Пошук по сайту


5. ЗАВІДУВАЧ БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ ЛОКОМОТИВНИХ (ПОЇЗНИХ) БРИГАД. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ НА ВОКЗАЛІ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка4/76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

5. ЗАВІДУВАЧ БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ ЛОКОМОТИВНИХ (ПОЇЗНИХ) БРИГАД. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ НА ВОКЗАЛІ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу щодо створення нормальних умов для відпочинку робітників локомотивних (поїзних) бригад, пасажирів на вокзалі й забезпечує своєчасне та культурне їх обслуговування. Контролює режим відпочинку локомотивних бригад, аналізує записи в книзі обліку перевірок відпочинку керівниками підрозділів і служб. Контролює наявність вільних місць у кімнатах відпочинку, їх заповнення пасажирами. Організовує й контролює своєчасне сповіщення робітників локомотивних (поїзних) бригад про час приходу на роботу, дотримання санітарно-гігієнічних умов у кімнатах відпочинку і правил гуртожитку, зміну, прання і ремонт індивідуальних комплектів білизни і постільної білизни, а також дезінфекцію, дезінсекцію інвентарю та приміщень, збереження обладнання, інвентарю, особистого майна відпочиваючих. Визначає потребу й складає заявки на постільну білизну та інвентар, забезпечує економне їх використання. Вживає заходів щодо забезпечення справної роботи душових, систем опалення, санвузлів, телефонного зв’язку й їх ремонту в установлений термін. Контролює проходження своєчасного медичного огляду працівниками будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад, кімнат відпочинку пасажирів. Контролює правильне ведення обліку прибуття та вибуття пасажирів. Контролює своєчасне й правильне розрахування з пасажирами, а в разі потреби — і в будинках відпочинку локомотивних (поїзних) бригад за проживання та послуги. Розглядає скарги, вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають. Бере участь у проведенні інвентаризації, складає акти на пошкоджені матеріальні цінності і за встановленим порядком здійснює стягнення з винних осіб. Складає звітність за встановленою формою. Керує працівниками будинку відпочинку локомотивних бригад та кімнатою відпочинку пасажирів на вокзалі. Подає пропозиції щодо заохочення робітників, які відзначились, а також накладає дисциплінарні стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: інструкції, розпорядження та інші керівні матеріали й нормативні документи з організації роботи будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад і кімнат відпочинку пасажирів; правила їх улаштування та утримання; правила експлуатації приміщень; організацію роботи локомотивних бригад на дільницях обороту, які обслуговуються локомотивними бригадами; правила роботи основних підрозділів вокзалу; час відправлення поїздів зі станції; санітарні норми з утримання побутових та житлових приміщень; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; Положення про робочий час та час відпочинку працівників залізничного транспорту; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 2 років.

6. ЗАВІДУВАЧ БЮРО АКТОВО-РОЗШУКОВОГО


Завдання та обов’язки. Організовує оформлення комерційних актів, які складаються на станції. Контролює правильне складання комерційних актів, облік, зберігання та витрачання бланків. Забезпечує підготовку матеріалів для розслідування начальником станції випадків незбереження вантажів за оперативними повідомленнями та комерційними актами, що надійшли для розслідування. Організовує підбір матеріалів, необхідних для повного і вичерпного визначення всіх обставин, за яких сталось незбереження, та для проведення в разі потреби оперативного розгляду випадку начальником станції. Забезпечує підготовку висновків про результати розслідування випадків незбереження, протоколів оперативних розглядів, проектів рішень щодо притягнення до відповідальності винних осіб та здійснення заходів щодо усунення порушень у роботі, які спричинили незбереження. Забезпечує своєчасну підготовку телеграфних оперативних повідомлень про незбереження вантажів, а також листування (надання запитів, підготовку відповідей) щодо випадків розкрадання, псування, втрати та роз’єднань вантажів від документів. Організовує на станції діловодство, ведення обліку та звітності за комерційними актами та оперативними повідомленнями відповідно до вимог чинних нормативних документів. Здійснює аналіз незбережених перевезень. Організовує роботу з розшуку вантажу та багажу, забезпечує ведення листування, облік документації та складання звітності з цієї роботи. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: правила перевезення вантажів; інструкцію з розшуку вантажів на залізницях України; інструкцію з обліку навантаження та вивантаження вантажів, які перевозяться залізничним транспортом; Правила пожежної безпеки на залізницях України ; правила комерційного огляду поїздів і вагонів; інструкцію з ведення станційної комерційної звітності; інструкцію з актово-претензійної роботи на залізницях держав — учасниць співдружності, країн Балтії; Угоду про міжнародне вантажне сполучення ; Положення про порядок збереження вантажів і об’єктів на залізничному транспорті; стандарти щодо умов транспортування та пакування вантажів; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; чинні накази, вказівки, розпорядження, інструкції та нормативно-методичну літературу відповідно до кола обов’язків; умови перевезення вантажу та багажу; Тарифні посібники, зміни і доповнення до них; схему залізниць; основні напрями вантажообігу та пункти передавання і перевантаження вантажу та багажу; технологічний процес роботи залізничної станції; Закон України “Про залізничний транспорт” ; Статут залізниць України ; основи економіки, організації праці й управління; Правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка