Пошук по сайту


9. ЗАВІДУВАЧ КАСИ КВИТКОВОЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка6/76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

9. ЗАВІДУВАЧ КАСИ КВИТКОВОЇ


Завдання та обов’язки. Організовує своєчасний продаж пасажирам проїзних документів на основі максимального використання автоматизованої системи і квитководрукувальних машин. Здійснює підбір та розставляння кадрів. Координує роботу персоналу залежно від зміни пасажиропотоку відповідно до днів тижня і годин, у святкові та передсвяткові дні, а також на період літніх пасажирських перевезень та в зимовий період. Забезпечує робочі місця необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, тарифними посібниками, розкладом руху поїздів та іншою довідковою літературою, канцелярським приладдям. Перевіряє правильність обліку і збереження проїзних документів. Контролює справне утримання всього обладнання квиткових кас, вживає заходів щодо своєчасного його ремонту. Сприяє створенню умов для проявлення творчої ініціативи працівників і зацікавленості в досягненні ними високих результатів роботи. Вживає заходів щодо впровадження передового досвіду та вдосконалення організації праці, яка забезпечує підвищення продуктивності праці квиткових касирів. Організовує роботу каси з дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційний матеріал квиткових касирів, правильним стягуванням провізної плати, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квитковими касирами, а також усуненням браку в роботі квиткових касирів. Своєчасно доводить до відома пасажирів інформацію щодо наявності вільних місць у поїздах згідно з категорією вагона. Забезпечує квиткові каси рекламою щодо послуг, які надаються пасажирам, своєчасно вносить до неї зміни та доповнення; планує і вивчає кількісні показники роботи квиткових кас (відправлення пасажирів, надання послуг пасажирам, місцеві прибутки). Приймає пасажирів. Розглядає їх скарги, заяви та пропозиції, вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають. Регулярно проводить з персоналом технічні навчання з питань поліпшення обслуговування пасажирів. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: положення, інструкції, керівні матеріали і нормативні документи, що регламентують роботу завідувача квиткового бюро; технологію роботи квиткових кас; правила перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу ; схему залізниць України; правила видавання безкоштовних квитків і порядок проїзду за службовими та разовими квитками; правила обліку і порядок передавання відомостей про наявність вільних місць у пасажирських поїздах; Тарифні посібники; правила експлуатації автоматизованих пристроїв для обслуговування пасажирів; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді старшого квиткового касира: для бакалавра — не менше 1 року, молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

10. ЗАВІДУВАЧ КОНТЕЙНЕРНОГО МАЙДАНЧИКА


(НАЧАЛЬНИК МАЙДАНЧИКА (ВІДДІЛЕННЯ) КОНТЕЙНЕРНОГО)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу контейнерного майданчика. Забезпечує приймання, зберігання, сортування, відвантаження, видавання та облік контейнерів, а також якісне оформлення перевізних документів. Контролює дотримання технічних умов навантаження контейнерів на відкритому рухомому складі, технологію навантажувально-розвантажувальних робіт, правила перевезень вантажів у контейнерах, норм простою вагонів, контейнерів та автомашин під вантажними операціями. Організовує раціональне використання рухомого складу, навантажувально-розвантажувальних засобів і виробничих майданчиків. Забезпечує правильну технічну експлуатацію обладнання контейнерного майданчика, контролює збереження контейнерів, своєчасний їх ремонт. Оперативно планує роботу контейнерного майданчика та забезпечує виконання плану. Аналізує роботу контейнерного майданчика, розробляє та вживає заходів, які направлено на вдосконалення його роботи. Раціонально розставляє і використовує робітників, які обслуговують контейнерний майданчик. Перевіряє оснащеність робочих місць інструментом, інвентарем, матеріалами та вживає заходів щодо своєчасного їх поповнення. Організовує проведення технічного навчання в колективі. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, виконання ними правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Бере участь у розслідуванні випадків браку і порушень в роботі, аналізує причини, які їх викликають, і вживає заходів щодо їх запобігання. У разі необхідності бере участь у комісійній перевірці кількості та стану вантажу (багажу), складає письмові рапорти на оформлення комерційних актів, бере участь у підписанні оформлених актів. Бере участь у розслідуванні випадків незбережених перевезень за оперативними повідомленнями та комерційними актами, у розробці і здійсненні заходів щодо запобігання незбереження вантажів під час перевезення. Вивчає передовий досвід і організовує його впровадження в колективі. Забезпечує правильне заповнення документації і своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладає дисциплінарні стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: організацію і технологію навантажувально-розвантажувальних робіт; призначення, будову універсальних і спеціальних контейнерів, технічні умови і правильне навантаження контейнерів; технологічний процес роботи станції; Правила перевезень вантажів; план формування вагонів із контейнерами; основні показники роботи контейнерного майданчика і порядок ведення звітної документації за встановленою формою; норми простою транспортних засобів під вантажними операціями; Інструкцію з актово-претензійної роботи; Правила технічної експлуатації залізниць ; Інструкцію із сигналізації на залізницях України відповідно до кола обов’язків; Інструкцію з обліку навантажувально-розвантажувальних робіт; положення про розслідування та облік нещасних випадків; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства; Закон України “Про залізничний транспорт” ; Статут залізниць України ; накази, вказівки та інші керівні документи, згідно з колом обов’язків завідуючого контейнерного майданчика; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка