Пошук по сайту


3. ДИРЕКТОР ШПАЛОПРОСОЧУВАЛЬНОГО ЗАВОДУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка3/76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

3. ДИРЕКТОР ШПАЛОПРОСОЧУВАЛЬНОГО ЗАВОДУ


Завдання та обов’язки. Керує шпалопросочувальним заводом відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів у межах прав та обов’язків, які визначено Статутом заводу. Веде розроблення виробничих планів, графіків випуску продукції, їх коректування. Контролює роботу й ефективну взаємодію всіх виробничих дільниць заводу, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва, його відповідність світовим стандартам. Забезпечує найбільш повне задоволення потреб залізничного транспорту в просочених дерев’яних шпалах, мостових брусках та інших видах просочених виробів. Забезпечує виконання заводом усіх договірних зобов’язань перед замовниками і постачальниками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково-обґрунтованого планування, упровадження нових досягнень науки, техніки, передових методів праці, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудомістких процесів, автоматизації токсичних виробництв. Затверджує структуру та штат заводу. Керує роботою з підготовки, підвищення кваліфікації та виховання кадрів, створення безпечних і сприятливих умов їх праці, захисту працюючих від шкідливого впливу на організм антисептиків та їх випарів, дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, а також вимог екологічних служб. Вживає заходів щодо вдосконалення форм та систем оплати праці, контролює правильне використання діючих систем оплати праці та матеріального стимулювання. Вирішує всі питання в межах прав, що йому надаються, та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих дільниць. Заохочує працівників, які відзначились, і накладає стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни.

Повинен знати: Статут заводу; законодавчі, нормативні й правові акти, накази, вказівки й розпорядження органів вищого рівня, які регламентують виробничо-господарську діяльність і роботу директора шпалопросочувального заводу; Правила технічної експлуатації залізниць, інструкції із сигналізації, руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України згідно з кодом своїх обов’язків; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; порядок укладання й виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки в цій галузі; технологію просочування деревини, правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт; Закон України “Про залізничний транспорт” ; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; Положення про розслідування та облік нещасних випадків; Положення про робочий час та час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та цивільної оборони.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

4. ДИРЕКТОР ЩЕБЕНЕВОГО ЗАВОДУ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх виробничих дільниць щебеневого заводу, забезпечує потребу залізничного транспорту в різних категоріях щебеневого баласту. Забезпечує виконання заводом усіх зобов’язань перед замовниками та постачальниками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, упровадження нових досягнень науки, техніки, передових методів праці, повне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудомістких процесів. Вживає заходів щодо створення безпечних та сприятливих умов праці, виконання постійних робіт з пилоприбирання і пилоосаджування в дробильно-сортувальному та гірничому цехах, проведення оздоровчих заходів, розроблення заходів із ресурсозберігання, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також вимог екологічних служб. Керує роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та виховання кадрів. Вживає заходів щодо вдосконалення форм та систем оплати праці, контролює правильне використання діючих систем оплати праці та матеріального стимулювання. Вирішує всі питання в межах прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих дільниць. Заохочує працівників, які відзначились, і накладає стягнення на порушників трудової й виробничої дисципліни.

Повинен знати: Статут підприємства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-методичні матеріали й розпорядження органів вищого рівня, які регламентують виробничо-господарську діяльність та роботу директора щебеневого заводу; Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію із сигналізації, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України згідно з колом обов’язків; основи економіки, організації праці й управління виробництвом, технологію видобування та виробництва щебеню, правила виконання буропідривних робіт; Закон України “Про залізничний транспорт” ; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; Правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; Положення про робочий час та час відпочинку працівників залізничного транспорту; Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка