Пошук по сайту


Про проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року

Про проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року


СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
28.08.2012 __501___
Про проект районної програми

підтримки сім’ї на період

до 2016 року
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2012 року № 285 «Про проект обласної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року», з метою реалізації у районі державної політики щодо створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд сесії районної ради.

2. Виконкомам міської, селищної, сільських рад у місячний термін після затвердження Програми розробити відповідні програми на місцях та винести їх на розгляд відповідних рад для затвердження.

3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам міської, селищної, сільських рад, районним установам та організаціям, відповідальним за виконання Програми, після її затвердження інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації про стан реалізації Програми щокварталу до 20 числа останнього у звітному періоді місяця за формою, визначеною у додатку.

4. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації здійснювати аналіз стану реалізації заходів Програми та за результатами щороку до 25 січня інформувати управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ноздрачова В.О.

Голова районної

державної адміністрації Є.О.Устинов

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

___________ № _________
РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї на період до 2016 року

(проект)

1.Загальна характеристика програми


1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю, культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної, сільських рад, Скадовський РВ УМВС України в Херсонській області, комунальний заклад “Скадовська центральна районна лікарня”, районні засоби масової інформації, відділ статистики, громадські організації

5.

Термін реалізації програми


2012 – 2016 роки

6.

Основні джерела фінансування Програми

районний бюджет, міської, селищної та сільських рад

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

99,100тис. грн., в тому числі:

2012 рік- -

2013 рік-20,900 тис.грн.

2014 рік- 22,900 тис.грн.

2015 рік-26,650 тис.грн.

2016 рік-28,650 тис.грн.
У тому числі:

з районного бюджету


95,100 тис. грн.
з інших місцевих бюджетів

4,000 тис.грн.

не заборонених чинним законодавством України
        1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов'язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров'я та здоров'я інших членів родини. Економічне становище сімей, низька народжуваність, масова однодітність родин, нестабільність шлюбів та значний показник розлучень, старіння населення поєднуються з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.

2

Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена необхідністю реалізації у районі сучасної політики держави з питань створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.
3. Головна мета Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, оптимізації цілісної системи захисту її прав.
4. Механізм досягнення головної мети та термін дії Програми

Проблему неповного виконання сім’єю своїх функцій передбачається розв’язати шляхом:

- застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів;

- поліпшення організаційного, інформаційного забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;

- посилення координації та злагодженості дій організацій та установ, що здійснюють заходи з попередження насильства в сім’ї;

- збільшення доступності соціальних послуг (інформаційних, психологічних та правових) сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- підвищення відповідальності батьків за виховання дітей;

- організації роботи з відродження та збереження національних сімейних цінностей;

- здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, соціальної підтримки сімей, зокрема багатодітних;

- стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї.
5. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;

- створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

- охорона здоров'я, формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального батьківства;

- культурний і духовний розвиток родини;

- захист прав сімей різних категорій. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;

- запобігання насильству в сім’ї;

- співпраця з регіональними громадськими організаціями;

- інформаційно-просвітницька діяльність, співпраця із засобами масової інформації.

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку.
5.1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів сімей, створити сприятливі умови для використання їх потенціалу;

3

- сформувати у суспільстві потребу в дбайливому ставленні громадян до збереження свого здоров’я;

- удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

- сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

- удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

- створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї.
5.2. Результативні показники Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного та бюджетів міської, селищної та сільських рад за потребою.

За попередніми розрахунками загальна потреба коштів на реалізацію заходів Програми становить 99,100 тис. грн., в тому числі на 2012 рік – 0 тис. грн., на 2013 рік – 20,900 тис. грн., на 2014 рік – 22,900 тис. грн., на 2015 рік – 26,650 тис. грн., на 2016 рік – 28,650 тис. грн.
6.Напрямки діяльності та заходи Програми

Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється відділом у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.
7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію діяльності та контроль за виконання заходів Програми здійснює відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Форми і методи організації контролю за виконанням Програми включають:

-постійний аналіз ходу виконання Програми;

-контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;

-налагодження постійного зворотного зв'язку з відповідними виконавцями та суб'єктами, що беруть участь у виконанні Програми.

Звіт про виконання Програми щорічно надається районною державною адміністрацією до районної ради.


Керівник апарату районної

державної адміністрації О.І. Чуприненко

Додаток

до районної програми підтримки

сім’ї на період до 2016 року
З А Х О Д И

щодо реалізації районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання, роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн

Очікувані джерела фінансування, тис грн

районний бюджет

бюджети міської, селищної, сільських рад

позабюджетні кошти

1

2

3

4

5

6

7

8

Організаційні заходи

1

Проведення засідань районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Щопівроку


Фінансування не потребує


2

Забезпечення ведення:

-обліку сімей з дітьми;

-єдиного обліку багатодіт-них сімей;

-обліку сімей, які опини-лись у складних життєвих обставинах

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щопівроку

Фінансування не потребує


3

Проведення роботи з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


4

Оновлення бази даних про громадські організації, що проводять роботу у напрямку підтримки сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8

5

Проведення заходів для багатодітних та малозабез-печених сімей, у тому числі районного етапу Всеукраїн-ського конкурсу-фестивалю “Таланти багатодітної родини”, залучення пере-можців до участі в обласному фестивалі

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; виконкоми міської, селищної та сільських рад; районна громадська організація Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За май-бутнє дітей України»

2012

2013

2014

2015

2016


0,00

0,700

0,700

0,800

0,800

0,00

0,700

0,700

0,800

0,800


Всього3,000

3,0006

Проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів для сімей з дітьми, в тому числі багатоетапних змагань “ Тато, мама, я – спортивна сім’я”, забезпечення участі їх переможців в обласному етапі конкурсу

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; виконкоми міської, селищної та сільських рад

2012

2013

2014

2015

2016


0

1,500

1,500

2,000

2,000

0

1,500

1,500

2,000

2,000


Всього7,000

7,0007

Організація та проведення тематичних заходів до Дня матері, Дня батька та Міжнародного дня сім’ї

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; культури і туризму; виконкоми міської, селищної та сільських рад

2012

2013

2014

2015

2016


0

0,400

0,400

0,450

0,450

0

0,400

0,400

0,450

0,450


Всього1,700

1,7008

Проведення акцій, семіна-рів-тренінгів, інформацій-но-просвітницьких кампа-ній щодо запобігання насильству в сім’ї, у тому числі участь у Всеукраїнсь-кій акції “16 днів проти насильства”


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8

Інформаційно-просвітницькі заходи

9

Впровадження факульта-тивного курсу «Етика сі-мейного життя» у навчаль-них закладах району

Відділ освіти районної державної адміністрації

Щороку

Фінансування не потребує


10

Розповсюдження соціальної реклами, виготовлення ін-формаційних матеріалів щодо пропаганди позитив-ного іміджу сім’ї та її соці-альної підтримки, підви-щення рівня культури сіме-йних стосунків і відповіда-льності батьків за виконан-ня своїх обов’язків

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; культури і туризму; служба у справах дітей; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районні засоби масової інформації

2012

2013

2014

2015

2016


0

2,000

2,000

2,000

2,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000


Всього8,000

8,00011

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії стосовно формування куль-тури сімейних стосунків, подолання гендерних сте-реотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї, підвищення відповідально-сті батьків за виховання дітей, у тому числі пропагування моделі сумлінного батька

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; культури і туризму; з питань внутрішньої політики, зв’яз-ків із засобами масової інформації та громадськістю; служба у справах дітей районної державної адміні-страції; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районні засоби масової інформації

2012

2013

2014

2015

2016


0

0,300

0,300

0,400

0,400

0

0,300

0,300

0,400

0,400


Всього1,400

1,40012


Проведення семінарів, засідань за “круглим столом”, інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї

Відділ у справах сім’ї, моло-ді та спорту райдержадміні-страції; районний центр соці-альних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

Щороку

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8

14

Проведення роз’яснюваль-ної роботи серед сімей району щодо розвитку родинного бізнесу, в тому числі сільського зеленого туризму

Відділ культури і туризму районної державної адміні-страції; виконкоми, міської, селищної і сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


15

Впровадження у програми загальноосвітніх навчальних закладів тем, що стосуються державної політики з питань сім’ї, демографічної ситуації, гендерної рівності

Відділ освіти районної державної адміністрації; виконкоми, міської, селищної і сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


16

Проведення профілактичної та соціально-психологічної роботи з сім’ями, діти в яких постраждали від жорстокого поводження з ними, організація семіна-рів-тренінгів у загально-освітніх та вищих навчальних закладах з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї

Відділи районної державної адміністрації: освіти; у справах сім’ї, молоді та спорту; служба у справах дітей районної державної адміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


Заходи соціального спрямування

17

Виявлення, інспектування та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей районної державної адміні-страції; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; виконкоми місцевих рад

Щороку

Фінансування не потребує


18

Проведення профілактич-них рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей районної державної адміні-страції; Скадовський РВ УМВС України в Херсонській області; район-

Постійно

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; виконкоми міської, селищної та сільських рад
19

Проведення заходів щодо профілактики раннього соціального сирітства

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня; виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


20

Сприяти направленню на навчання осіб, які виявили бажання стати опікунами, піклувальниками, прийом-ними батьками та батьками-вихователями, а також з пе-репідготовки батьків-вихо-вателів та прийомних батьків

Служба у справах дітей районної державної адміні-страції; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

Фінансування не потребує


21

Здійснення моніторингу щодо кількості багатодіт-них сімей, які перебувають у черзі для забезпечення житлом

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації; виконкоми міської, селищної та сільських рад; районний відділ статистики

Щороку

Фінансування не потребує


22

Забезпечення санаторно-ку-ротним лікуванням дітей диспансерної групи, у першу чергу пільгових категорій (із малозабезпе-чених, багатодітних, непов-них сімей, дітей-сиріт)

Центральна районна лікарня

Щороку

Фінансування не потребує


23

Проведення роботи щодо присвоєння багатодітним матерям почесного звання України “Мати-героїня” та здійснення виплати одно-разової винагороди

Управління праці та соціаль-ного захисту населення районної державної адміні-страції; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміні-

Постійно

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8страції; виконкоми міської, селищної та сільських рад
24

Забезпечення урочистого вручення державних наго-род України багатодітним матерям, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Відділи районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; культури і туризму

2012

2013

2014

2015

2016


0

1,000

1,000

2,000

2,000

0

1,000

1,000

2,000

2,000


Всього6,000

6,00025

Придбання подарунків до новорічних та різдвяних свят для вручення їх дітям із категорійних сімей

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2012

2013

2014

2015

2016


0

14,000

16,000

18,000

20,000

0

14,000

16,000

18,000

20,000


Всього68,000

68,00026

Залучення дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, до позашкільних занять

Відділи райдержадміністра-ції: освіти; культури і тури-зму; районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді; виконкоми міської, селищної та сільських рад

Щороку

Фінансування не потребує


27

Забезпечення функціонува-ння консультативних пун-ктів у пологових стаціона-рах, жіночих консульта-ціях для проведення роботи щодо зміцнення інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усві-домленого батьківства, пла-нування сім’ї та профілак-тики інфекцій, що передаю-ться статевим шляхом,фор-мування здорового способу життя молоді

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

Фінансування не потребує


1

2

3

4

5

6

7

8

Підтримка сімей, в яких виховується 8 і більше дітей

28

Вивчення та проведення обстеження житлових умов категорійних сімей району

Виконкоми міської, селищ-ної та сільських рад; громадські організації

Постійно

Фінансування не потребує


29

Забезпечення сімей мебля-ми, побутовою технікою.

Виконкоми міської, селищ-ної та сільських рад; громадські організації

2012

2013

2014

2015

2016

0

1,000

1,000

1,000

1,000
0

1,000

1,000

1,000

1,000Всього4,000
4,000Усього за програмою:

95,100
4,000У тому числі:
2012

2013

2014

2015

2016

0

20,900

22,900

26,650

28,650
0

1,000

1,000

1,000

1,000
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про проект районної програми соціального захисту людей похилого віку,...
Схвалити проект районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності...

Рішення двадцять першої сесії міської ради від 22. 10. 2008 №3 "Про...
...

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському...
Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, на виконання...

Про проект районної цільової програми «Призовна дільниця» на 2016 рік
Виконавцям, визначеним у програмі надати інформацію до відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами...

Про проект районної комплексної програми розвитку водного господарства...
Щодо комплексної програми розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року”, керуючись статтею 6, пунктом...

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2014 – 2016 роки

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії віл-інфекції/сніду на 2016-2018 роки

Розпорядження
Про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад щодо реалізації у 2014 році...

Скадовська районна державна адміністрація
«Про проект програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016 – 2020 роки», керуючись статтею 23, пунктом 1 статті...

Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного...
Схвалити Концепцію Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року, що додаєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка