Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка1/76
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничний транспорт і метрополітен. Частина 1 "Керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці"


Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства транспорту

України

28.11.2001 N 834

УЗГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 66 Залізничний транспорт і метрополітен

Частина 1 “Керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці"


ВСТУП

Частина 1 випуску 66 “Залізничний транспорт і метрополітен” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) є нормативним документом, який сприяє забезпеченню раціонального розподілу праці, правильному підбору, розставленню і використанню кадрів, єдності визначення посадових обов’язків і кваліфікаційних вимог, які до них висуваються.

Кваліфікаційні характеристики є основою для розроблення посадових інструкцій виконавців.

У кваліфікаційних характеристиках наведено перелік основних робіт, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з розподілу і кооперації праці, що склалась у галузі. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників установлюється посадовими інструкціями, які розробляються і затверджуються за встановленим порядком. Під час розроблення посадових інструкцій допускається уточнення переліку робіт, властивих відповідній посаді в конкретних організаційно-технічних умовах. У разі потреби обов’язки, які передбачено кваліфікаційною характеристикою певної посади, може бути розподілено між кількома виконавцями. У процесі вдосконалення організації праці, упровадження технічних засобів, проведення заходів щодо збільшення обсягів робіт, які виконуються, скорочення чисельності персоналу, можливе розширення кола обов’язків працівників, порівняно з установленими відповідною кваліфікаційною характеристикою. У цих випадках працівнику може бути доручено виконання обов’язків, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників інших посад, споріднених за складом робіт, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації, змінювання посадового найменування.

У разі виконання працівником робіт, що стосуються різних посад (професій), трудовий договір укладається за згодою сторін за тією посадою, яку визнано основною, тобто з найбільшим обсягом робіт. Одночасно визначаються вимоги до необхідного профілю підготовки працівників.

Установлення посадового найменування “старший” можливе тоді, коли працівник поряд з виконанням обов’язків, що передбачаються посадою, яку він обіймає, здійснює керівництво підлеглими йому виконавцями. Найменування посади “старший” може встановлюватись у виняткових випадках і в разі відсутності виконавців у безпосередньому підпорядкуванні працівника, якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою роботи (у разі недоцільності створення окремого структурного підрозділу). Відповідність обов’язків і кваліфікації працівників вимогам кваліфікаційних характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним положенням щодо порядку проведення атестації керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців установи, організації, підприємства, структурного підрозділу.

Атестація працівників, які виконують інспекційні, контрольні, наглядові, приймальні та подібні роботи, проводиться в терміни, що не обов’язково збігаються з підвищенням їхнього кваліфікаційного рівня. Процедури й терміни атестації розробляються, установлюються й упроваджуються відповідними органами.

У разі потреби підприємства, установи, організації можуть подавати до Державної адміністрації залізничного транспорту пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього випуску ДКХП, яка на підставі обґрунтування готує проекти відповідних змін чи доповнень для погодження та затвердження їх у встановленому порядку.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень викладено в “Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” випуск 1 ДКХП (Краматорськ, Центр продуктивності, 2001 р.)

КЕРІВНИКИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка