Пошук по сайту


25. НАЧАЛЬНИК ВАГОНУ (ДЕФЕКТОСКОПА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка14/76
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   76

25. НАЧАЛЬНИК ВАГОНУ (ДЕФЕКТОСКОПА,


КОЛІЄВИМІРЮВАЛЬНОГО)

Завдання та обов’язки. Керує роботою вагона з вимірювань відхилень від норм утримання колії та виявлення дефектів у рейках. Розроблює, погоджує і забезпечує виконання щомісячних графіків перевірок колії та рейок. Аналізує проведені вимірювання, бере участь у розробленні рекомендацій та вказівок, що направлені на підвищення надійності колії та рейок, які експлуатуються. Контролює усунення виявлених недоліків стану колії дистанціями за результатами вимірювань. Складає щомісячний аналіз стану колії і рейок. Несе відповідальність щодо забезпечення безпеки руху поїздів залежно від величини відхилення від норм утримання колії і ступеня дефектності рейок. Відповідає за достовірність показань вимірювальних систем вагона. Наглядає за технічним станом вагона та своєчасним проведенням усіх видів ремонтів вагона, згідно з встановленими нормативами. Вживає заходів щодо впровадження і розповсюдження передового досвіду. Вносить пропозиції з удосконалення вимірювальної апаратури та засобів вимірювання. Організовує екіпірування вагона, проведення профілактичних робіт з метою підтримання його в справному стані. Несе відповідальність за збереження вагона. Проводить інструктаж працівників, що обслуговують вагон. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; обладнання вагона, правила його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; порядок оформлення технічної документації; порядок складання звітності; передовий досвід роботи і технічне оснащення вагонів з вимірювань колії; основи трудового законодавства; положення про розслідування та облік нещасних випадків; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в колійному господарстві не менше 2 років.

26. НАЧАЛЬНИК ВАГОНУ ДИНАМОМЕТРИЧНОГО


Завдання та обов’язки. Забезпечує випробовування локомотивів в експлуатаційних умовах (нагрів електричних машин, використання сили тяги локомотивів в умовах зчеплення), проведення досліджень, спрямованих на узагальнення досвіду роботи кращих локомотивних бригад з економії палива, електроенергії на тягу поїздів і маневрову роботу, складання режимних карт і використання потужності локомотивів. Своєчасно проводить практичну перевірку розрахункових нормативів графіків руху поїздів. Організовує оброблення результатів дослідних поїздок. Забезпечує надійну роботу вагона. Контролює підготовку робочих місць для проведення досліджень. Стежить за виконанням працівниками вагона Закону України “Про охорону праці” і трудового законодавства. Розробляє тематичні плани робіт вагона. Забезпечує складання технічних звітів на заключні роботи, а також розроблення рекомендацій щодо їх виконання, надає методичну допомогу для їх впровадження і складає звітність про їх виконання. Забезпечує працездатність обладнання вагона, своєчасну заміну застарілої і придбання сучасної контрольно-вимірювальної апаратури і обладнання. Стежить за своєчасним проведенням заводських, річних ремонтів та технічних ревізій вагона. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи динамометричного вагона; перспективи технічного розвитку залізниці, будову і принципи роботи електровозів і тепловозів, що експлуатуються на залізниці, правила тягових розрахунків, організацію руху поїздів, інструкції з сигналізації та гальм, конструкцію і схему динамометричного вагона і його спеціального обладнання, правила його експлуатації, технічні вимоги, стандарти, технічні умови роботи, порядок оформлення технічної документації, організацію і методи проведення досліджень, порядок складання звітності, досвід передових підприємств з дослідних питань, основи економіки, організації праці і управління виробництвом, Закон України “Про залізничний транспорт” ; Статут залізниць України ; основи трудового законодавства; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, молодшого спеціаліста — не менше 3 років.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка