Пошук по сайту


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Мета

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Мета

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.

Мета: сформувати знання про яивще деформації, про причину виникнення сили пружності, про закон Гука; розкрити діючі в природі причинно-наслідкові зв’язки між земним тяжінням і деформацією тіл; розвивати логічне мислення через встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Тип уроку: урок комбінований.

Обладнання: різні пружити, динамометр, набір тягарців.

Хід уроку.

1. Організація уроку.

2. Повторення матеріалу.

Учні розв’язують задачу №258 із збірника В.І.Лукашика.

Спостерігаю за роботою учнів і пропоную записати розв’язок задачі одному з учнів.

Fт1/Fт1-? Формули:

Fт1= m1g Fт1/Fт2=2/0,4=5

m1=2 кг Fт2= m2g

m2=0,4 кг Fт1/Fт2= m1g/ m2g= m1/ m2

Відповідь: у 5 разів більше сила тяжіння, щ діє на спортивний диск за силу тяжіння, що діє на футбольний м’яч.

3. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування.

1. Що є причиною зміни швидкості руху?

2. Чи завжди під дією сили змінюється швидкість всього тіла?

3. Що встановлює закон всесвітнього тяжіння? Хто його відкрив?

4. Від чого залежить сила тяжіння?

5. Наведіть приклади зміни форми тіла під дією сили. (Прогинання дошки від вантажу, сплющення м’яча від удару).

4. Пояснення нового матеріалу.

Однією з ознак твердих тіл є властивість зберігати свою форму тривалий час. Проте така властивість спостерігається лише тоді, коли на тіло не діють інші тіла. А взаємодіючи з іншими тілами, вони змінюють свою форму. Ця зміна не завжди помітна, але вона завжди існує.

Що таке деформація

Явище деформації підлягає дії певних законів. Один з таких законів можна проілюструвати в досліді. Підвісимо на штативі гумову нитку і виміряємо її довжину. Підвісимо до нитки важок певної маси. Зміну форми чи різної маси і побачимо, що він почне опускатися вниз, розтягуючи нитку. Швидкість його буде зменшуватися і він врешті-решт зупиниться, а довжина нитки буде більша за початкову. За результатами досліду можна зробити висновок, Силу, яка виникає що при деформації нитки виникла при деформації, називають силою пружності.

1. Деформація – будь-які зміни форми, розмірів і об’єму тіла (зміна відносного положення частин тіл)

Види
2. Деформаці
ТипиПружні – зникають після

припинення дії сили (мости,

опори, перекриття).


Пластичні – не зникають

після припинення дії сили (під

час механічної обробки

матеріалів – штампування).


3. Приклади деформації різних тіл.

4. Демонстрації:

1) явища деформації під дією будь-якої сили;

2) деформації опори і підвіса під дією сили тяжіння.

Висновок: більша сила тяжіння зумовила більшу деформацію, бцльша деформація призвела до виникнення більшої сили пружності.

5. Виникнення сили пружності при деформації тіл (напрям цієї сили протилежний напряму деформації).

Характер деформації залежить від:

1) навантаження на тіло;

2) тривалості дії сили;

3) матеріалу, з якого виготовлене тіло;

4) температури.

6. Кількісні залежності між величинами, якими описується явище деформації.

Явище деформації описується такими величинами:

- силою пружності;

- величиною деформаації;

- жорсткістю деформованого тіла – кількісна міра пружності деформації позначається к.

7. У 1660 році англійський учений Роберт Гук (1635-1703) відкрив закон, який назвали законом Гука, який справедливий для малих пружних деформацій.

Оскільки напрям сили і напрям видовження прямо протилежні, то можна записати:

Fпр=-kх

8. Розглянемо мал., який ілюструє твердження закону Гука.

Fпр

1

2

30 х1 х
9. Використання дії сил пружності в багатьох технічних пристроях;

при побудові великих будинків у Японії (на спеціальних пружинах).

Яка природа сил пружності

Сила пружності пропорційна деформації

Виникнення сили пружності пов'язане із силами взаємодії між молекулами. При деформації змінюється відстань між молекулами, а тому переважають або сили притягання (при розтягуванні тіла), або сили відштовхування (при стисканні тіла).

Сили пружності враховують і використовують в різних технічних пристроях і машинах. Автомобілі, залізничні вагони, мотоцикли та інші транспортні засоби мають ресори. їх застосування дає змогу зробити рух значно плавнішим, оскільки наїзд колеса на камінь або іншу перешкоду приводить лише до деформації ресори і відчутно не змінює положення самого транспортного засобу.

У країнах, де часто бувають великі землетруси, будинки ставлять на спеціальні пружини, які під час поштовху деформуються, а споруда залишається майже нерухомою.
5. Закріплення нового матеріалу.

Дати відповідь на запитання після §13.

1. Що таке деформація тіла?

2. Коли виникає деформація тіла?

3. Коли виникає сила пружності?

4. Як довести, що при деформації тіла виникає сила пружності?

5. Від чого залежить значення сили пружності?

6. Як формулюється закон Гука?

7. За яких умов справджується закон Гука?

Вправа 13 стор. 69

а) l0=10 мм=0,01 м

б) Fпр=325 Н

l-?

1)Fпр=-kl

за графіком

2) k= Fпр/l=100/102=104 Н/м

3) l= Fпр/k=0,0352 м

4)l=l0+l=0?0425 м

Відповідь: довжина пружини дорівнює 0,0425м.

6. Підсумки уроку.

7. Домашнє завдання: вивчити &23, повторити &22, розв’язати вправу №3(в), ст.71. Зробити “заготівку” для лабораторної роботи №5.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон Гука
Обладнання: динамометри, набори важків, міліметровий папір, прилад для демонстрації деформацій, комп'ютер, електронний підручник...

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 11 клас. Мета
Ома для ділянки кола, яка містить ерс, роз’яснити учням зміст закону Ома для повного кола; продовжити формувати вміння учнів узагальнювати...

Закон Архімеда. Умови плавання тіл розвиваюча
Тема: Розв’язування задач з теми «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл»

Розділ пружні властивості твердих тіл
Це сили пружності – результат міжмолекулярної (міжатомної) взаємодії у деформованих тілах

Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України
Об утверждении Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве Вооруженных Сил Украины

Статути збройних сил україни
Життя І діяльність Збройних Сил України визначають­ся військовими статутами, у яких викладено зміст загаль­них І посадових обов'язків...

Статути збройних сил україни
Життя І діяльність Збройних Сил України визначають­ся військовими статутами, у яких викладено зміст загаль­них І посадових обов'язків...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Циклічні інструментальні спостереження за деформаційним станом гт споруд (чергові контрольні вимірювання)

Закон збереження імпульсу. Реактивний рух Імпульс сили Під терміном «імпульс»
Під терміном «імпульс» (від латин impulsus — поштовх) в механіці розуміють імпульс сили й імпульс тіла

Всеукраїнський студентський архів
Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил І, навпаки, наявні природні умови й ресурси...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка