Пошук по сайту


1. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕР - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка2/76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

1. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕР


Завдання та обов’язки. Оформлює погодження й затвердження схем нормального та аварійного живлення контактної мережі, ліній автоблокування й зовнішнього електропостачання з їх наступним коректуванням і контролем. Розробляє інструкції про взаємовідносини з диспетчерами енергосистем, межі відповідальності між об’єктами електрифікації та енергетики залізниць і енергосистем. Вирішує з енергосистемами й об’єднаними диспетчерськими управліннями Міненерго всі питання оперативного управління, керування пристроями електропостачання споживачів у межах залізниці. Оформлює погодження погодинних змін схем зовнішнього електропостачання для виконання планових або невідкладних робіт, контролює своєчасне поновлення нормальних схем. Веде облік випадків пошкоджень і браку в роботі, а також затримань поїздів з вини енергогосподарства, порушень трудової дисципліни. Організовує проведення технічного навчання. Вивчає і впроваджує передовий досвід у практику роботи енергодиспетчерів.

Повинен знати: інструкцію енергодиспетчера залізниці; правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів; правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів; правила й інструкції з охорони праці під час експлуатації тягових підстанцій, контактної мережі, автоблокування, енергетики та огляду дахового обладнання, електрорухомого складу; Правила технічної експлуатації залізниць України ; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях ; правила та інструкції технічного обслуговування пристроїв тягових підстанцій, контактної мережі, електропостачання СЦБ та енергетики; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію про порядок відновлення пошкодженої контактної мережі на електрифікованих дільницях залізниць; Положення про розслідування та облік нещасних випадків; Закон України “Про залізничний транспорт” ; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства України; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України ; Положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посаді старшого енергодиспетчера не менше 2 років.

2. ГОЛОВНИЙ РЕВІЗОР З БЕЗПЕКИ РУХУ


Завдання та обов’язки. Контролює виконання посадовими особами вимог Законів України “Про залізничний транспорт”, “Про дорожній рух”, Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів і вказівок Міністерства транспорту, Укрзалізниці, управлінь залізниць та інших нормативно-правових актів, які регламентують вимоги з безпеки руху поїздів та автотранспорту. Аналізує стан безпеки руху поїздів, як поточний, так і періодичний, за тиждень, місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Контролює розроблення та виконання посадовими особами основних організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту, запобігання транспортним подіям та порушенням, що можуть привести до транспортних подій на залізничному транспорті. Організовує розслідування транспортних подій в експлуатаційній роботі, установлює контроль за правильною їх класифікацією й обліком, повідомляє про причини транспортних подій усіх причетних осіб. Організовує проведення технічних ревізій і контрольних перевірок профілактичної роботи з безпеки руху на підприємствах і в підрозділах залізничного транспорту. Організовує проведення планових і раптових перевірок стану рухомого складу, колії, автотранспорту та інших технічних засобів на відповідність їх Закону України “Про дорожній рух”, Правилам технічної експлуатації залізниць України. Контролює виконання працівниками залізничного транспорту своїх посадових обов’язків, технологічних процесів експлуатації й ремонту технічних засобів та споруд, дотримання порядку їх огляду та усунення недоліків. Контролює виконання Правил та інструкцій з безпеки руху на залізничних під’їзних коліях промислових підприємств і організацій.

Контролює якість професійної підготовки кадрів, технічного навчання та інструктажу працівників усіх підрозділів і дирекції залізничних перевезень, які пов’язано з рухом поїздів і маневровою роботою, бере участь у проведенні перевірок знань працівниками Правил та Інструкцій з безпеки руху поїздів і автотранспорту. Організовує вивчення, узагальнення й поширення досвіду безаварійної роботи, видання інформаційних листів, публікацій у пресі, проведення нарад, шкіл і семінарів з питань забезпечення безпеки руху поїздів. Організовує громадський контроль за організацією безаварійної роботи підприємств і підрозділів. Контролює впровадження технічних засобів, які підвищують безпеку руху. Веде контроль за організацією профілактичної роботи, які направлено на забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту. Контролює виконання робіт із введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів. Розглядає та узгоджує нормативні акти й документи, які розробляються щодо забезпечення безпеки руху. Контролює виконання нормативів особистої участі керівних працівників підприємств, усіх підрозділів у проведенні заходів, які спрямовано на підвищення рівня безпеки руху поїздів. Контролює виконання необхідних ремонтів кранів, розроблення пропозицій і здійснення технічного переозброєння та модернізації відбудовних поїздів, заміну застарілих тягових засобів, машин і механізмів. Проводить семінари для керівного складу відбудовних поїздів з метою обміну досвідом роботи й передовою технологією, які направлено на прискорене ведення робіт. Керує діяльністю апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту на підставі єдиноначальності.

Повинен знати: Закон України “Про залізничний транспорт”, Правила технічної експлуатації залізниць України ; Закон України “Про дорожній рух” ; інструкції та інші нормативні акти з безпеки руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці, управління залізниці; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації утримання і роботи відбудовних поїздів; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; Статут підприємства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління й стаж роботи на посадах, які пов’язано з рухом поїздів — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка