Пошук по сайту


09. 07. 09р. №14316/7/17-0317 Державні податкові адміністрації в ар крим, областях, містах Киє в І та Севастополі

09. 07. 09р. №14316/7/17-0317 Державні податкові адміністрації в ар крим, областях, містах Киє в І та Севастополі

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
09.07.09р. №14316/7/17-0317

Державні податкові адміністрації

в АР Крим, областях, містах Києві

та Севастополі

Щодо адміністрування податку

з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин і механізмів

Державна податкова адміністрація України з метою покращення адміністрування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів регіональними ДПА надсилає для використання у роботі узагальнений оглядовий лист – роз’яснення.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) - код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності - 8701, крім гусеничних;

тільки сідельні тягачі - код 8701 20;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 8702;

автомобілі легкові - код 8703;

автомобілі вантажні - код 8704;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 8711, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, - код 8711 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) - код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) - код 8903 99.

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

трактори на гусеничному ходу - код 87 01 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см - код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні - код 87 05;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні - коди 89 03 91; 89 03 92; 89 03 99.

Ставки податку визначені в залежності від кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності в гривнях з 100 см3 об‘єму двигуна для транспортних засобів, які обладнані двигуном внутрішнього згорання. Для транспортних засобів, які обладнані електродвигуном вони визначаються також у гривнях з 1 кВт (Вт – одиниця виміру потужності електродвигуна, приставка “к” означає 10 у степені 3, 1кВт = 1000 Вт ).

Для водних транспортних засобів ставки визначені у гривнях з 100 см довжини водного транспортного засобу.

Законом не передбачено прогресивного оподаткування транспортних засобів, оскільки останні мають незмінний об’єкт оподаткування (об’єм циліндрів або потужність двигуна, чи довжину транспортного засобу) і тверді ставки податку на рік (з 100 см. куб об’єму циліндрів двигуна або з 1 кВт потужності двигуна, або з 100 см. довжини транспортного засобу) в залежності від виду транспортного засобу.

Ставки для деяких груп диференціюються в залежності від об‘єму двигуна. Чим більше об‘єм двигуна, тим вища ставка. Цим досягається принцип справедливості: чим більше об‘єм двигуна тим потужніший транспортний засіб, тим він дорожчий і більший за габаритами, більше користі приносить власнику і, зрозуміло, більше зношує покриття доріг.

Перша реєстрація в Україні - це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується юридичними та фізичними особами за місцем реєстрації таких транспортних засобів на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя.

Територіальні дорожні фонди спрямовують 85 відсотків із суми цього податку на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

Податок з визначених цим Законом власників водних транспортних засобів спрямовується до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем реєстрації таких транспортних засобів.

Пільги по сплаті податку:

а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

в) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів;

г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).

Пільги, визначені законом, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легкового автомобіля (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

фізичними особами - перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

Фізичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податку з власників водних транспортних засобів - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону.

Юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду, подають відповідному органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. За транспортні засоби, придбані протягом року, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки із сплати податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно із законодавством.

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків у розмірах, визначених ст.17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року №2181-ІІІ із змінами та доповненнями.

ПЕРЕЛІК РОЗ’ЯСНЕНЬ

стосовно застосування Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 11.12.1991 року № 1963-ХІІ:

1. Щодо транспортних засобів, не оподатковуються податком з власників транспортних засобів?

Об’єктами оподаткування є транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми під відповідним кодом Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТЗЕД), зазначені у статті 2 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”.

УКТЗЕД покладено в основу Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), на якій ґрунтується Митний тариф України, затверджений Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України»із змінами та доповненнями.

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Митний тариф є невід‘ємною частиною Закону України “При митний тариф України”.

Митний тариф України взагалі складається із 21 розділу і містить кодування таких товарів, як живі тварини, мінеральні продукти, продукцію хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гуму, взуття, механічне обладнання, зброю, інше. Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом визначені у розділі ХVII митного тарифу. Відповідно до статті 2 Закону об‘єктами оподаткування є транспортні засоби зазначені в товарних позиціях 8701-8705,8711 товарної групи 87“Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої” та товарної позиції 8903 (крім надувних човнів) товарної групи “Плавучі засоби морські або річкові”.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” не є об’єктом оподаткування:

- трактори на гусеничному ходу – код 8701 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об’ємом циліндра двигуна до 50 куб. см.-код 8711 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні-код 8705;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані-код 8709;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 8432, 8433; тільки яхти, судна парусні і човни спортивні –коди 8903 91, 8903 92, 8903 99.

2. Щодо застосування ставок податку з власників транспортних засобів?

Ставки щодо сплати податку встановлено у статті 3 Закону України від 12 грудня 1991 року №1963-XI “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”, зі змінами і доповненнями. Вони визначені в залежності від кодів УКТЗЕД в гривнях з 100 см3 об‘єму двигуна для транспортних засобів, які обладнані двигуном внутрішнього згорання. Для транспортних засобів, які обладнані електродвигуном вони визначаються також у гривнях з 1 кВт (Вт – одиниця виміру потужності електродвигуна, приставка “к” означає 10 у степені 3, 1кВт = 1000 Вт ). Для водних транспортних засобів ставки визначені у гривнях з 100 см довжини водного транспортного засобу.

Зазначеним Законом не передбачено прогресивного оподаткування транспортних засобів, оскільки останні мають незмінний об’єкт оподаткування (об’єм циліндрів або потужність двигуна, чи довжину транспортного засобу) і тверді ставки податку на рік (з 100 см. куб об’єму циліндрів двигуна або з 1 кВт потужності двигуна, або з 100 см. довжини транспортного засобу) в залежності від виду транспортного засобу.

Ставки для деяких груп диференціюються в залежності від об‘єму двигуна. Чим більше об‘єм двигуна, тим вища ставка.

При першій реєстрації наземних транспортних засобів в Україні ставки податку залежать від часу протягом якого використовувався транспортний засіб.

Статтею 3 Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів ” визначено, що перша реєстрація в Україні - це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

При визначенні ставок податку при першій реєстрації транспортних засобів в Україні, а це стосується в основному автомобілів, під поняттям „нові транспортні засоби” слід розуміти транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані. (У тексті товарної номенклатури Митного тарифу України (додаток до Закону України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 N 2371-III) до тестового опису товарних угруповань, де класифікуються транспортні засоби, "нові" наведено пояснення: "новими транспортними засобами вважаються такі, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх експлуатацію").

Таким чином, під новими транспортними засобами, у контексті товарної номенклатури, вважаються такі транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами не видавалися акти реєстрації, що дають право експлуатації цих транспортних засобів.

Поняття „транспортні засоби, що використовувались”, означає транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз, тобто такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Датою початку користування (вводу в експлуатацію) транспортних засобів, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважається перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни
Державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі

"Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"
Стаття 118. Виконавчу владу в областях І районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій
Начальникам Головного управління юстиції в Криму, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Про податок на додану вартість
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві, Севастополі

Розпорядження
Києві І севастополі державної адміністрації» та з метою оптимізації роботи архівного відділу районної державної адміністрації, керуючись...

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських І районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених...

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

2011рік без змін для малого бізнесу та податкові канікули для середнього
Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року

Відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24...
Особи згідно зі статтею 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" органам Пенсійного фонду України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка