВО про нещасні випадки невиробничого характеру з працівниками закладів у наступний день після його виникнення.

8.16. Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками закладів освіти у відповідності до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 із змінами та доповненнями.

8.17. Забезпечити проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві згідно з ”Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2012 №1232.

8.18. Створити службу охорони праці, організувати її роботу у відповідності до Закону "Про охорону праці" та Положення про службу охорони праці.

8.19. Організувати в очолюваних колективах вивчення відповідних розділів Положення педагогічними, іншими працівниками.

8.20.Створити умови для навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проведення інструктажів з працівникам, учнями та вихованцями згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 №304

9.Призначити уповноваженим трудового колективу ТВО Ленінського району з питань охорони праці головного спеціаліста відділу Почепцову О.М.

9.1. Уповноважений у своїй діяльності керується законодавством про охорону праці, нормативними документами з охорони праці і Положенням про роботу уповноваженого з питань охорони праці у відділі.

9.2 Уповноважений виконує свої обов'язки на громадських засадах.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу Т.Я.Озерова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Департамент освіти І науки
Департамент освіти І науки вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62

212 положенн я про порядок розгляду письмових звернень громадян у...
Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян у департаменті освіти І науки, молоді та спорту міської ради

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка