Пошук по сайту


11. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ ХІМІЧНОЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка7/76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76

11. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ ХІМІЧНОЇ


Завдання та обов’язки. Організовує проведення хімічних аналізів, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів діючим стандартам і технічним умовам. Очолює роботу з розроблення нових і удосконалення існуючих методів лабораторного контролю і надає допомогу з їх впровадження у виробництво. Контролює стан лабораторного обладнання і робочих місць співробітників лабораторії та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Контролює якість відбору і оброблення проб на вміст забруднюючих речовин і правильність розрахунків. Проводить спільну роботу з контролюючими організаціями з питань природоохоронної діяльності. Розробляє технічні вказівки і інструкції з поточного контролю виробництва. Організовує ведення встановленої документації. Веде листування з іншими організаціями з питань лабораторного аналізу. Проводить і оформляє щорічну інвентаризацію лабораторного обладнання. Розробляє поточні і річні плани роботи хімічної лабораторії. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази і вказівки органів вищого рівня, інструктивні, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; обладнання лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації; перспективи технічного розвитку підприємства; методи і організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти, технічні умови, методики і інструкції з лабораторного контролю виробництва; Закон України “Про залізничний транспорт” ; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи економіки, організації виробництва і управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста або бакалавра — не менше 1 року, для молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ОЧИСНИХ СПОРУД


Завдання та обов’язки. Організовує і забезпечує технічно правильну експлуатацію, нормальний режим роботи очисних споруд і ефективне використання обладнання, проведення планово-запобіжного і капітального ремонту обладнання відповідно до графіка. Забезпечує проведення хімічного аналізу та лабораторного контролю якості води. Контролює складання замовлень на матеріали, обладнання, запасні частини згідно з видами ремонтів. Стежить за веденням журналів роботи споруд і оформлює результати аналізів. Вивчає і впроваджує передовий досвід щодо забезпечення надійної роботи очисних споруд, удосконалення лабораторного контролю. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури. Контролює стан лабораторного обладнання та вживає заходів щодо усунення недоліків. Розподіляє робітників за об’єктами обслуговування. Контролює дотримання трудової і виробничої дисципліни в колективі. Вживає заходів щодо зниження матеріальних витрат на виробництво, дотримання режиму економії, раціональних витрат матеріалів, палива, електроенергії та інших ресурсів. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Проводить технічне навчання в колективі. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: інструкції, правила та інші керівні матеріали з очищення води та стоків; правила технічної експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж і споруд; Закон України “Про залізничний транспорт” ; основи економіки, організації праці і управління виробництвом; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на очисних спорудах — не менше 2 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка